Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

3 66 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:14

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: -Nắm y/c văn tả cảnh -Biết đánh giá văn bạn ; sửa lỗi ; viết lại đoạn cho hay II Đồ dùng học tập: -GV thống kê lỗi sai HS tả, dùng từ, đặt câu,ý… cần chữa chung trước lớp -VBTTV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Kiểm tra 1số thống kê HS làm 2.Dạy HĐ1 : Giới thiệu : GV nêu mục đích,yêu cầu tiết học HĐ 2: NX chung hướng dẫn HS chữa số lỗi điển hình GV đưa lỗi sai theo trình tự trên: Lỗi bố cục Lỗi tả Lỗi dùng từ Lỗi viết câu Lỗi ý HS lên bảng chữa miệng nhiều cách khác Biểu dương văn hay-đọc trước lớp nghe HĐ3 : Trả hướng dẫn HS chữa HS tìm lỗi sai sửa lại Trao đổi với bạn tìm hay ,cái đáng học văn Gọi 3- HS đọc lại đẫ sửa Biểu dương chữa tốt HĐ4 :củng cố , dặn dò -Về nhà sửa tiếp văn cho hay -Đọc trước đề văn tuần Quan sátvà ghi lại đặc điểm cảnh sông nước ... bạn tìm hay ,cái đáng học văn Gọi 3- HS đọc lại đẫ sửa Biểu dương chữa tốt HĐ4 :củng cố , dặn dò -Về nhà sửa tiếp văn cho hay -Đọc trước đề văn tuần Quan sátvà ghi lại đặc điểm cảnh sông nước ... 2: NX chung hướng dẫn HS chữa số lỗi điển hình GV đưa lỗi sai theo trình tự trên: Lỗi bố cục Lỗi tả Lỗi dùng từ Lỗi viết câu Lỗi ý HS lên bảng chữa miệng nhiều cách khác Biểu dương văn hay-đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn