Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:01

Giáo án Ngữ văn lớp TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Hệ thống kiến thức học tiếng việt lớp Kĩ năng: - Nhận dạng đơn vị tượng ngôn ngữ họ - Biết phân tích đơn vị tượng Thái độ: - Có ý thức học tiếng việt nói, viết II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: ghi III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ Bài - Nghe ghi chép Hoạt động 2: Tổng kết từ loại học - Yêu cầu kẻ sơ đồ (167) - Kẻ sơ đồ + Đã học từ loại nào? + Thể loại: DT, ĐT, TT có - Trả lời (kết hợp ⇒ cụm khả kết hợp với từ ngữ từ) khác khơng? + u cầu đặt câu - Đặt câu loại Hoạt động 3: Tổng kết phép tu từ học - y/c vẽ sơ đồ - Vẽ sơ đồ - Điểm giống - Đều có giá trị biểu cảm biện pháp tau từ (thơ, văn có tính hàm xúc) Hoạt động 4: Tổng kết kiểu cấu tạo câu học Kiến thức I- Các loại học II – Các phép tu từ học III – Các kiểu cấu tạo câu | Page Giáo án Ngữ văn lớp - Đã học kiểu cấu tạo - Trình bày câu nào? Hoạt động 5: Tổng kết dấu câu tiếng việt - Nhắc lại dấu câu - Trình bày – bổ xung học, tác dụng Hoạt động 6: HDHS luyện tập - Hướng dẫn học sinh số - Nghe – trả lời đề kiểm tra IV- Các dấu câu học Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Nghe – thực - Tiết sau ôn tập tổng hợp | Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn