Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

BÀI 34 - TIẾT 135: TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Hệ thống kiến thức học tiếng việt lớp Kĩ năng: - Nhận dạng đơn vị tượng ngôn ngữ họ - Biết phân tích đơn vị tượng Thái độ: - Có ý thức học tiếng việt nói, viết II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: ghi – soạn III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ Bài - Nghe ghi chép Hoạt động 2: Tổng kết từ loại học I- Các loại học - Yêu cầu kẻ sơ đồ (167) Danh từ - Kẻ sơ đồ Động từ + Đã học từ loại nào? + Nhắc lại khái niệm từ loại? Lấy ví dụ? - Nhắc lại Số từ + Thể loại: DT, ĐT, TT có - Trả lời (kết hợp ⇒ cụm khả kết hợp với từ ngữ từ) khác khơng? + u cầu đặt câu Tính từ Lượng từ Chỉ từ Phó từ - Đặt câu loại Hoạt động 3: Tổng kết phép tu từ học II – Các phép tu từ học - y/c vẽ sơ đồ - Vẽ sơ đồ So sánh Nhân hoá ẩn dụ - Điểm giống biện pháp tau từ - Đều có giá trị biểu cảm (thơ, văn có tính hàm xúc) Hốn dụ Hoạt động 4: Tổng kết kiểu cấu tạo câu học III – Các kiểu cấu tạo câu - Đã học kiểu cấu tạo câu nào? - Trình bày Câu đơn: - Câu có từ - Nhắc lại khái niệm - Nhắc lại - Câu khơng có từ Câu ghép - Lấy ví dụ? - Gv nhận xét – uấn nắn - Lắng nghe Hoạt động 5: Tổng kết dấu câu tiếng việt IV- Các dấu câu học - Nhắc lại dấu câu học, tác dụng Dấu chấm - Trình bày – bổ xung Dấu chấm than Dấu chấm hái Dấu phẩy Hoạt động 6: HDHS luyện tập - Hướng dẫn học sinh viết đoạn văn - Nghe – trả lời Viết đoạn văn miêu tả loài hoa em yêu quý - Gọi học sinh trình bày - Gv nhận xét – Bổ sung - Lắng nghe Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Tiết sau ôn tập tổng hợp Viết đoạn văn tự kể người em yêu quý - Nghe – thực ...- y/c vẽ sơ đồ - Vẽ sơ đồ So sánh Nhân hoá ẩn dụ - Điểm giống biện pháp tau từ - Đều có giá trị biểu cảm (thơ, văn có tính hàm xúc) Hoán dụ Hoạt động 4: Tổng kết kiểu cấu tạo câu học III – Các... nghe Hoạt động 5: Tổng kết dấu câu tiếng việt IV- Các dấu câu học - Nhắc lại dấu câu học, tác dụng Dấu chấm - Trình bày – bổ xung Dấu chấm than Dấu chấm hái Dấu phẩy Hoạt động 6: HDHS luyện tập... Dấu chấm hái Dấu phẩy Hoạt động 6: HDHS luyện tập - Hướng dẫn học sinh viết đoạn văn - Nghe – trả lời Viết đoạn văn miêu tả loài hoa em yêu quý - Gọi học sinh trình bày - Gv nhận xét – Bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn