Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

13 113 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

Giáo án Ngữ văn lớp Ôn tập Tiếng Việt lớp I Kiến thức Cấu tạo từ Tiếng ViệtTIẾNG đơn vị cấu tạo nên từ • TỪ đơn vị nhỏ dùng để đặt câu • TỪ ĐƠN : Từ tiếng tạo thành VD: cây, đứng, đẹp, vui… • TỪ PHỨC: Từ nhiều tiếng tạo thành VD : trồng trọt, sách vở, xinh xắn, hợp tác xã, chủ nghĩa xã hội… • TỪ LÁY : Là từ phức mà tiếng có quan hệ láy âm VD : Khanh khách, Xinh xinh, long lanh, lom khom… • TỪ GHÉP :Những từ phức tạo cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa Nghĩa từ • NGHĨA CỦA TỪ nội dung( vật,tính chất,hoạt động, quan hệ…)mà từ biểu thị • NGHĨA GỐC nghĩa xuất từ đầu, làm sở để hình thành nên nghĩa khác • NGHĨA CHUYỂN nghĩa hình thành sở nghĩa gốc VD: Mũi ( DT) Bộ phận nhô cao mặt người động vật, quan để thở ngửi ( Nghĩa gốc ) Bộ phận có đầu nhơ phía trước số vật : mũi thuyền mũi kéo, mũi giầy…( Nghĩa chuyển ) Mỏm đất nhô biển : mũi Cà Mau ( Nghĩa chuyển) • GIẢI NGHĨA TỪ : Có thể giải nghĩa từ cách : Giáo án Ngữ văn lớp + Trình bày khái niệm mà từ biểu thị VD : Trạng nguyên : học vị cao hệ thống thi cử chữ Hán ngày trước + Đưa từ đồng nghĩa trái nghĩa với từ cần giải thích VD: Lẫm liệt : hùng dũng , oai nghiêm Phân loại từ theo nguồn gốc • TỪ THUẦN VIỆT : từ nhân dân ta tự sáng tạo ( phần lớn từ đơn,biểu thị vật, hành động, trạng thái ,tính chất sinh hoạt kinh tế nơng nghiệp) VD: Lúa , ngô khoai, sắn, nhanh , chậm,cày ,cuốc, mua, bán, vui, buồn… • TỪ MƯỢN : Là từ vay mượn tiếng nước đẻ biểu thị vật,hiện tượng,đặc điểm …mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị - Từ mượn tiếng Hán phận từ mượn quan trọng tiếng Việt - Từ mượn ngôn ngữ khác : Pháp , Anh, Nga … Lỗi dùng từ : • LỖI LẶP TỪ : Sự dùng từ trùng lặp gây cảm giác nặng nề nhàm chán • LỖI LẪN LỘN CÁC TỪ GẦN ÂM: VD : Tham quan- thăm quan, hủ tục – thủ tục… • LỖI DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA Từ loại cụm từ • DANH TỪ + Khái niệm : Danh từ từ người, vật, tượng, khái niệm + Khả kết hợp : kết hợp với số từ , lượng từ phía trước, từ số từ khác phía sau để tạo thành cụm danh từ + Chức vụ ngữ pháp : Chủ yếu làm chủ ngữ, làm vị ngữ cần có từ đứng trước + Phân loại : DT đơn vị tự nhiên Giáo án Ngữ văn lớp DT đơn vị DT đv quy ước xác DT DT đơn vị quy ước DT đv quy ước ước chừng DT chung DT vật DT riêng • CỤM DANH TỪ : +Khái niệm : Là loại tổ hợp từ danh từ số từ ngữ phụ thuộc tạo thành +Mơ hình cụm DT : phần : Phần trước phần trung tâm phần sau + Hoạt động câu giống danh từ • ĐỘNG TỪ + Khái niệm : Là từ hành động, trạng thái vật + Khả kết hợp : Thường kết hợp với từ ,sẽ,đang,không, chưa,chẳng, hãy, đừng, chớ, ,vẫn, ,còn…để tạo thành cụm động từ + Chức vụ ngữ pháp : Chủ yếu làm vị ngữ Khi làm chủ ngữ ĐT khả kết hợp với từ ,sẽ đang… + Phân loại : ĐT tình thái ( thường đòi hỏi ĐT khác kèm ) ĐT ĐT hành động ĐT hành động, trạng thái ĐT trạng thái • CỤM ĐỘNG TỪ : Giáo án Ngữ văn lớp + Khái niệm : Là loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành + Cấu tạo phức tạp động từ hoạt động câu giống động từ + Mơ hình cụm ĐT : phần : Phần trước phần trung tâm phần sau • TÍNH TỪ +Khái niệm : TT từ đặc điểm ,tính chất vật, hành động, trạng thái… + Khả kết hợp : Có thể kết hợp với từ ,sẽ, đang, rất, hơi, , lắm… để tạo thành cụm tính từ Kết hợp hạn chế với ,đừng, + Chức vụ ngữ pháp : Có thể làm chủ ngữ, vị ngữ câu Khả làm vị ngữ cuả TT hạn chế ĐT + Phân loại : TT đặc điểm tương đối ( Có thể kết hợp với từ mức độ : ,hơi, quá…) TT TT đặc điểm tuyệt đối.( Không thể kết hợp với từ mức độ ) • CỤM TÍNH TỪ : ( Xem SGK ) • SỐ TỪ : Số từ từ số lượng thứ tự vật • LƯỢNG TỪ : từ lượng hay nhiều vật Có nhóm lượng từ : - Nhóm ý nghĩa tồn thể : ,tất cả, hết thảy, toàn … - Nhóm ý nghĩa tập hợp ( , , ) hay phân phối ( mọi, mỗi, từng…) • CHỈ TỪ : Là từ dùng để trỏ vào vật , nhằm xác định vị trí vật không gian thời gian.Chỉ từ thường làm phụ ngữ cụm DT, ngồi làm chủ ngữ trạng ngữ câu II BT Giáo án Ngữ văn lớp Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn Giáo án Ngữ văn lớp - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ hợp : Giáo án Ngữ văn lớp b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo Giáo án Ngữ văn lớp - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế Giáo án Ngữ văn lớp cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn Giáo án Ngữ văn lớp - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ 10 hợp : Giáo án Ngữ văn lớp b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hơm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo 11 Giáo án Ngữ văn lớp - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hơm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến II BT Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hôm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống tranh Giọt mực rơi chỗ mắt cò Thế 12 Giáo án Ngữ văn lớp cò mở mắt ,xoè cánh bay Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đơ" - Tìm từ mượn có đoạn văn - Tìm từ đơn, từ phức có đoạn văn - Tìm danh từ riêng, danh từ chung, danh từ đơn vị đoạn văn - Giải nghĩa từ : Kinh đô, mách lẻo, tố giác cho biết giải nghĩa từ cách nào? Bài 2: Hãy điền từ : học hỏi, học lỏm, học hành, vào chỗ trống trước câu cho phù hợp : a) : Học luyện tập để có hiểu biết, có kĩ b) : Nghe nhìn thấy người ta làm làm theo không trực tiếp dạy bảo c) : Tìm tòi, hỏi han để học tập Bài 3: Tìm danh từ riêng viết chưa quy tắc sửa lại : - Bộ giáo dục đào tạo - Huân chương vàng - Ma- lai - xi- a - Trần hưng Đạo - In đô Nê -xi -A - Học sinh tiên tiến 13 ... từ thường làm phụ ngữ cụm DT, ngồi làm chủ ngữ trạng ngữ câu II BT Giáo án Ngữ văn lớp Bài 1: Cho đoạn văn sau:" Một hơm , Mã Lương vẽ cò trắng khơng mắt Vì chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống... : Giáo án Ngữ văn lớp + Khái niệm : Là loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành + Cấu tạo phức tạp động từ hoạt động câu giống động từ + Mơ hình cụm ĐT : phần : Phần trước phần. .. từ vay mượn tiếng nước đẻ biểu thị vật,hiện tượng,đặc điểm …mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị - Từ mượn tiếng Hán phận từ mượn quan trọng tiếng Việt - Từ mượn ngôn ngữ khác :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn