Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

5 75 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

Tiết 134: TỔNG KẾT PHÀN TIẾNG VIỆT A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Ôn tập cách có hệ thống kiến thức học phần thức lớp kến - Biết nhận diện đơn vị tượng ngôn ngữ học: danh từ, từ, tính từ, số từ, lượng từ, từ, phó từ động - Câu đơn, câu ghép so sánh, ẩn dụ, nhân hố, hốn dụ - Biết phân tích, đơn vị tượng ngơn ngữ B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ổn định tổ chức: Sĩ số : 6A 6B II Kiểm tra cũ - Kết hợp - Làm tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: Kể tên từ loại học? Nêu khái niệm? TaiLieu.VN I.Các từ loại học ( loại) Page - Danh từ: Là nhữngc từ người, vật, vật, tượng, khái niệm - Động từ: Là từ hành động, trạng thái vật Thường kết hợp đã, sẽ, để tạo thành CĐT - Tính từ: Là từ đặc điểm tính chất vật, hoạt động trạng thái Thường kết hợp đã, sẽ, để tạo thành CTT - Số từ: Là từ số lượng thứ tự - Lượng từ: Là từ lượng nhiều hay vật - Chỉ từ: Là từ dùng để trỏ vào vật nhằm xác định vị trí SV k.gian & t.gian - Phó từ: Là từ chuyên kèm ĐT,TT để bổ sung ý nghĩa cho ĐT,TT II Các phép tu từ học So sánh đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Thế so sánh.Ví dụ?  Nhân hố gọi, tả vật, cối, đồ vật, từ ngữ vốn dùng để gọi tả người; làm cho giới loài vật, cối, đồ vật, trở nên gần gũi với người, biểu thị suy nghĩ, tình cảm người  Ẩn dụ: Là gọi tên vật, tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm TaiLieu.VN Page cho diễn đạt  Hoán dụ gọi tên vật, tượng, khái niệm tên vật, tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với Thế nhân hố.Ví dụ? T/dụng: + Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho vật diễn đạt + Câu văn câu thơ ngắn gọn, hàm súc II Các kiểu cấu tạo câu học Câu đơn, câu ghép Câu đơn: Câu TTĐ; Câu TTĐ có từ là; Câu TTĐ khơng có từ Thế ẩn dụ.Ví dụ? III Các dấu câu học:  Dấu kết thúc câu: Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than  Dấu phân cách phận câu: Dấu phẩy ** Luyện tập Bài Gợi ý: Thế hốn dụ.Ví dụ? - BPNT nhân hoa qua từ ngữ: Siêng, không ngại, cần cù, kham khổ, hát ru - Tác dụng: Dùng phép nhân hóa lấy từ ngữ vốn hành động, trạng thái cảu người để gán cho tre=> Khiến cho tre trở nên gần gũi với người, mang hành động , tình cảm người.Phải phẩm chất người VN TaiLieu.VN Page Bài Gợi ý: Đảo CN lên trước, VN xuống sau Chúng ta học kiểu cấu tạo câu nào? - Trên bầu trời tiếng kêuvẳng lại - Xa xa, đàn cò, đàn sếu đơng nghịt xuất Những dấu dùng để kết thúc câu, dấu dùng phân cách phận câu? Tìm phân tích tác dụng phép tu từ đoạn thơ sau Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre rễ nhiêu cần cù Vươn gió tre đu Cây kham khổ hát ru cành TaiLieu.VN Page Chuyển câu sau thành câu miêu tả - Trên bầu trời vẳng lại tiếng kêu - Xa xa, xuất đàn cò, đàn sếu đơng nghịt - Dưới gốc tre tua tủa mần măng IV Củng cố: - Vẽ sơ đồ phân loại Danh từ? Động từ? Tính từ? V Hướng dẫn học tập - Ơn lại phần nội dung ơn tập - Làm tập (tự luận) 33 (Sách tập) TaiLieu.VN Page ... tu từ học So sánh đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Thế so sánh.Ví dụ?  Nhân hố gọi, tả vật, cối, đồ vật, từ ngữ vốn dùng để... dấu câu học:  Dấu kết thúc câu: Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than  Dấu phân cách phận câu: Dấu phẩy ** Luyện tập Bài Gợi ý: Thế hốn dụ.Ví dụ? - BPNT nhân hoa qua từ ngữ: Siêng, không ngại,... hóa lấy từ ngữ vốn hành động, trạng thái cảu người để gán cho tre=> Khiến cho tre trở nên gần gũi với người, mang hành động , tình cảm người.Phải phẩm chất người VN TaiLieu.VN Page Bài Gợi ý:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn