Kaizen teian tập 1

1 57 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:46

Cinque TerreKaizen Teian Tập 1 Tác giả : Japan Human Relations AssociationThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7871 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Các ý tưởng chỉ có giá trị khi chúng được thực hiện. Các đề xuất không được thực hiện hoặc không thể thực hiện giống như tòa lâu đài trên cát, đều không có giá trị thực tiễn. Ngày nay, xu hướng chính của hoạt động đề xuất là các đổi mới và phương thức thực hiện chúng. Người lao động cùng hợp tác để tạo ra hệ thống tập trung vào kiến thức của toàn doanh nghiệp, trong đó các quyết định được đưa ra nhanh chóng và đề xuất cải tiến được thực hiện ngay lập tức Câu hỏi động lực thường xuyên được đề cập đến trong cuốn sách này. Bộ sách gồm 3 cuốn: Kaizen Teian 1 trả lời cho câu hỏi tại sao đằng sau hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục này. Kaizen Teian hướng dẫn triển khai hệ thống cải tiến liên tục thông qua thực hiện đề xuất của người lao động – trả lời câu hỏi là làm thế nào, bao gồm rất nhiều ví dụ, hoạt động đổi mới thực tế. Kaizen Teian 3 giới thiệu việc duy trì hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục sẽ đưa ra các phương thức để giúp cho hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung được biên soạn dựa trên việc sưu tầm có sửa đổi và thay đổi lại cấu trúc các bài báo liên quan tới hoạt động sản xuất. Chủ đề cuốn sách vượt lên giới hạn những bài phóng sự thông thường. Cuốn sách giúp cho các nhà quản lý tìm được cách tiếp cận tích cực để khuyến khích hoạt động Kaizen và hỗ trợ người lao động phát triển những giải pháp sáng tạo tại nơi làm việc. Kaizen Teian Tập Tác giả : Japan Human Relations Association Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7871  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online MOBI EPUB Đọc Online Các ý tưởng chỉ có giá trị khi chúng được thực hiện. Các đề xuất khơng được thực hiện hoặc khơng thể  thực hiện giống như tòa lâu đài trên cát, đều khơng có giá trị thực tiễn. Ngày nay, xu hướng chính của hoạt động đề xuất là các đổi mới và phương thức thực hiện chúng. Người lao động cùng hợp tác để  tạo ra hệ  thống "tập trung vào kiến thức" của tồn doanh nghiệp, trong đó các quyết định được đưa ra nhanh chóng và đề xuất cải tiến được thực hiện ngay lập tức Câu hỏi động lực thường xun được đề  cập đến trong cuốn sách này. Bộ sách gồm 3 cuốn: Kaizen Teian 1 trả lời cho câu hỏi "tại sao" đằng sau hệ thống Đề  xuất cải tiến liên tục này Kaizen Teian hướng dẫn triển khai hệ thống cải tiến liên tục thơng qua thực hiện đề xuất của người lao động – trả  lời câu hỏi là làm thế  nào, bao gồm rất nhiều ví dụ, hoạt động đổi mới thực tế. Kaizen Teian 3 giới thiệu việc duy trì hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục sẽ đưa ra các phương thức để giúp cho hệ thống Đề xuất cải tiến liên tục đạt được hiệu quả cao nhất. Nội dung được biên soạn dựa trên việc sưu tầm có sửa đổi và thay đổi lại cấu trúc các bài báo liên quan tới hoạt động sản xuất. Chủ đề  cuốn sách vượt lên giới hạn những bài phóng sự thơng thường. Cuốn sách giúp cho các nhà quản lý tìm được cách tiếp cận tích cực để  khuyến khích hoạt động Kaizen và hỗ trợ người lao động phát triển những giải pháp sáng tạo tại nơi làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kaizen teian tập 1, Kaizen teian tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn