Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 1

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:28

Cinque TerrePhân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1 Tác giả : Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng NgọcThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 36076 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.Mục lục:Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệuChương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biếnChương 2: Làm sạch dữ liệuChương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệuChương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tínhChương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thểChương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương saiChương 7: Kiểm định phi tham sốChương 8: Kiểm định tỷ lệChương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tínhPhân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 2 Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập Tác giả : Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 36076  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Đọc Online Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên tồn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học,   song   nhu   cầu   sử   dụng     cộng   đồng   nghiên   cứu   khoa   học     chưa     đáp   ứng Mục   lục: Chương   mở   đầu:   Giới   thiệu   phân   tích     liệu Chương   1:   Phân   loại     liệu,   mã   hoá,   nhập   liệu       số   xử   lý     biến Chương   2:   Làm       liệu Chương   3:   Tóm   tắt     trình   bày     liệu Chương   4:   Kiểm   định   mối   liên   hệ     hai   biến   định   tính Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến ngun nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng   thể Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến ngun nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai Chương   7:   Kiểm   định   phi   tham   số Chương   8:   Kiểm   định   tỷ   lệ Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss ­ Tập 2  
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 1, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn