Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:11

Giáo án Tiếng việt Tập đọc: Ê-MI-LI, CON I MỤC TIÊU: 1) Đọc lưu lốt tồn bài: đọc tên riêng nước ngồi Êâ-mi-li, Mo-ri-xơn, Giơn-xơn, Pơ-tơ-mác, Oa-sinh-tơn, nghỉ cụm từ, dòng thơ thơ viết theo thể tự Biết đọc diễn cảm thơ với giọng xúc động, trầm lắng 2) Hiểu ý nghĩa thơ: Ca ngợi hành động dũng cảm công nhân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam 3) Học thuộc lòng khổ thơ 3,4; HS nhóm A đọc thuộc lòng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Tranh minh họa tập đọc SGK, tranh ảnh cảnh đau thương mà đế quốc Mĩ gây cho Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Bài cũ: Gọi HS lên bảng Nhận xét, ghi điểm Giới thiệu bài: - GV giới thiệu Hoạt động học HS đại diện cho nhóm: A,B, HS đọc đoạn trả lời câu hỏi Nghe Hướng dẫn đọc tìm hiểu bài: a) Luyện đọc: * HS giỏi đọc toàn Hướng dẫn cách chia đoạn: đoạn (mỗi khổ - HS đọc, lớp đọc thầm đoạn) * HS tiếp nối đọc đoạn bài, Đánh dấu chia đoạn khen HS đọc đúng, kết hợp sửa cho - HS nhóm B đọc, lớp đọc thầm HS đọc sai Luyện đọc từ: Êâ-mi-li, Mo-rixơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oasinh-tơn * HS tiếp nối đọc đoạn bài, giúp HS hiểu từ khó phần HS nhóm B đọc, lớp đọc thầm TaiLieu.VN Page thích giải nghĩa (3 từ)., HD HS ngắt nghỉ 4HS khác nhóm B đọc, lớp nhịp thơ đọc thầm * HS luyện đọc theo cặp - Nhóm đơi luyện đọc Nghe * GV đọc diễn cảm tồn b) Tìm hiểu bài: - Nhóm đơi đọc thầm, trao đổi, thảo luận + Đọc thầm tìm ND đoạn? - HS đọc diễn cảm theo vai + Hãy đọc khổ thơ thể tâm trạng Mo-ri-xơn? Tổ chức cho HS trao đổi, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài: HS điều khiển, nhóm thảo luận, nêu câu trả lời Nghe Nối tiếp trả lời Nhắc lại + Vì Mo-ri-xơn lên án chiến tranh Việt Nam? + Chú Mo-ri-xơn nói với điều từ biệt? + Vì Mo-ri-xơn nói với : “cha vui ” + Em có suy nghĩ hành động Mo-ri-xơn? - HS nêu ý Nhận xét, chốt ý + Bài thơ muốn nói với điều gì? ND: Ca ngợi hành động dũng cảm công nhân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam c) Hướng dẫn đọc diễn cảm: - Theo dõi tìm từ nhấn giọng Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3,4 - Đọc khổ 3,4 theo cặp * GV đọc mẫu (nhấn gọng từ: Khổ 3: không, nữa, sáng bùng Vắt dòng 6,7 - HS nhóm B thi đọc diễn cảm Khổ 4: sáng nhất, đốt, sáng lòa, thật Vắt khổ 3,4 TaiLieu.VN Page dòng 1,2; 7,8 Nhóm đọc cho nghe * HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - HS nhóm A thi đọc thuộc lòng * HS thi đọc diễn cảm trước lớp, GV theo khổ 3,4 dõi, uốn nắn d) Hướng dẫn học thuộc lòng: Nghe * HS nhẩm HTL * Tổ chức cho HS thi HTL Nghe Nhận xét ghi điểm Củng cố, dặn dò: Nhận xét, tun dương HS tích cực học Hướng dẫn chuẩn bị sau: Sự sụp đổ chế độ a-pác-thai TaiLieu.VN Page ... bài: - Nhóm đơi đọc thầm, trao đổi, thảo luận + Đọc thầm tìm ND đoạn? - HS đọc diễn cảm theo vai + Hãy đọc khổ thơ thể tâm trạng Mo-ri-xơn? Tổ chức cho HS trao đổi, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài:. .. khiển, nhóm thảo luận, nêu câu trả lời Nghe Nối tiếp trả lời Nhắc lại + Vì Mo-ri-xơn lên án chiến tranh Việt Nam? + Chú Mo-ri-xơn nói với điều từ biệt? + Vì Mo-ri-xơn nói với : “cha vui ” + Em... tranh xâm lược Việt Nam c) Hướng dẫn đọc diễn cảm: - Theo dõi tìm từ nhấn giọng Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3,4 - Đọc khổ 3,4 theo cặp * GV đọc mẫu (nhấn gọng từ: Khổ 3: không, nữa, sáng bùng Vắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con..., Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập đọcÊmili,con...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn