Đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 2 đại số 11 tổ hợp xác suất

3 155 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:22

TRƯỜNG THPT KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG TOÁN 11 MATHVN Thời gian làm : 45 phút Câu 1: Lớp 10A1 có 25 học sinh nam 20 học sinh nữ Hỏi có cách chọn ngẫu nhiên bạn lớp? A 25 B 20 C 45 D 500 Câu 2: Từ nhà An tới nhà Bình có đường, từ nhà Bình tới nhà Phương có cong đường Hỏi có cách từ nhà An qua nhà Bình tới nhà Phương? A B C D Câu 3: Có cách lấy ngẫu nhiên cầu từ bình chứa 10 cầu giống nhau? A 𝐶 B.𝐴 C.𝑃 D.𝑃 Câu 4: Có số hạng khai triển nhị thức (𝑥 + 1) ? A B 10 C 11 D Câu 5: Nhị thức (𝑥 − 𝑦) có khai triển là: A B C D 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 + 5𝑥 𝑦 + 10𝑥 𝑦 + 10𝑥 𝑦 + 5𝑥𝑦 + 𝑦 − 5𝑥 𝑦 + 10𝑥 𝑦 − 10𝑥 𝑦 + 5𝑥𝑦 − 𝑦 + 𝑥 𝑦 + 𝑥 𝑦 + 𝑥 𝑦 + 𝑥𝑦 + 𝑦 − 𝑥 𝑦 + 𝑥 𝑦 − 𝑦 + 𝑥𝑦 − 𝑦 Câu 6: Gieo súc sắc, Gọi A biến cố : “Số chấm mặt xuất súc sắc số chẵn” Trong biến cố sau, biến cố xung khắc với biến cố A? A B C D Số chấm mặt xuất súc sắc Số chấm mặt xuất súc sắc Số chấm mặt xuất súc sắc Số chấm mặt xuất súc sắc Câu 7: Tung đồng xu lần độc lập Tính xác suất để lần đồng xu xuất hiên mặt sấp A B C D Câu 8: Từ tập A={1;2;3;4;5} lập số tự nhiên có chữ số mà chữ số đôi khác nhau? A 125 B 60 C.10 D.6 Câu 9: Một hộp chứa 20 cầu, có 12 đỏ, xanh Có cách lấy từ hộp cầu màu? A 34650 B 13560 C.4845 D.565 Câu 10: Bạn Nam muốn mua đôi giày cỡ 39 40 Biết giày cỡ 39 có màu khác nhau,giày cỡ 40 có màu khác Hỏi bạn Nam có lựa chọn để mua đơi giày? A B C D.15 Câu 11: Số hạng chứa 𝑥 khai triển (2 − 𝑥) 𝑙à: A -280𝑥 B 280𝑥 C.560𝑥 Câu 12: Số hạng không chứa x khai triển 𝑥 − A 252 B.1 D -560𝑥 𝑙à: C.-1 D - 252 Câu 13: Trong hộp đựng bi xanh, bi đỏ bi vàng, lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để viên bi lấy có màu xanh A B C D Câu 14: Trên giá sách có sách tốn, sách lý, sách hóa, lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy thuộc môn khác A B C D Câu 15: Cho chữ A,G,N,S viết lên bìa, sau người ta trải ngẫu nhiên Tính xác suất để chữ SANG A B C D Câu 16: Số đường chéo đa giác 10 cạnh là: A 35 B.45 C.10 D Câu 17: Có số tự nhiên có chữ số khác lấy từ tập {0;1;1;3;4;5;6}? A 2520 B.2160 C.16807 D 78125 Câu 18: Cho A={1,2,3,4} Gọi B tập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ A Tính tổng số tự nhiên B A 24 B.66666 C.11111 D 66660 Câu 19: Cho A={1,2,3,4} Cho khai triển (1 + 3𝑥) tổng S = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + ⋯ + 𝑎 A B.3 = 𝑎 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + ⋯ + 𝑎 𝑥 Tính C.(−2) Câu 20: Cho n số tự nhiên thỏa mãn 3𝐶 − 5𝐶 A n = B n = D = −5 Tìm n C n = D.n = Câu 21: Cho hộp đựng viên bi đỏ, viên bi xanh viên bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi.Tính xác suất để viên lấy có viên bi đỏ A B C D Câu 22: Một lớp có 15 học sinh nam 10 học sinh nữ Giáo viên chọn bốn học sinh lớp dự hội trại.Tính xác suất để học sinh chọn có khơng q học sinh nữ A B C D Câu 23: Tìm n biết 3.Cn1+27.Cn3+243.Cn5+…+3n-1.Cnn-1=2017 A n = 2019 B n = 2018 C n = 2017 D n = 2016 Câu 24: Chữ số tận số 201236 là: A B C D Câu 25: Trong đợt hội thao quốc phòng, tiểu đội chi đồn 12A1 có 10 chiến sỹ có chiến sỹ A chiến sỹ B Tiểu đội xếp thành hàng để chụp ảnh Tính xác suất để chiến sỹ A xếp hàng vị trí chiến sỹ B cuối hàng A 𝑃 = ! B 𝑃 = ! ! C 𝑃 = ! ! D 𝑃 = ! ... 3.Cn1 +27 .Cn3 +24 3.Cn5+…+3n -1. Cnn -1= 2 017 A n = 2 019 B n = 2 018 C n = 2 017 D n = 2 016 Câu 24 : Chữ số tận số 2 0 12 36 là: A B C D Câu 25 : Trong đợt hội thao quốc phòng, tiểu đội chi đồn 12 A1 có 10 chiến sỹ có... D 7 8 12 5 Câu 18 : Cho A= {1, 2, 3,4} Gọi B tập số tự nhiên gồm chữ số khác lấy từ A Tính tổng số tự nhiên B A 24 B.66666 C .11 111 D 66660 Câu 19 : Cho A= {1, 2, 3,4} Cho khai triển (1 + 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 2 đại số 11 tổ hợp xác suất, Đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chương 2 đại số 11 tổ hợp xác suất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn