Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

2 103 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:42

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC: 2018-2019 MƠN : HĨA HỌC 10 (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (4 điểm) Hồn thành phương trình hóa học phản ứng sau (ghi rõ điều kiện - có) a Al + Cl2 → → b NaOH + HCl → → c S + O2 d Cu+ H2SO4 đặc, nóng Câu (3 điểm) Nêu tượng, viết phương trình hóa học cho thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2SO4 Thí nghiệm 2: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaCl Thí nghiệm 3: Dẫn khí SO2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch nước Br2 Câu (3 điểm) Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe Mg dung dịch H 2SO4 loãng, dư, phản ứng kết thúc thấy 12,32 lít khí H2 (ở đktc) dung dịch Y a Viết phương trình hóa học xảy b Tính thành phần % khối lượng kim loại X c Nung nóng 1/2 hỗn hợp X với 1,68 lít Oxi (đktc) thu hỗn hợp rắn T Cho toàn T phản ứng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu V lít khí SO (đktc) (sản phẩm khử H2SO4) Tính V (Cho: Fe =56; Mg=24; O=16; H =1; S=32) (Thí sinh khơng sử dụng Bảng tuần hoàn) - HẾT Câu Câu Câu Câu a b c HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Mỗi PTHH 0,75đ Thiếu điều kiện thiếu cân trừ 0,25 đ/1 PT Đúng tượng 0,5 đ Đúng PTHH 0,5 đ Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 (1) x x / mol Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 (2) y y / mol Gọi số mol Fe Mg x y (mol) )  mA=56x+24y=22,8 (g) (*) Theo PT(1) (2) có: nH2 = x + y = 12,32/22,4= 0,55 ( mol) ( * *) Theo (*) ( * *), có hệ phương trình:  x=0,3 ( mol) ; y=0,25 (mol) %mFe=73,68%; %mMg=26,32% Bản chất trình xảy sau: Fe0  Fe+3 +3e 0,15 0,45 +2 Mg  Mg +2e 0,125 0,25 O2 + 4e  2O-2 0,075 0,3 +6 S + 2e  S+4 2a a Theo định luật bảo tồn e ta có: 0,45 + 0,25 =0,3 + 2a  a=0,2 Số mol SO2 = số mol S+4 = 0,2 mol Thể tích SO2= 0,2 22,4= 4,48 lít ( Học sinh có cách làm khác kết cho điểm tối đa) Điểm 4đ 3đ 3đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2, Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn