Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:18

Cinque TerreĐể Giàu Có Và Nghỉ Hưu Khi Còn Trẻ Tác giả : Robert T.Kiyosaki Sharon L. LechterThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 7540 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách này viết về quá trình đến với tự do tài chính. Các tác giả đã có được sự tự do thông qua việc mua và gây dựng tài sản đó là làm việc chǎm chỉ. Khi đã có tự do, bạn chỉ còn phải xây dựng danh mục đầu tư cho ba loại tài sản, gồm các công việc kinh doanh, cứng từ có giá và bất động sản, thành những danh mục lớn. Họ đã về hưu sớm, trở nên giàu có và ngày càng giàu có hơn bằng cách sử dụng các loại đòn bẩy để gây dựng tài sản. Đến nay, những tài sản này tạo ra nhiều thu nhập hơn trong khi họ phải làm việc ít hơn. Nếu bạn muốn làm được điều tương tự, hãy đọc cuốn sách này. Những nội dung được trình bày trong sách sẽ giúp bạn tìm được con đường tự do tài chính của riêng mình... thoát khỏi sự cực nhọc của những công việc kiếm sống hàng ngày.Cuối cùng, họ đã trở thành người khổng lồ bằng cách sử dụng các đòn bẩy. Bạn cũng có thể làm được điều đó. Cuốn sách này dàng để nói về cách phát huy vai trò của gã khổng lồ trong con người bạn. Để Giàu Nghỉ Hưu Khi Còn Trẻ Tác giả : Robert T.Kiyosaki - Sharon L Lechter Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 7540 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online MOBI EPUB Đọc Online Cuốn sách viết q trình đến với tự tài Các tác gi ả s ự t ự thơng qua việc mua gây dựng tài sản làm việc chǎm Khi t ự do, b ạn ch ỉ ph ải xây d ựng danh mục đầu tư cho ba loại tài sản, gồm công việc kinh doanh, c ứng t giá b ất động sản, thành danh mục lớn Họ hưu sớm, tr nên giàu ngày giàu h ơn cách sử dụng loại đòn bẩy để gây dựng tài sản Đến nay, nh ững tài s ản t ạo nhi ều thu nhập họ phải làm việc Nếu bạn muốn làm ều t ương t ự, đọc sách Những nội dung trình bày sách giúp b ạn tìm đường t ự tài riêng khỏi cực nh ọc công vi ệc ki ếm s ống hàng ngày Cuối cùng, họ trở thành người khổng lồ cách sử dụng đòn b ẩy B ạn c ũng th ể làm điều Cuốn sách dàng để nói cách phát huy vai trò gã kh l ng ười bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ, Để giàu có và nghỉ hưu khi còn trẻ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn