Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:09

Giáo án Ngữ văn lớp Tiết 125-126: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh cảm nhận được: - Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ mạng sống - Tình u thiên nhiên, yêu đất nước mãnh liệt người da đỏ B Tiến trình lên lớp: • Bài cũ: Vì nói cầu Long Biên chứng nhân lịch sử? • Bài mới: I Đọc tìm hiểu cấu trúc văn - GV hướng dẫn HS đọc văn Đọc văn - Đọc giải nghĩa từ khó Tìm hiểu thích ? Bức thư có bố cục nào? Bố cục: phần 1) Từ đầu → tiếng nói cha ơng chúng tơi: Những điều thiêng liêng kí ức người da đỏ 1) Tiếp → có ràng buộc: Những lo âu người da đỏ đất đai, môi trường, thiên nhiên bị tàn phá người da trắng 1) Còn lại: Kiến nghị người da đỏ việc bảo vệ môi trường, đất đai II Đọc tìm hiểu chi tiết Những điều thiêng liêng kí ức - HS đọc lại đoạn người da đỏ ? Trong kí ức người da đỏ - Đất đai, lá, hạt sương, tiếng côn trùng, lên điều tốt đẹp nhất, bơng hoa, vũng nước, dòng nhựa chảy Giáo án Ngữ văn lớp điều gì? cối… ? Tại vị thủ lĩnh da đỏ nói → Những thứ đẹp đẽ cao q khơng điều thiêng liêng? thể tách rời với sống người da đỏ: máu tổ tiên, chị, em, gia đình… Những thứ khơng thể mất, cần tơn trọng gìn giữ - Những điều thiêng liêng gắn liền với đất ? Những điều thiêng liêng phản đai, môi trường thiên nhiên ánh cách sống → Thể yêu quý tôn trọng đất đai, người da đỏ? môi trường thiên nhiên người da đỏ * Nghệ thuật: Sử dụng hình ảnh nhân hóa so sánh: - Mảnh đất bà mẹ ? Nhận xét cách trình bày - Bơng hoa ngát hương người chị, người đoạn văn trên? Có tác dụng em nào? - Những mỏm đá, vũng nước đồng cỏ… tất chung gia đình - Nước óng ánh… máu tổ tiên - Tiếng thầm dòng nước tiếng nói cha ơng → Thể sâu sắc gắn bó máu thịt thiêng liêng thiên nhiên người, bộc lộ cảm nghĩ sâu xa tác giả thiên nhiên môi trường sống Những lo âu người da đỏ đất đai môi trường tự nhiên Đất đai, môi trường, thiên nhiên bị người da trắng tàn phá: Giáo án Ngữ văn lớp - HS đọc tiếp đoạn - Mảnh đất anh em họ ? Người da đỏ lo lắng điều mà kẻ thù họ, họ lấy từ lòng trước bán đất cho người da đất họ cần, mảnh đất kẻ thù trắng? họ, họ cư xử với đất mẹ anh em bầu trời ? Những lo âu thủ lĩnh vật mua được, bán đi, họ ngấu da đỏ bày tỏ nào? nghiến đất đai để lại hoang mạc… - Cách sống vật chất thực dụng người da trắng > < cách sống tôn trọng giá trị tinh thần người da đỏ ? Những lo âu phản ánh * Nghệ thuật: Đối lập, so sánh tương phản, đối lập cách sống điệp từ điệp ngữ người da trắng với cách sống → Nêu bật khác biệt hai cách sống người da đỏ? người da trắng người da đỏ ? Đoạn văn lôi người đọc - Thể rõ thái độ tôn trọng bảo vệ đất đai biện pháp nghệ thuật gì? mơi trường Tác dụng? - Bộc lộ lo âu người da đỏ môi trường thiên nhiên đất đai họ thuộc người da trắng → Người da đỏ tôn trọng hòa hợp với tự nhiên, yêu quý đầy ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên mạng sống Kiến nghị người da đỏ ? Những lo âu đất đai môi trường - Phải biết kính trọng đất đai tự nhiên bị xâm hại cho em hiểu - Hãy khuyên bảo chúng: Đất Mẹ cách sống người da đỏ? - Điều xảy với đất đai… tức xảy với đứa đất - HS đọc phần cuối → Đất nơi sản sinh muôn loài, nguồn ? Những lời kiến nghị gốc mn lồi Giáo án Ngữ văn lớp nhắc tới phần cuối thư thủ - Cái người làm cho đất đai làm cho lĩnh da đỏ? ruột thịt ? Em hiểu câu nói: Đất Mẹ? - Con người cần phải sống hòa hợp với mơi trường, đất đai phải biết cách bảo vệ → Giọng điệu vừa thống thiết vừa đanh thép, hùng hồn, vừa có tính khẳng định, vừa có tính khun bảo cầu khiến - Câu văn giàu tính triết lí, lập luận chặt chẽ, sắc bén ? Nhận xét giọng điệu đoạn → Nhằm khẳng định cần thiết phải bảo vệ thư cuối? đất đai, môi trường sống; dạy cho người da trắng biết cư xử đắn với đất đai môi trường III Ý nghĩa văn ? Tại người viết thay đổi giọng - Con người phải biết sống hòa hợp với thiên điệu thế? nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường thiên nhiên mạng sống - Nó đề cập đến vấn đề chung cho thời đại, vấn đề quan hệ người ? Theo em Bức thư thủ lĩnh da với môi trường thiên nhiên đỏ quan tâm khẳng định điều - Nó trình bày lời văn đầy quan trọng sống tính nghệ thuật: giàu hình ảnh, biện pháp người? tu từ… ? Tại nói Bức thư thủ lĩnh * Ghi nhớ: SGK da đỏ viết cách kỷ mà xem văn hay nói mơi trường? Giáo án Ngữ văn lớp - HS đọc ghi nhớ IV Luyện tập: - Đọc thuộc lòng số đoạn văn - Đọc kĩ ghi nhớ V Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Soạn Động Phong Nha .. .Giáo án Ngữ văn lớp điều gì? cối… ? Tại vị thủ lĩnh da đỏ nói → Những thứ đẹp đẽ cao q khơng điều thiêng liêng? thể tách rời với sống người da đỏ: máu tổ tiên, chị, em,... từ… ? Tại nói Bức thư thủ lĩnh * Ghi nhớ: SGK da đỏ viết cách kỷ mà xem văn hay nói mơi trường? Giáo án Ngữ văn lớp - HS đọc ghi nhớ IV Luyện tập: - Đọc thuộc lòng số đoạn văn - Đọc kĩ ghi nhớ... em Bức thư thủ lĩnh da với môi trường thiên nhiên đỏ quan tâm khẳng định điều - Nó trình bày lời văn đầy quan trọng sống tính nghệ thuật: giàu hình ảnh, biện pháp người? tu từ… ? Tại nói Bức thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn