Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

2 61 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

Tiết 135 : TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức Danh từ, động từ, cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ - Các thành phần câu - Các kiểu câu - Các phép nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ - Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy Kỹ - Nhận từ loại phép tu từ - Chữa lỗi câu dấu câu Thái độ - Yêu môn tiếng việt B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học Ổn định lớp Giới thiệu TaiLieu.VN Page - Bằng câu hỏi dẫn dắt, giáo viên hệ thống hoá cho học sinh kiến thức : + Từ cấu tạo từ + Từ loại cụm từ + Nghĩa từ + Nguồn gốc từ + Sửa lỗi dùng từ + Các phép tu từ từ + Câu : Trần thuật đơn, Trần thuật đơn có từ là, Trần thuật đơn khơng có từ + Dấu câu : Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy - Làm tập thực hành GV sử dụng tập 33, SBT trang 74 để hướng dẫn HS luyện tập - Hướng dẫn học nhà : HS tự ôn tập kiến thức Tiếng Việt TaiLieu.VN Page ... tập 33, SBT trang 74 để hướng dẫn HS luyện tập - Hướng dẫn học nhà : HS tự ôn tập kiến thức Tiếng Việt TaiLieu.VN Page ...- Bằng câu hỏi dẫn dắt, giáo viên hệ thống hoá cho học sinh kiến thức : + Từ cấu tạo từ + Từ loại cụm từ + Nghĩa từ + Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn