Quản trị nguồn nhân lực

1 47 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 12:17

Cinque TerreQuản Trị Nguồn Nhân Lực Tác giả : PGS.TS. Trần Kim DungThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 32456 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Nội dung sách gồm 10 chương : Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Quá trình tuyển dụng Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn Chương 6: Định hướng và phát triển nghề nghiệp Chương 7: Đào tạo và phát triển Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Chương 9: Trả công lao động Chương 10: Quan hệ lao động Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế Chương 12: Đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lựcVới cách trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích đối với các bạn. Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tác giả : PGS.TS Trần Kim Dung Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý Lượt xem : 32456  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online PDF Đọc Online Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực do tác giả Trần Kim Dung biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành sẽ giới thiệu đến các quản trị gia, các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và bạn đọc quan tâm, các kiến   thức,   tư   tưởng     kỹ           quản   trị   nguồn   nhân   lực   Nội   dung  sách   gồm   10   chương   : ­   Chương   1:   Giới   thiệu     quản   trị   nguồn   nhân   lực ­   Chương   2:   Hoạch   định   nguồn   nhân   lực ­   Chương   3:   Phân   tích   cơng   việc ­   Chương   4:   Quá   trình   tuyển   dụng ­   Chương   5:   Trắc   nghiệm       vấn ­   Chương   6:   Định   hướng     phát   triển   nghề   nghiệp ­   Chương   7:   Đào   tạo     phát   triển ­   Chương   8:   Đánh   giá     lực   thực     công   việc     nhân   viên ­   Chương   9:   Trả   công   lao   động ­ Chương 10: Quan hệ lao động ­ Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế ­   Chương   12:   Đánh   giá   kết     hoạt   động   quản   trị   nguồn   nhân   lực Với cách trình bày cơ đọng, dễ hiểu và hấp dẫn, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích đối với các bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nguồn nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn