Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:14

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I MỤCTIÊU Nắm yêu cầu văn tả cảnh Nhận thức ưu, khuyết điểm làm bạn; biết sửa lỗi; viết lại đoạn văn cho hay II CHUẨN BỊ Bảng phụ ghi đề kiểm tra viết, số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, ý cần sửa chung trước lớp - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Hoạt động dạy Bài cũ: Luyện tập thống kê Giáo viên nhận xét cho điểm Hoạt động học HS lên bảng, đọc bảng thống kê Nghe Bài GV giới thiệu mới: Tiết TLV giúp em thấy ưu, khuyết điểm làm bạn; biết sửa lỗi; viết lại đoạn văn cho hay * HĐ 1: Nhận xét làm lớp - Hoạt động lớp - Giáo viên nhận xét chung kết làm - Đọc lại đề lớp + Ưu điểm: Đa số em xác định đề, kiểu bài, bố cục hợp lý, ý rõ ràng diễn đạt mạch lạc TaiLieu.VN Nghe Page + Thiếu sót: Nghe - Một số em chưa tách phần mở bài, thân kết mà viết liền mạch - Ý nghèo, chưa biết chọn lọc ý để viết Viết câu dài, chưa biết dùng dấu ngắt câu Viết sai lỗi tả nhiều Diễn đạt chưa trơi chảy , mạch lạc * HĐ 2: Hướng dẫn học sinh biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thân viết - Giáo viên trả cho học sinh Nhận - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi - Học sinh đọc lời nhận xét cô, học sinh tự sử lỗi sai Tự xác định lỗi sai mặt (chính tả, câu, từ, diễn đạt, ý) - Giáo viên theo dõi, nhắc nhở em - Lần lượt học sinh đọc lên câu văn, đoạn văn sửa xong Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung - Học sinh theo dõi câu văn sai đoạn văn sai - Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh tìm - Xác định sai mặt lỗi sai - Một số HS lên bảng lần lựơt đôi - Học sinh đọc lên - Cả lớp nhận xét 3.Củng cố dặn dò: - Hoạt động lớp - Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn - Học sinh trao đổi tìm hay, hay đáng học rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page cho - Giáo viên đọc đoạn văn, hay có ý Nghe riêng, sáng tạo - Chuẩn bị: Luyện tập làm đơn Nghe - Nhận xét tiết học Nghe TaiLieu.VN Page ... học sinh học tập đoạn văn - Học sinh trao đổi tìm hay, hay đáng học rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page cho - Giáo viên đọc đoạn văn, hay có ý Nghe riêng, sáng tạo - Chuẩn bị: Luyện tập làm đơn Nghe... viết - Giáo viên trả cho học sinh Nhận - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi - Học sinh đọc lời nhận xét cô, học sinh tự sử lỗi sai Tự xác định lỗi sai mặt (chính tả, câu, từ, diễn đạt, ý) - Giáo. .. đọc lên câu văn, đoạn văn sửa xong Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung - Học sinh theo dõi câu văn sai đoạn văn sai - Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn