Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

1 61 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:45

Cinque TerreBí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty Tác giả : KingdomalityThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5496 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty là câu chuyện rất thú vị về một vị vua gần như hoàn toàn bất lực trong việc trị vì vương quốc lộn xộn của mình khi dựa vào những ý tưởng cục bộ của các quan đại thần và cố vấn triều đình mà không tự mình tư duy, nhìn mọi vấn đề một cách khoa học và tổng thể. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi 1 cách màu nhiệm kể từ khi nhà vua gặp được 1 vị phù thủy thông thái. Và mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp. Câu chuyện và các vấn đề của nhà vua ở vương quốc hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế trong việc quản lý, điều hành và sử dụng con người ở bất kỳ một tổ chức, công ty nào để đạt được hiệu quả và thành công cao nhất. Mật Trị Vương Quốc Đến Quản Cơng Ty Tác giả : Kingdomality Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lượt xem : 5496  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý cơng ty là câu chuyện rất thú vị về một vị vua gần như hồn tồn bất lực trong việc trị vì vương quốc lộn xộn của mình khi dựa vào những ý tưởng cục bộ của các quan đại thần và cố vấn triều đình mà khơng tự mình tư duy, nhìn mọi vấn đề một cách khoa học và tổng thể. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi 1 cách màu nhiệm kể từ khi nhà vua gặp được 1 vị phù thủy thơng thái. Và mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp. Câu chuyện và các vấn đề  của nhà vua   vương quốc hồn tồn có thể  áp dụng vào thực tế  trong việc quản lý, điều hành và sử  dụng con người   bất kỳ  một tổ  chức, công ty nào để  đạt được hiệu quả và thành công cao nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty, Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn