Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương

86 31 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Trọng Hữu Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Trọng Hữu Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Đoan Trang HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Trọng Hữu Mã SV: 1412402120 Lớp: QT1802N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.2 Quản trị nguồn lực 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn lực 1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.2.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.2.4 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.5 Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.2.7 Nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 20 1.3.1 Hiệu suất sử dụng lao động 20 1.3.2 Năng suất lao động bình quân 21 1.3.3 Tỷ suất lợi nhuận lao động 21 1.3.4 Hàm Lượng sử dụng lao động 21 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 22 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG 24 2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 24 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 24 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 26 2.2 Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 26 2.2.1 Nhận định chung tình hình lao động Cơng ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 26 2.2.2 Cơ cấu lao động Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 29 2.2.3 Công tác phân công lao động 33 2.2.4 Tuyển dụng lao động công ty 35 2.2.5 Đào tạo phát triển nguồn lực 40 2.2.6 Chế độ đãi ngộ 43 2.2.7 Phân tích mơi trường làm việc 48 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 49 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động 49 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 51 2.3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý nhân lực Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 54 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG 56 3.1 Thực tốt công tác tuyển dụng 57 3.2 Nâng cao hiệu công tác đào đạo 64 3.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 74 KẾT LUẬN 79 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương “ nhận nhiều tận tình giúp đỡ Trước hết, em xin chân thành cảm ơn cô ThS.Nguyễn Đoan Trang – Người trực tiếp bảo hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận chỉnh sửa mang tính thực tế cô Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp kiến thức thầy bảo em suốt q trình học tập rèn luyện trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn toàn tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty tạo điều kiện tận tình bảo, giúp đỡ em việc tìm kiếm tài liệu tư vấn tình hình hoạt động doanh nghiệp suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Trong trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Em mong nhận góp ý từ q thầy để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực : vốn, sở vật chất, tiến khoa học kỹ thuật, người lao động, Các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với tác động qua lại với Những yếu tố : máy móc thiết bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thiết yếu tồn phát triển doanh nghiệp Quản trị nhân góp phần vào việc giải mặt kinh tế xã hội vấn đề lao động Đó vấn đề chung xã hội, hoạt động kinh tế nói chung đến mục đích sớm hay muộn cho người lao động hưởng thành họ làm Quản trị nhân gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu khơng khí văn hóa cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Trong thời gian thực tập công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương, em tiếp cận với cơng việc quan trọng em có hội để áp dụng kiến thức vào thực tế Qua q trình thực tế cơng ty, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài : “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG YẾN” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG - Thứ hai, nêu rõ thực trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương - Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian : Đề tài nghiện cứu, phân tích đánh giá hiệu sử dụng nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương Phạm vi thời gian : Các số liệu lấy đề nghiên cứu khóa luận thu thập năm 2015, 2017 công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương Phạm vi nội dung : Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan tới lý luận, thực tế nhân lực hiệu sử dụng nhân lực công ty giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Luận Văn thực phương pháp chủ yếu thống kê, điều tra, phân tích tổng hợp Thông tin số liệu thu thập đựa hệ thống lưu trữ hồ sơ công ty Số liệu có từ nhiều nguồn : điều tra trực tiếp, tham khảo chuyên gia người có kinh nghiệm Kết cấu đề tài khóa luận CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯƠNG : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Để xây dựng phát triển kinh tế, quốc gia phải dựa vào nguồn lực như: tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, tiềm khoa học công nghệ, sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn, nguồn nhân lực (nguồn lực người ) nguồn lực chủ yếu định tồn phát triển quốc gia Tiếp cận vấn đề nhiều góc độ khác nhau, tác giả đưa nhiều khái niệm nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu điều kiện thực tế quốc gia Nhân lực hiểu tồn khả trí lực thể lực người vận dụng trình lao động, nguồn lực quý giá trình sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp Nguồn nhân lực hay nguồn lao động bao gồm số người độ tuổi lao động có khả lao động ( trừ người tàn tật, sức lao động loại nặng) người độ tuổi lao động thực tế làm việc ( viện nghiên cứu khoa học phát triển) Nguồn nhân lực tổ chức hình thành cở sở cá nhân với vai trò khác liên kết với theo mục tiêu định Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác doanh nghiệp chất người ( Trần Kim Dung, 2005) 1.1.1.1 Vai trò nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp: Nguồn nhân lực đảm bảo nguồn sáng tạo tổ Chỉ có người sáng tạo hàng hóa, dịch vụ kiểm tra q trình sản xuất kinh doanh đó… Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài nguồn tài nguyên mà tổ chức cần phải có, tài nguyên nhân văn – SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG người lại đặc biệt quan trọng Khơng có người làm việc hiệu tổ chức khơng thể đạt tới mục tiêu Nguồn nhân lực nguồn mang tính chiến lược: Trong điều kiện xã hội chuyển sang kinh tế tri thức, nhân tố công nghệ, vốn, nguyên vật liệu giảm dần vai trò Bên cạnh đó, nhân tố tri thức người ngày chiếm vị trí quan trọng Nguồn nhân lực có tính động, sáng tạo hoạt động trí óc người ngày trở nên quan trọng Nguồn nhân lực nguồn lực vô tận : Xã hội không ngừng tiến lên, doanh nghiệp ngày phát triển nguồn nhân lực người vô tận Nếu biết khai thác nguồn lực cách tạo nhiều cải vật chất cho xã hội, thoải mãn nhu cầu ngày cao người 1.1.2 Các đặc trưng nguồn nhân lực 1.1.2.1 Số lượng nguồn nhân lực Số lượng nguồn nhân lực biểu thông qua tiêu quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số chậm dẫn đến quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực Quy mơ dân số biểu thị khái quát tổng số dân vùng, nước hay khu vực khác giới Tuy nhiên, quy mô dân số thường xuyên biến động theo thời gian tăng giảm tùy theo biến số số người sinh ra, số người chết hàng năm, tỉ lệ dân di cư ( thể số người đến ) Mối quan hệ dân số nguồn nhân lực biểu qua thời gian định độ tuổi người phát triển đầy đủ, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động Theo quan điểm Tổ chức quốc tế lao động ( ILO) quan điểm nước thành viên lực lượng lao động dân số độ tuổi lao động thực tế có việc làm khơng có việc làm có nhu cầu làm việc ( người thất nghiệp) SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Bảng 10 : Kết giao dịch Công ty tháng 9,10,11 năm 2017 Tổng số STT Tháng giao dịch GD thành công GD không Lý thất bại thành công Không phân tích kĩ thị trường, đưa điều kiện Tháng 142 62 80 hợp đồng với bên đối tác không thỏa đáng, không đạt thỏa thuận đơi bên Do đưa sách không phù hợp với thị trường dẫn đến hợp đồng vào đối Tháng 10 138 56 82 thủ, khách hàng tiềm năng, hợp đồng chỉnh sửa không đem lại tin tưởng chấp thuận khách hàng Chính sách kinh doanh đưa không hợp lý, chế độ chiết khấu, Tháng 11 154 70 84 điều khoản hợp đồng khơng hấp dẫn đối tác, uy tín với khách hàng suy giảm Nguồn : Phòng KD Công ty CP đầu tư XD&TM Thùy Dương Năm 2017 cơng ty có tổng số 443 người, trình độ học thức người lao động dần công ty nâng cao đa phần lao động công ty lao động phổ thông Mặc dù với khắc nghiệt môi trường kinh doanh, thị trường nước có xu hướng thu hẹp việc kiếm SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG thị trường tiềm quốc tế ln vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm Chính điều mà việc nâng cao chất lượng nhân lực quan hệ ngoại giao, am hiểu môi trường kinh tế nước, giao tiếp quốc tế với trình độ tốt ln việc làm cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty CP đầu tư XD & TM Thùy Dương c Nội dung biện pháp Doanh nghiệp có hoạt động đào tạo khơng có hiệu cao, cần xác định lại chức năng, nhiệm vụ vị trí đế thấy yếu kém, khiếm khuyết vấn đề cho đào tạo  Với lao động gián tiếp Nâng cao trình độ lực quản lý để phù hợp vớ xu phát triển kinh tế đất nước Hằng năm, cử cán luân phiên bồi dưỡng, tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý theo chế ban hành nhà nước Nâng cao khả ngoại ngữ tiếng anh CBCNV khuyến khích CNV học thêm Mặt khác, cử cán đào tạo phải đào tạo theo chuyên môn nghiệp vụ công việc mà họ đảm trách qua trung tâm chuyên bồi dưỡng cán quản lý Thường xuyên cập nhật kiến thức quản lý, cung caáp kiến thức kinh tế thông qua giảng thông qua việc xây dựng, phân tích xử lý tình huống, đào tạo trực tiếp thông qua công việc ( nhân viên vào làm công ty ), tiến hành đào tạo tập dượt thơng qua hình thức xây dựng đề án cải thiện công tác hoạt động máy quản lý Cơng ty Rà sốt trình độ chuyên môn, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nước Bổ túc tiếng anh, trung liên tục, đào tạo kiểm tra trình độ có giám sát chặt chẽ Công ty Tạo điều SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG kiện thuận lợi cho nhân viên trình học tập, đặt việc thực hành điều kiện khắc nghiệt cụ thể  Đối với lao động trực tiếp Số lượng lao động trực tiếp chiếm số lượng lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương có chiều hướng giảm không đáng kể Nguồn lao động trực tiếp vô cần thiết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động vấn đề quan trọng cấp thiết Đối với đội ngũ cơng nhân kĩ thuật đầu tư kinh phí cho học tập, tiếp thu công nghệ Kết hợp với trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề đồng thời đẩy mạnh hợp tác với công ty ngành nhằm tiếp thu kinh nghiệm công nghệ đại từ đào tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp đem lại hiệu cao Phân loại rõ ràng mức độ tay nghề người lao động để chia lớp đào tạo cho với lực lao động Tổ chức thi tay nghề lao động giỏi, thi sáng tạo lao động để khuyến khích người lao động tích cực tìm tòi, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật Khi chọn nhân viên đào tạo doanh nghiệp chọn nhân viên chủ chốt nhân viên nguồn Cơng ty Phải có hợp đồng ký kết dài hạn gắn kết với công SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG BẢNG 11: CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY VÀ CẮT CỬ ĐI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRƯỜNG NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY Ở TRONG NƯỚC Đối tượng STT SL(người) Thời gian Chi phí(đồng) Nhân Viên giám định chất lượng T7+CN tháng 30.000.000 Nhân Viên TT,CN, VP GD 50 T2-T4 tháng 260.000.000 Nhân Viên Sale 10 T7-CN tháng 45.000.000 … SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG BẢNG 12 : DỰ TÍNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN NGUỒN TẠI NƯỚC NGỒI Chi phí (triệu đồng) STT Đối tượng có kỹ thuật kĩ đàm phám Trưởng Phòng Kỹ thuật Thời (người) gian Thiếu hụt Phó GĐ Phòng Cán kinh doanh SL 2 tháng tháng tráng men, in hình họa tiết Tổng SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N Địa điểm singapore Trung Quốc Tiền ăn, Tổng chi sinh hoạt phí 20 40 204 32 15 25 322 56 35 65 526 Học tập Nhà Bồi dưỡng 120 24 250 370 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Theo bảng dự tính chi phí đào tạo ta thấy, Với phòng kế hoạch kinh doanh, cần người có kỹ đàm phán tốt để đem lại hợp đồng đắt giá, điều khoản thuận lợi, lợi nhuận cao cho công ty nên cần cử người sang singapore để bổ sung thêm kiến thức đàm phán, có tiêu singapore dự tính thời gian tháng tổng chi phí khoảng 204 triệu Cơng ty có ngành nghề thuộc khối đặc thù, trình phát triển nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật cao mà doanh nghiệp thiếu lên cần cử Hàn Quốc để đào tạo nước phát triển ngành nghề sản xuất gốm sứ Doanh nghiệp cần nâng cao kỹ thuật tráng men in hình họa tiết sản phẩm nên phòng kỹ thuật dành suất đào tạo Trung Quốc tháng chi phí khoảng 322 triệu Khi cắt cử nhân viên đào tạo nước ngồi cơng việc trống nhân viên nhân viên xử lý online trả thêm lương tiền bồi dưỡng Đồng thời Công ty mời chuyên gia tham mưu xếp, xử lý công việc người cắt cử đào tạo Theo kiến thức em học từ trường lớp em nghĩ sau doanh nghiệp thực biện pháp nâng cao hiệu cơng tác đào tạo doanh thu doanh nghiệp tăng khoảng gần 13% cho XNK nội thất 18% cho Ngành gốm sứ theo bảng sau SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG BẢNG 13 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP STT Trước giải pháp Sau giải pháp (triệu đồng) (triệu đồng) Chênh Lệch Chỉ tiêu Tuyệt đối XNK NT Gốm Sứ XNK NT Tương đối Gốm Sứ Gốm Sứ XNK NT Gốm Sứ 24.159,15 8.203,45 12,98 18,14 Tổng DT 186.126 45.223 Tổng CP 135.664 22.554 142.565 24.558 6.901 2.004 5,09 8,89 Số LĐ 126 62 122 60 -4 -2 -3,2 -3,2 LN 50.462 22.669 67.720,15 28.868,45 17.258,15 6.199,45 34,2 27,35 DT/LĐ 1477,19 729,4 1723,65 890,43 246,46 161,03 16,68 22,08 LN/LĐ 400,49 365,63 555,08 481,14 154,59 115,51 38,6 31,6 SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 210.285,15 53.426,45 XNK NT 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Bảng đánh giá rõ sau doanh nghiệp sử dụng biện pháp nâng cao hiệu công qác đào tạo : Doanh thu ngành XNK NT doanh nghiệp tăng từ 186.126 triệu đồng lên 210.285,15 triệu đồng tức tăng 24.159,15 triệu đồng tương ứng 12,98% Lợi nhuận tăng từ 50.462 triệu đồng lên 67.720,15 triệu đồng tức tăng 17.258,15 triệu đồng tương ứng với 34,2% Tương tự ngành gốm sứ doanh thu doanh nghiệp tăng từ 45.223 triệu đồng lên 53.426,45 triệu đồng tức tăng 8.203,45 triệu đồng tương ứng 18,14% Lợi nhuận tăng từ 22.669 triệu đồng lên 28.868,45 triệu đồng tức tăng 6.199,45 triệu đồng tương ứng với 27,35% Tỷ suất Doanh thu/LĐ ngành XNK NT tăng từ 1477,19 triệu đồng lên 1723,65 triệu đồng tức tăng 246,46 tương ứng 16,68 tỷ suất Lợi nhuận/LĐ tăng từ 400,49 triệu đồng lên 555,08 triệu đồng tức tăng 154,59 triệu đồng tương ứng với 38,6% Tương tự ngành gốm sứ Tỷ suất Doanh thu/LĐ tăng từ 729,4 triệu đồng lên 890,43 triệu đồng tức tăng 161,03 tương ứng 22,08 % tỷ suất Lợi nhuận/LĐ tăng từ 365,63 triệu đồng lên 481,14 triệu đồng tức tăng 115,51 triệu đồng tương ứng với 31,6% Bên cạnh đạo tạo chỗ cần có đánh giá xếp loại sau đợt đào tạo Nên giao cho cấp trực tiếp người lao động trực tiếp phụ trách công tác đánh giá, xếp loại Ở phận lao động gián tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban, phận lao động trực tiếp người thực đánh giá trưởng ban phó ban (hoặc tổ trưởng, tổ phó) Bởi người thường xuyên tiếp xúc với người lao động nắm bắt hiểu rõ cơng việc mà người lao động thực Do bổ nhiệm vào vị trí trưởng phận ngồi lực cần phải cân nhắc đạo đức tín nhiệm cấp để đảm bảo cho công tác đánh giá lao động đạt hiệu Tổ chức tập huấn đào tạo công tác đánh giá lao động cho toàn thể chức danh quản lý công ty, người trực tiếp thực thi công tác Phổ biến đánh giá thực cơng việc đến người lao động tồn cơng ty Người SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG lao động cần phải nắm thông tin cần thiết công tác đánh giá thực công việc như: biểu mẫu đánh giá, tiêu chí đánh giá, mức đánh giá, thời gian bắt đầu thực hiện… Nếu cần thiết in thành văn phổ biến cho tồn nhân viên Lãnh đạo trực tiếp có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc người lao động công tác đánh giá công ty  Lợi ích biện pháp: - Ưu điểm: Chính Công ty người hiểu rõ sản phẩm Cơng ty kinh doanh nên họ biết cần trang bị cho nhân viên kiến thức trình độ Do đó, nhân viên đào tạo có kiến thức mặt nghiệp vụ kiến thức sản phẩm mà cung cấp Họ ứng dụng vào để làm tốt công tác Marketing để tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng ln hài lòng Nhân viên vừa làm nhiệm vụ họ Công ty vừa học tiếp thu kiến thức Như vậy, công việc khơng bị gián đoạn mà lại có thực hành, ứng dụng vào thực tế trình đào tạo - Hạn chế: Nhân viên phải dành thời gian định cho việc học tập, phần ảnh hưởng đến q trình làm việc Cơng ty Tuy nhiên, chương trình đào tạo diễn thời điểm định không đáp ứng cách kịp thời với nhu cầu nhân viên Chi phí cử nhân viên đào tạo lớn Hơn nữa, có mặt người hướng dẫn Cơng ty gây số bất tiện, ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty 3.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp a Căn đưa giải pháp: Chính sách đãi ngộ vật chất công ty không giữ chân nhân viên Việc nâng cao đãi ngộ hai phụ thuộc vào kết kinh doanh, việc tăng lương, thưởng biện pháp hay lạm dụng gây tác dụng khơng tốt Ngồi môi trường SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG làm việc chưa tạo gắn bó với người lao động Lãnh đạo doanh nghiệp chưa khuyến khích tinh thần người lao động lơi kéo họ tin tưởng vào thành công doanh nghiệp Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hóa đề cập đến giá trị mà người nhân viên công ty đề cao, suy tôn cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn cải thiện nguồn nhân lực trước hết phải cải thiện mơi trường văn hóa công ty, điều dễ nhiều thời gian tốn Rõ ràng tảng khía cạnh thể thường gắn với văn hóa cơng ty khó hình thành hai Việc khảo sát, nghiên cứu văn hóa cơng ty vấn đề lớn khơng thể nói hết mục nhỏ luận văn Do vậy, luận văn đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa cơng ty thực công ty thời gian tới sau: - Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Người lãnh đạo cất nhắc người tài cố gắng khơng làm tổn mối hòa khí nội công ty Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho người lại phải “tâm phục phục” Và người lại phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao - Nhân viên lớn tuổi lực lượng gắn bó với cơng ty từ thành lập Trong trình sản xuất làm việc, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp cơng ty giải thơi việc Những người lại lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị tăng thêm cho công ty Họ người có kinh nghiệm ln làm việc chăm chỉ, tn thủ theo giấc cơng ty Họ có tỉ mỉ, kỹ lưỡng chu đáo Ln lắng nghe, có cẩn thận, chín chắn để làm gương cho nhân viên trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, cái, sức khỏe v.v họ khích lệ lớn SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm giai đoạn Ngoài lương bổng phải cơng có tính cạnh tranh với bên ngồi, cơng ty phải ln tạo cơng việc thú vị để tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thông tin mục tiêu kinh doanh công ty, đánh giá cơng ty Để nhân viên tham gia vào giải công việc vấn đề liên quan đến họ Để họ độc lập công tác tránh kèm cặp sát Cần tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái đố kỵ cơng tác - Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm đến yếu tố giao tiếp nội Giao tiếp nội coi quan hệ ngồi cơng việc công ty Giao tiếp nội tốt giúp công ty hạn chế xung đột xảy mà làm tăng tính hợp tác đồng nghiệp nhà quản lý Lắng nghe ý kiến nhân viên để họ tham gia vào cơng tác quản lý cơng ty hồn tồn khơng làm giảm uy tín nhà quản lý mà trái lại làm nhân viên thêm gần gũi, yên tâm kính phục cấp b.Nội dung thực Ngồi việc áp dụng sách đánh giá đãi ngộ thưởng đưa góp phần vào việc làm nhân viên lao động tích cực gắn bó với doanh nghiệp cơng ty nên áp dụng thêm biện pháp sau đây: Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Lãnh đạo người đầu đường lối sách cơng ty Các lãnh đạo tối cao doanh nghiệp phải tham gia dẫn dắt hoạt động doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải gương mẫu sách công ty, tôn trọng, đảm bảo thực hứa hẹn với nhân viên tạo tin tưởng cấp với cấp Ứng xử tốt với nhân viên, đưa cách giải vấn đề hợp lý sáng suốt, sẵn lòng để bảo SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG vệ nhân viên mình, giữ thể diện cho họ Nếu họ khơng gương mẫu thật khó trì giá trị tảng văn hóa doanh nghiệp Vì nhân viên quyền thường có xu hướng coi lãnh đạo họ gương xuất phát từ mong muốn thành đạt lãnh đạo họ Xây dựng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược cho toàn tổ chức Lãnh đạo cần xây dựng sứ mệnh, chiến lược, cam kết thực từ tạo lập niềm tin toàn tập thể vào sứ mệnh, chiến lược đặt Niềm tin thứ có sức mạnh to lớn đặc biệt với doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập Nếu khơng có tin tưởng vững trắc vào thành công tổ chức doanh nghiệp khó tập trung nguồn lực lao động tạo sức mạnh đoàn kết, hợp tác tập thể Nhân viên phải thông tin định hướng chiến lược doanh nghiệp với mức độ khác tùy theo cấp độ nhân viên Đối với cấp độ nhân viên thừa hành, để dễ vào lòng người, lãnh đạo nên cụ thể hóa, trực quan sinh động chiến lược này, lồng vào buổi họp, tập huấn… Mục tiêu cuối cùng, trách nhiệm thực chiến lược chung phải san sẻ cho tập thể gánh vác, người việc Mỗi nhân viên tự cảm thấy rõ có vai trò doanh nghiệp, có trọng trách, nghĩa vụ phải hồn thành Đó khơng nhiệm vụ cam kết tự nguyện ràng buộc dài lâu, khơng tâm trạng thả lỏng, dễ dàng Khi đó, nhân viên đương nhiên tự hào ln gắng làm việc - Xây dựng bầu khơng khí văn hóa doanh nghiệp Tạo mơi trường làm việc đồn kết, gắn bó, vui vẻ, thoải mái, lấy hiệu làm trọng Trong nhân viên lắng nghe, tôn trọng, thể mình, điều kiện làm việc lý tưởng mà người mơ ước Mọi chế phải cơng khai, minh bạch, có cơng phải thưởng, có tội phải bị phạt Như hệ thống lương, thưởng doanh nghiệp chi phối nét văn hóa Chính sách cách hành xử rõ ràng tạo cảm giác an tồn, cảm giác tơn trọng tạo động lực làm việc cho nhân viên Các biện pháp áp dụng: thời gian biểu linh hoạt, xây dựng hệ thống đánh giá thành tích qua tính điểm, tích điểm thưởng cho hoạt SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG động tích cực nhân viên Điểm thưởng quy đổi thành phần thưởng nhỏ quyền lợi đặc biệt Thường xuyên tổ chức bữa tiệc mừng dịp đặc biệt…Chăm lo đời sống tốt cho nhân viên yếu tố đóng góp vai trò thành cơng doanh nghiệp, đời sống tinh thần nhân viên đảm bảo, họ đem lực để làm việc, cơng ty kinh doanh hiệu phát triển tương lai Biện pháp cần ý tới hai vấn đề nữa: - Thái độ ứng xử thường khơng có nội quy công ty phần quan trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thái độ ứng xử xây dựng thái độ vui vẻ tới công sở, nghiêm túc công việc, thân thiện sống, lãnh đạo tâm lý, nhân viên tích cực, khơng thù hằn, nói xấu… - Hành vi giao tiếp thứ gây ấn tượng gặp Do cần có số quy định thống hành vi ứng xử nội bộ, với khách hàng, bạn hàng, quan quản lý nhà nước Ví dụ: cấm hút thuốc phòng làm việc chung, cấm sử dụng đồ uống có cồn công sở trừ trường hợp ngoại giao, cấm quảng cáo thương mại… c, Dự kiến kết đạt được: - Trong ngắn hạn: Nâng cao ý thức, trách nhiệm nhân viên Giảm hẳn tình trạng muộn sớm Từ tăng suất lao động cho doanh nghiệp - Trong dài hạn: Nâng cao lực, suất lao động sản xuất kinh doanh Khi thực tốt cơng việc này, bầu khơng khí thi đua doanh nghiệp tăng cao hơn, người lao động tích cực hơn, hăng say với cơng việc hơn, suất tăng so với trước Bên cạnh đó, người lao động cảm thấy hài lòng nỗ lực công việc họ đền đáp cách xứng đáng SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trưởng với nhược điểm vốn có kinh tế tiên tiến đại Nó khuyến khích doanh nghiệp phấn đấu vươn lên cách tự điều tiết giá thông qua quan hệ cung, cầu thị trường Nó mơi trường tốt cho doanh nghiệp động sáng tạo, biết nắm bắt thời hội kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường cần phải có hướng riêng theo xu phát triển chung xã hội Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường ln phải đối mặt với khó khăn thách thức gặp phải cạnh tranh ngày gay gắt Sự cạnh tranh dẫn đến đào thải kinh doanh, khơn khéo, động tận dụng hội , phòng tránh rủi ro, cơng việc khơng khác ngồi người làm Vậy vai trò người lao động doanh nghiệp quan trọng, vấn đề “ quản trị người” lại trở nên quan trọng hơn, tảng cho hoạt động khác Trong thời gian thực tập công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương giúp em có nhiều kiến thức thực tế hoạt động kinh doanh ngành XNK, thương mại xây dựng nói chung hoạt động kinh doanh cơng ty nói riêng Cơng ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương đạt thành đáng kể, bước tiến kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt quản lý sáng suốt, đạo khâu hoạt động công ty Mục tiêu Công ty đến năm 2020 không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ , hiệu kinh doanh mặt kinh tế xã hội Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Bằng cách phân tích đánh giá thơng qua tiêu cụ thể em đưa số giải pháp nhằm “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG” cho phù hợp với tình SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL HẢI PHỊNG hình thực tế để cơng ty tham khảo nhằm mục đích góp phần giải mặt mà xí nghiệp hạn chế cơng ty năm qua, vận dụng kiến thức học, em mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kết trên, em mong muốn biện pháp đem lại lợi ích cho cơng ty, ý tưởng góp phần đưa cơng ty phát triển tương lai Trong trình hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ tận tình từ Nguyễn Đoan Trang Mặc dù em cố gắng, trình độ hiểu biết thực tế hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Do đó, em hi vọng nhận bảo, góp ý từ Q Thầy Cơ bạn bè để khóa luận em hoàn thiện tốt hơn! Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo dạy em suốt năm học, cô Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương giúp đỡ em thời gian qua đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo: ThS.Nguyễn Đoan Trang Em xin chân thành cảm ơn! SV : Trần Trọng Hữu _ QT1802N 80 ... trạng sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương - Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương. .. VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯƠNG : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN... SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG 2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thùy Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn