Quạ khôn không bao giờ khát

1 56 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:29

Cinque TerreQuạ Khôn Không Bao Giờ Khát Tác giả : Moid SiddiquiThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 6742 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Có thể nói, sáng tạo và đổi mới là linh hồn, là sức mạnh của bất cứ cá nhân và tổ chức nào. Để một tổ chức, một doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững thì vai trò của những nhà lãnh đạo, những nhà quản lý là vô cùng quan trọng. Sáng tạo là đầu vào và đổi mới là đầu ra. Phải có sáng tạo thì mới có đổi mới. Sự sáng tạo nằm trong não bộ của con người, nó xuất phát từ bên trong chúng ta. Sự đổi mới là một phần kết quả: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới dịch vụ, hệ thống, tập quán... Cuốn sách Quạ khôn không bao giờ khát của tác giả Moid Siddiqui lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ: một con quạ thông minh biết gắp đá bỏ vào bình nước để nước trong bình dâng lên cao để uống. Nhưng đó là câu chuyện từ xa xưa, còn ngày nay, cùng giải quyết một công việc như vậy, thì một con quạ thông minh của thời hiện đại sẽ làm gì để tiết kiệm thời gian và sức lực mà lại đạt hiệu quả một cách cao nhất? Trong cuốn sách này, độc giả cũng sẽ được làm quen với các khái niệm sáng tạo như: Kaizen, Tư duy Cứng, Tư duy Mềm... phương pháp não công, tĩnh tâm... và quan trọng hơn là làm thế nào để biến sự sáng tạo thành đổi mới. Quạ Khôn Không Bao Giờ Khát Tác giả : Moid Siddiqui Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 6742  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PRC MOBI EPUB Đọc Online Có thể nói, sáng tạo và đổi mới là linh hồn, là sức mạnh của bất cứ cá nhân và tổ chức nào. Để một tổ chức, một doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững thì vai trò của những nhà lãnh đạo, những nhà quản lý là vơ cùng quan trọng. Sáng tạo là đầu vào và đổi mới là đầu ra. Phải có sáng tạo thì mới có đổi mới. Sự sáng tạo nằm trong não bộ của con người, nó xuất phát từ bên trong chúng ta Sự đổi mới là một phần kết quả: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới dịch vụ, hệ thống, tập qn  Cuốn sách Quạ  khơn khơng bao giờ  khát của tác giả  Moid Siddiqui lấy cảm hứng từ  câu chuyện cổ: một con quạ thơng minh biết gắp đá bỏ vào bình nước để nước trong bình dâng lên cao để uống. Nhưng đó là câu chuyện từ xa xưa, còn ngày nay, cùng giải quyết một cơng việc như vậy, thì một con quạ thơng minh của thời hiện đại sẽ làm gì để  tiết kiệm thời gian và sức lực mà lại đạt hiệu quả  một cách cao nhất? Trong cuốn sách này, độc giả  cũng sẽ  được làm quen với các khái niệm sáng tạo như: Kaizen, Tư  duy Cứng, Tư  duy Mềm  ph ương pháp não công, tĩnh tâm  và quan trọng hơn là làm thế nào để biến sự sáng tạo thành đổi mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Quạ khôn không bao giờ khát, Quạ khôn không bao giờ khát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn