Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:11

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC Ê - MI - LI , CON ……… …… ( trích ) I Mục Tiêu : -đọc tên nước , nghỉ cụm từ, dòng thơ -Đọc diễn cảm thơ với giọng xúc động, trầm lắng -Hiểu :bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm công nhân Mĩ, phản đối chiến tranh xâm lược VN -Thuộc lòng khổ thơ 3,4 II Đồ dùng học tập: -Tranh minh hoạ -Tranh ảnh cảnh đau thương mà đế quốc Mĩ gây rả VN III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc Một chuyên gia máy xúc TLCH Dạy a Giới thiệu : SGKtr126 b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc (cả phần Cả lớp đọc thầm theo xuất xứ ) -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó :Mo-ri-xơn, Ê-mi(mỗi khổ thơ đoạn ) li, Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Lầu Ngũ Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai Giác, B.52, na pan, -Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó : Lầu Ngũ Giác, -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Giơn-xơn, nhân danh, B.52, na pan, đổi đoạn cho ) Oa-sinh-tơn HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: Khổ1 Câu SGK ? đọc giọng Mo-ri-xơn trang nghiêm, xúc động;giọng bé Ê-mi-li Khổ ngây thơ, hồn nhiên Câu 2SGK? + chiến tranh phi nghĩa: “Nhân danh Khổ3 ……….bốn mùa hoa lá” Câu 3SGK? + nói trời tối, không bế Êmi-li được.Chú dặn : mẹ đế, ơm mẹ cho chavà nói -Vì nói với : “cha với mẹ : “Cha vui, xin mẹ đừng vui ”? buồn.” +…động viên vợ bớt đau buồn, Khổ thản, tự nguyện Câu SGK? + xúc động trước hành động cao GV khắc sâu ý nghĩa hành đó-chú dám xả thân việc nghĩa, động tự thiêu chú…SGVtr127 HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc –Kết hợp HTL khổ 3,4 ý mục I -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế Qua phim ảnh, sách, báo em biết Lớp NX sửa sai thêm có hành động nhà sư phim Biệt động Sài phản đối chiến tranh ? Gòn,… HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà HTLkhổ 3,4 (khuyến khích HS học )
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con..., Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn