Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

BÀI 34 - TIẾT 135: TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT I Mục tiêu: Kiến thức: - Danh từ, động từ, tính từ; cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ - Các thành phần câu - Các kiểu câu - Các phép nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ - Dấu châm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy Kĩ năng: - Nhận từ loại phép tu từ - Chữa lỗi câu dấu câu Thái độ: - Học sinh có ý thức vận dụng kiến thức từ loại, phép tu từ, dấu câu vào làm tập II Chuẩn bị: GV: Các ví dụ từ loại, phép tu từ, câu HS: Ơn tập kiến thức Tiếng Viêt III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung HĐ1: HD HS ơn tập lí thuyết I LÝ THUYẾT ? Kê tên từ loại học? Lấy VD? Từ loại: từ loại - HS: Kể bẩy loại Danh từ, Động từ, Tính từ, số từ, lượng từ, từ phó từ Cụm từ: ? Nêu cấu tạo cụm từ? Cho ví dụ? - Cấu tạo cụm từ: Phần trung tâm, phần ? Nêu cách xác định cụm từ trước, phần sau - Cách xác định cụm từ: + Phân tích cấu tạo câu + Tìm từ ngữ quan trọng thành phần câu + Tìm phần phụ trước, phụ sau Các phép tu từ: ? Em học phép tu từ nào? Nêu ví dụ phân tích tác dụng? - Có phép tu từ học: nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ - Khái niệm phép tu từ - Tác dụng Các kiểu cấu tạo câu học: ? Phân biệt câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn khơng có từ là? Lấy VD? Câu: - Câu đơn: + Câu trần thuật đơn có từ + Câu trần thuật đơn khơng có từ - Câu ghép ? Nêu công dụng dấu câu? Dấu câu: - Dấu kết thúc câu: chấm, chấm hỏi, chấm than HĐ 2: Hướng dẫn luyện tập - Dấu phân cách phận câu: phẩy - HS đặt câu với từ loại học II LUYỆN TẬP: - GV kiểm tra, nhận xét Đặt câu với từ loại: - HS đặt câu - GV kiểm tra, nhận xét - HS: viết đoạn văn -> trình bày - GV: Nhận xét Củng cố: - GV hệ thống kiến thức Đặt câu có dùng phép tu từ học: Viết đoạn văn tự kể người thân em (Dùng dấu câu, từ loại, phép tu từ) - Đấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu chấm than có cơng dụng ? Hướng dẫn học nhà: - Đặt câu với biện pháp tu từ học - Chuẩn bị bài: Ôn tập tổng hợp ...? Nêu cách xác định cụm từ trước, phần sau - Cách xác định cụm từ: + Phân tích cấu tạo câu + Tìm từ ngữ quan trọng thành phần câu + Tìm phần phụ trước, phụ sau Các phép tu từ: ? Em... Em học phép tu từ nào? Nêu ví dụ phân tích tác dụng? - Có phép tu từ học: nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ - Khái niệm phép tu từ - Tác dụng Các kiểu cấu tạo câu học: ? Phân biệt câu trần thuật... câu - GV kiểm tra, nhận xét - HS: viết đoạn văn -> trình bày - GV: Nhận xét Củng cố: - GV hệ thống kiến thức Đặt câu có dùng phép tu từ học: Viết đoạn văn tự kể người thân em (Dùng dấu câu, từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn