DCOT LYOT k11 2019 v1

6 106 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:58

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ (Bản thảo ĐH K11) (Nội dung ông tập lấy theo số liệu GT Lý thuyết ô tô ND hướng dẫn BTL mơn học) Nêu giải thích cơng thức xác định công suất động (Ne) theo S.R Lây Đéc man Nêu giải thích cơng thức xác định mô men động (Me) theo công suất số vòng quay Nêu giải thích cơng thức xác định tỷ số truyền (it) hệ thống truyền lực Nêu giải thích cơng thức xác định hiệu suất (ηt) hệ thống truyền lực Nêu giải thích cơng thức xác định mơ men bánh xe chủ động (M k) theo mô men động Nêu giải thích cơng thức xác định lực kéo tiếp tuyến bánh xe chủ động (P k) theo mô men động Nêu khái niệm hệ số bám; Giải thích ý nghĩa hệ số bám dọc hệ số bám ngang Nêu giải thích nhân tố ảnh hưởng tới hệ số bám Nêu giải thích cách xác định lực cản lăn; So sánh lực cản lăn bánh xe chủ động bị động 10 Nêu giải thích tác động khối lượng tô tới loại lực cản ô tô chuyển động 11 Nêu giải thích cách xác định lực cản khơng khí; Nhân tố cản phụ thuộc vào yếu tố 12 Nêu giải thích phương trình cân lực kéo ô tô 13 Nêu, giải thích phân biệt loại bán kính bánh xe tính tốn 14 Nêu giải thích cách kí hiệu lốp tơ 15 Nêu giải thích công thức xác định phản lực Z1 mặt phẳng dọc 16 Nêu giải thích cơng thức xác định phản lực Z2 mặt phẳng dọc 17 Nêu giải thích cơng thức xác định hệ số phân bố tải trọng? Hệ số thay đổi nào? 18 Nêu giải thích cơng thức xác định phản lực Ztrái mặt phẳng ngang 19 Nêu giải thích cơng thức xác định phản lực Zphải mặt phẳng ngang 20 Nêu giải thích cơng thức xác định vận tốc ô tô theo tốc độ động 21 Nêu giải thích cơng thức xác định nhân tố động lực học 22 Nêu giải thích cách xác định gia tốc chuyển động ô tô theo nhân tố động lực học 23 Nêu giải thích cách xác định thời gian tăng tốc ô tô theo nhân tố động lực học 24 Nêu giải thích cách xác định qng đường tăng tốc tô theo nhân tố động lực học 25 Nêu giải thích cơng thức xác định tỷ số truyền truyền lực 26 Nêu giải thích cơng thức xác định tỷ số truyền tay số theo điều kiện kéo 27 Nêu giải thích cơng thức xác định tỷ số truyền tay số theo điều kiện bám 28 Nêu sở tính tốn tỷ số truyền tay số -> n hộp số theo dãy số cấp số nhân 29 Nêu sở tính tốn tỷ số truyền tay số -> n hộp số theo dãy số cấp số điều hòa 30 Nêu giải thích cơng thức xác định mức tiêu hao nhiên liệu theo quãng đường 31 Nêu giải thích cơng thức xác định mức tiêu hao nhiên liệu theo đơn vị hàng hóa vận tải 32 Nêu giải thích cơng thức xác định mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian 33 Nêu giải thích cơng thức xác định suất tiêu hao nhiên liệu động 34 Nêu giải thích cơng thức xác định giới hạn ổn định dọc tĩnh ô tô (điều kiện trượt, điều kiện lật) 35 Nêu giải thích cơng thức xác định giới hạn ổn định ngang tĩnh ô tô (điều kiện trượt, điều kiện lật) 36 Quay vòng tơ gì? Nêu giải thích cơng thức xác định điều kiện quay vòng tơ 37 Nêu giải thích cơng thức xác định bán kính quay vòng tơ 38 Nêu giải thích cơng thức xác định vận tốc quay vòng tơ 39 Nêu giải thích cơng thức xác định lực qn tính quay vòng tơ 40 Nêu định nghĩa, giải thích ý nghĩa góc camber 41 Nêu định nghĩa, giải thích ý nghĩa góc caster 42 Nêu định nghĩa, giải thích ý nghĩa góc kingpin 43 Nêu định nghĩa, giải thích ý nghĩa độ chụm bánh xe 44 Nêu giải thích cơng thức xác định lực phanh bánh xe ô tô 45 Nêu giải thích cơng thức xác định lực hệ số phân bố lực phanh 46 Nêu giải thích tiêu đánh giá hiệu phanh theo gia tốc phanh 47 Nêu giải thích tiêu đánh giá hiệu phanh theo thời gian phanh 48 Nêu giải thích tiêu đánh giá hiệu phanh theo quãng đường phanh 49 Nêu giải thích tiêu đánh giá hiệu phanh theo lực phanh lực phanh riêng 50 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: Pp,j O B A t1 t2 t3 t4 51 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: t5 t v Jx C v b tA Jc tcA Jy Jc J AtO A JA J AtcO v α v α2 α1 O 52 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: Ne v Ne vn' n III II I ne1 ne2 ne3 nen ne 53 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: vn= v(n-1)' v3= v2' v2= v1' v1 ne v Ne Ne v''3 v''2=V'3 v''1=V'2 v'1 n'e v n''e 54 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: 14 70 12 60 10 50 40 b O a vmin dv 10 15 b 30 c c dt t(s) 1/J (s2/m) 20 10 v(m/s) d 20 25 30 vmax d a v(m/s) O vmin 10 15 a) 55 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: D DI DmaxI = ψmax 20 25 30 vmax b) Dϕ D II DmaxII DmaxIII D III DmaxIV O vI vII vIII vIV 56 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: Dv DIV A vmax f v Pk Pk1 Pϕ Pk2 Pk3 O d A Pψ+Pω Pd Pψ Pω a b v c v v v2 max neIII neII neI 57 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: N Ne Nt Ne NkI NkIII n eI Nd v' Nψ Nω N'kII N'kIII NkII O Ne n eII 58 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: A Nψ+Nω Nψ vmax v n eIII v MK Gb1 Px ZR R ZT T XT rd XR a 59 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: v Gb1 Z1 Px r® a1 Pf1 60 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: Ne Ne Me Ne Me nemin nM nN a, Mmax Mmax Nmax Me Nmax Me Ne nemax ne nemin nN nemax nM b, ne ... vn' n III II I ne1 ne2 ne3 nen ne 53 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: vn= v(n-1)' v3= v2' v2= v1' v1 ne v Ne Ne v''3 v''2=V'3 v''1=V'2 v'1 n'e v n''e 54 Giải thích hình vẽ (đồ thị) sau: 14 70
- Xem thêm -

Xem thêm: DCOT LYOT k11 2019 v1, DCOT LYOT k11 2019 v1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn