Bộ 20 đề cơ bản ôn thi THPTQG môn toán 2019

119 174 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:50

TRẦN THANH YÊN BỘ 20 ĐỀ BẢN ÔN THI THPT Quốc gia Mơn Tốn 201920 đề trắc nghiệm đáp án  Phù hợp cho học sinh ôn tập kiến thức CUỐN SÁCH DÀNH TẶNG CÁC EM HỌC SINH TRẦN THANH YÊN Cuốn sách của: …………………………………… …………………………………… …………………………………… BỘ 20 ĐỀ BẢN ƠN THI THPT Quốc gia Mơn Tốn 201920 đề trắc nghiệm đáp án  Phù hợp cho học sinh ôn tập kiến thức CUỐN SÁCH DÀNH TẶNG CÁC EM HỌC SINH LỜI NĨI ĐẦU Cuốn sách Bộ 20 đề ơn thi THPT Quốc gia mơn Tốn 2019 biên soạn dựa theo cấu trúc đề minh họa Bộ GD năm 2019, tập trung vào mức độ (Nhận biết Thông hiểu) phù hợp cho đa số đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh trung bình ơn luyện kiến thức Cuốn sách kết hợp tốt với sách Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập kiến thức THPT Quốc gia mơn Tốn 2018 mà tác giả biên soạn trước Trong q trình biên soạn khơng tránh khỏi sai sót Mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, đồng nghiệp em học sinh Cuốn sách dành tặng cho em học sinh, khơng nhằm mục đích thương mại Chúc em học sinh ôn luyện kiến thức thật nhé! Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Thanh Yên Facebook: https://www.facebook.com/thanhyendhsp Email: tthanhyen@gmail.com tthanhyen2@gmail.com Xin cám ơn Tác giả Trần Thanh Yên MỤC LỤC ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ 10 ĐỀ 11 ĐỀ 12 ĐỀ 13 ĐỀ 14 ĐỀ 15 ĐỀ 16 ĐỀ 17 ĐỀ 18 ĐỀ 19 ĐỀ 20 BẢNG ĐÁP ÁN Trang 12 18 23 29 35 41 47 53 59 64 69 75 81 86 91 96 101 106 111 MA TRẬN ĐỀ Mức độ (Nhận biết – Thông hiểu) Điểm HÀM SỐ 11 2,2 MŨ – LOGARIT 1,6 NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 1,0 SỐ PHỨC 1,0 THỂ TÍCH – QUAN HỆ VNG GĨC 1,0 NĨN – TRỤ – CẦU 0,8 KHÔNG GIAN OXYZ 1,6 TỔ HỢP – XÁC SUẤT 0,4 DÃY SỐ - CSC – CSN – GIỚI HẠN 0,4 50 10 Nội dung TỔNG BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ ÔN TẬP NGÀY THI ĐỀ ĐÚNG ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ /50 ……/……/……… ĐỀ 10 /50 ……/……/……… ĐỀ 11 /50 ……/……/……… ĐỀ 12 /50 ……/……/……… ĐỀ 13 /50 ……/……/……… ĐỀ 14 /50 ……/……/……… ĐỀ 15 /50 ……/……/……… ĐỀ 16 /50 ……/……/……… ĐỀ 17 /50 ……/……/……… ĐỀ 18 /50 ……/……/……… ĐỀ 19 /50 ……/……/……… ĐỀ 20 /50 ĐIỂM CÁC CÂU SAI - NỘI DUNG CẦN ÔN LẠI (THEO MA TRẬN ĐỀ) Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ Câu 1: Rút gọn biểu thức P  a 3 log A P  a 2b Câu 2: Tích phân a b  a  0, a  1, b   , ta được: B P  ab C P  a 3b D P  a 3b 2 C ln D  x  1dx bằng: A ln Câu 3: Câu 4: ln Tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết z    4i   là: A Đường tròn tâm I  3;  ; R  B Đường tròn tâm I  3; 4  ; R  C Đường tròn tâm I  3;  ; R  D Đường tròn tâm I  3; 4  ; R  Thiết diện qua trục hình nón tròn xoay tam giác vng cân diện tích a Khi thể tích khối nón bằng: A Câu 5: B ln  a3 B 2 a C 2 a D 2 a Bảng biến thiên sau hàm số nào? –∞ x y' – + +∞ +∞ – y –∞ –1 A y  x  3x  B y  x  x  C y   x  x  D y   x  3x  Câu 6: Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3, phần ảo 2 B Phần thực 3 , phần ảo 2 C Phần thực 3, phần ảo D Phần thực 3 , phần ảo Câu 7: Tổng bình phương nghiệm phương trình log 22 x  log A Câu 8: 81 17 C 65 Tìm điểm M  x, y  thỏa x   (3 y  2)i   i A M  3; 1 Câu 9: B x   x    là: D B M  2; 1  1  C M  3;   3  1 D M  2;   3 C x  D x  Hàm số y  x  x  đạt cực tiểu tại: A x  x  B x  Câu 10: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y   Mặt phẳng  P  tiếp xúc với mặt cầu  S  điểm M  0; 5;  phương trình là: A x  y  z   B x  y  10  Trang C 5 y  z   D x  y  z  19  Bộ đề ôn thi THPTQG 2019  1 Câu 11: Tính giá trị    16  A 18 0,75 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên  1    , ta được: 8 B 12 C 24 D 16 Câu 12: Cho hàm số y  f  x  lim f  x   lim f  x   1 Khẳng định sau khẳng x  x  định đúng? A Đồ thị hàm số tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y  y  1 C Đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang x  x  1 Câu 13: Tính giới hạn lim A n2  2n  n  1 B D  C Câu 14: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác cạnh 2a, SA   ABC  , SA  a Gọi M trung điểm BC Khi đó, khoảng cách từ A đến đường thẳng SM bằng: A a 11 B a D a C a Câu 15: Trong không gian Oxyz, tâm mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  15 z   là: 5 15    5  B  1;  ;   C  1; ;   D  3; 4;  2    2    Câu 16: Gọi  góc hai vectơ a  1; 2;0  b   2; 0; 1 , cos  bằng: 15   A  3; 4;  2  A  B C D 5 Câu 17: Biết hàm số f  x  đạo hàm f '  x   x  x  1  x  2  x  3 Hỏi hàm số f  x  điểm cực trị? A C B D Câu 18: Giá trị nhỏ hàm số f  x   x3  3x  x  35 đoạn  4; 4 là: A f ( x )  15  4;4 B f ( x )   4;4 C f ( x )  41  4;4 D f ( x)  50  4;4 Câu 19: Thể tích khối lăng trụ tam giác tất cạnh a là: 3a3 A B 2a C 2a D 3a3 Câu 20: Mặt cầu diện tích 16 Tính thể tích khối cầu A 32  Câu 21: Cho  B 32   C   x   x   dx  a ln  b ln 32  D 32  với a , b số nguyên Mệnh đề đúng? A a  2b  B a  b  C a  b  2 Trang D a  2b  Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên Câu 22: Trong hộp đựng bi xanh, bi đỏ bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để bi vàng 121 22 50 37 A B C D 455 455 455 455 x 1 đoạn  0; 2 là: x2 B C  Câu 23: Giá trị lớn hàm số y  A D  x   2t  Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho điểm M 1; 2; 6  đường thẳng d :  y   t Hình chiếu  z  3  t  vng góc điểm M lên đường thẳng d tọa độ là: A  0; 2; 4  B 1;0; 2  C  4; 0; 2  D  1;0;  Câu 25: Tìm tập nghiệm bất phương trình log  3x  1  2   A S    ;1   B S  1;   C S   ;1   D S    ;1   C D   D D  1;   Câu 26: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  4 C y  x  3x  D y  x  x  Câu 27: Tập xác định D hàm số y   x  1 là: A D   \ 1 B D   ;1 Câu 28: Cho cấp số cộng  un  u1  2 công sai d  Tìm số hạng u10 A u10  29 C u10  2.39 B u10  25 D u10  28 Câu 29: Cho hàm số f  x  liên tục  đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến  1;0 1;    B Hàm số đồng biến   1;   1;    C Hàm số đồng biến  ; 1 1;    D Hàm số đồng biến  ;0   0;  Câu 30: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị A B C 1  bằng: z1 z2 D Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho  P  : x  my   m  1 z    Q  : x  y  3z   Giá trị Trang Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên m để hai mặt phẳng  P  ,  Q  vng góc là: A m  B m  1 D m   C m  Câu 32: Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành cho miền phẳng D giới hạn đường y  e x , y  0, x  0, x  quay quanh trục Ox e A V  e D V  B V   C V    1  Câu 33: Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng qua A 1; 2; 1 vng góc với mặt phẳng  P  : x  y  3z   là: x 1 y  z 1   x2 y4 z4   C 3 x 1 y  z 1   3 x2 y4 z4   D 3 A B Câu 34: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác cạnh a Biết SA   ABC  SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABC 3a a3 A B C 3a D 3a Câu 35: Cho  H  khối chóp tứ giác tất cạnh a Thể tích  H  bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 36: Với giá trị x hàm số f ( x)  log (2 x  x ) xác định? A  x  B 1  x  C x  D x  Câu 37: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A ' B ' C ' cạnh AA '  2a , đáy ABC tam giác vuông cạnh huyền BC  2a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ cho bằng: A 5 a B 6 a Câu 38: Tìm họ nguyên hàm hàm số y  A   x  1 C   x  1 2 dx  dx    x  1 D 4 a3 C 8 a  x  1 C C x 1 B   x  1 D   x  1 2 dx  dx  2  x  1 C C x 1 Câu 39: Cho hình nón diện tích xung quanh 5 a bán kính đáy a Tính độ dài đường sinh hình nón cho A 5a C a B 3a D 3a  x   2t  Câu 40: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t , tọa độ vectơ phương  z  3  2t  Trang Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 đường thẳng d là: A  2; 3;  Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên B 1; 2; 3 D  2t ; 3t ; 2t  , t   C 1; 3;  Câu 41: Với a , b , x số thực dương thoả log x  5log a  3log b Mệnh đề đúng? A x  3a  5b C x  a 5b3 B x  5a  3b D x  a5  b3 Câu 42: Hàm số y  x  x  x  nghịch biến khoảng nào? 1  A  1;   3    C   ;     B  ; 1 D  ;   Câu 43: Cho hình lập phương ABCD A1 B1C1D1 Góc hai mặt phẳng sau 45 ? A  ADC1 B1   A1 D1CB  B  ABC1 D1   ABCD  C  ABCD   AA1 B1 B  D  ABB1 A1   BB1C1C  Câu 44: Cho a, b  0; m, n, k  * ; m, n, k  Hãy tìm khẳng định sai n n n A a b   a.b  B n k a  nk a n m C a : a  a nm D n m m n a a Câu 45: tập gồm phần tử tập hợp X  1; 2;3; 4;7;8;9 ? A A93 B C93 C A73 Câu 46: Giá trị lớn hàm số y  x  A B D C73 nửa khoảng  0; 2 là: x C D z  z  Phần thực số phức w  z  z là:  2i A 5 B C D    Câu 48: Cho u   2; 1;1 , v   m;3; 1 , w  1; 2;1 Với giá trị m vectơ đồng phẳng? Câu 47: Cho số phức z thỏa mãn A  B 3 C  D Câu 49: Hàm số F  x   e x nguyên hàm hàm số: 3 A f  x   x e x 1 x3 B f  x   x e ex C f  x   3x x2  2x  đường thẳng  d  : y  x  là: x 1 B A  1;  C A  0; 1 D A  1;  Câu 50: Giao điểm đồ thị  C  : y  A A  2; 1 HẾT Trang D f  x   e x Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 A I  e Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên C I  3e  2e B I  e D I  e2 Câu 44: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác ABC vng C, AB  a , AC  a Cạnh bên SA  3a vng góc với mặt phẳng  ABC  Tính thể tích khối chóp S ABC A a3 B a3 C 3a3 D 2a Câu 45: Số nghiệm phương trình 3log22 x  log2 x   là: A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm Câu 46: Thể tích khối trụ bán kính đáy 6cm đường cao 10 cm bằng: A 240 cm3 B 180 cm3 C 120 cm3 D 360 cm3 Câu 47: Phương trình log x  log 11x  10   nghiệm là: A 10 B D C Câu 48: Tính đạo hàm hàm số y  log 2020  x   A y '  2x  x  5 ln 2020 B y '  2x 2020 C y '  x  5 ln 2020 D y ' x 5 2 Câu 49: Cho đường thẳng  :  P x 1 y  z    mặt phẳng  P  : x  y  z   Góc  2 là: A 98 B 172 C 82 D 8 Câu 50: Tìm tập nghiệm bất phương trình log  x  x    log   x   1  B S   ;1 2  1  D S   ;1   5;   2  A S    3;   C S  1;   HẾT Trang 100 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ 19 Câu 1: Cho  f  x  dx  12 Tính I   f  x  dx 0 A I  Câu 2: Tìm nguyên hàm A Câu 3:  xx 16 x  7  C  2 D I  C I  36 15   dx B 16 x  7  C  32 Tìm tập xác định D hàm số y   x   A D   Câu 4: B I   C 32 x  2018 B D   2;    16  C D 16 x  7  C  16 C D   \ 2 D D   \ 0 Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ M  2; 4;3 đến mặt phẳng  P  : x  y  z   là: A B 11 C D Câu 5: Cho hình chóp S ABC đáy tam giác Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên lần độ dài đường cao khơng đổi thể tích S ABC tăng lên lần? A B C D Câu 6: Đồ thị hàm số y  A x 1 đường tiệm cận? x2  B C D Câu 7: Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất Tìm xác suất biến cố: “Tổng số chấm xuất mặt 7” A B C D 18 9 Câu 8: Từ số 1; 2; 3; 4; lập số tự nhiên chữ số khác đôi một? A 24 B 120 C 48 D 60 Câu 9: Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau? 2x  A y  x 1 2x 1 B y  x 1 C y  x  D y   2x x 1 Câu 10: Cho hai điểm A 1; 0; 3 B  3; 2;1 Phương trình mặt cầu đường kính AB là: A x  y  z  x  y  z   Trang 101 B x  y  z  x  y  z   Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên C x  y  z  x  y  z  D x  y  z  x  y  z  Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  : x  y 1 z   Phương trình tham số  3 là:  x   3t  A  y  3  t z  t   x  3  2t  B  y   3t z  t   x  3  2t  C  y   3t z  t   x   2t  D  y  1  3t z  t  Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1; 2;  , B  3;3;  , C  1; 2;  , D  3;3;1 Độ dài đường cao tứ diện ABCD hạ từ đỉnh D xuống mặt phẳng  ABC  là: A 14 B C Câu 13: Giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số y  A 3; B 17 ; 3 D 2 x2  3x  đoạn  0; 2 là: x 1 17 C ; 5 D 3;  Câu 14: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm AB, AC , điểm P thuộc cạnh AD V cho AP  PD Khi tỉ số thể tích AMNP bằng: VABCD A B C 12 D Câu 15: Hàm số y  x  x  x  đạt cực trị x1 , x2 Khi x1 x2 bằng: A 2 B  C D Câu 16: Cho hình nón đường sinh đường kính đáy Thể tích khối nón là: A 2 B 3 C 3 D 2 Câu 17: Xác định m để hàm số y  x  x  mx  m đồng biến  A m  B m   C m   D m  Câu 18: Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  15  Tính giá trị biểu thức P  z1  z2  z1 z2 A P  15 B P  1 Câu 19: Giải bất phương trình   5 A  x  17 C P  22 D P  7 x  25 x 134 B x   25 25 C x  Câu 20: Tìm số cực trị hàm số y  x  x  A B Trang 102 C 25 D x  8, x  17 D Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên   Câu 21: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua điểm M 1;1;1 nhận a  1; 1;  b   2;3;  làm cặp vectơ phương phương trình là: A x  z   B x  y  z   Câu 22: Cho a số thực dương Biểu thức C x  z   a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: A a D x  y  z   B a C a D a Câu 23: Cho hình chóp S ABC SA  a , tam giác ABC đều, tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S ABC bằng: 6a3 A 24 B 6a3 6a3 C 12 D 6a3 Câu 24: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ  T  Diện tích tồn phần Stp hình trụ  T  là: A Stp   Rh   R B Stp   Rl   R C Stp  2 Rl  2 R D Stp   Rl  2 R Câu 25: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A y   x  3x  B y  x  x  C y  2 x  x  D y  x  x  Câu 26: Trong hàm số sau, hàm số khơng cực trị? A y  x  x  B y   x  C y  x  x  D y  x3  Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho A 1; 1;  , B  0; 2; 1 , C  2; 1;  Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC là: 1  A  1;0;   3  B 1;0; 1 1  C 1;0;  3  D  1;0;1 Câu 28: Dãy số sau giới hạn ? A n3  3n n 1 B  2n3 n3  5n C n 1 n2 D  4n Câu 29: Trong không gian Oxyz, tọa độ giao điểm (nếu có) đường thẳng  d  : x y 1 z    mặt phẳng   : x  y  z   là: A  2; 3; 3 B  0;1;3 C  2;5;  D  1; 3;  Câu 30: Cho log  a Tính log theo a A log  a2 a B log  a 2a C log  2a a D log  a2 a Câu 31: Gọi R bán kính, S diện tích V thể tích khối cầu Cơng thức sau sai? A S   R B S  4 R C V   R D 3V  S R Trang 103 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh n Câu 32: Cho hình chóp S ABCD tất cạnh a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: A 4 a B  a C 2 a Câu 33: Trong số phức sau, số phức mơđun nhỏ nhất? A z  3  2i B z  3i C z   3i D 4 a 2 D z   2i Câu 34: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A y  x B y  x x  2 D y    C y  x Câu 35: Nghiệm bất phương trình log x  log  x    là:  1 A x   0;    9;    4 1  C x   ;    9;   4  1  B x   ;   8;   4   1 D x   0;   8;    4 Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  đáy ABC tam giác cạnh a, AA  a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' bằng: A a3 B a3 C a3 12 D a3 Câu 37: Giả sử   x  1 ln xdx  a ln  b  a, b    Tính a  b A B C D Câu 38: Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   z1 phần ảo dương Tìm số phức liên hợp số phức z1  z2 A  2i B 2i C  i D 3  2i Câu 39: Tổng nghiệm phương trình log22 x  3log2 x   là: A 3 B 4 C 33 D 33 16 Câu 40: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z  x  yi thỏa mãn điều kiện z  là: A Đường thẳng y  B Đường thẳng x  C Hai đường thẳng x  y  D Đường tròn x  y   Câu 41: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng  P  qua M 1;1; 1 vectơ pháp tuyến n  1;1;1 Mặt phẳng  P  phương trình là: A  P  : x  y  z   B  P  : x  y  z   Trang 104 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên C  P  : x  y  z   D  P  : x  y  z   Câu 42: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông cân B , AB  a , SA   ABC  , góc hai mặt phẳng  SBC   ABC  30 Tính thể tích V khối chóp S ABC 2a 3 A V  a3 B V  24 a3 C V  36 a3 D V  18 cos 3x B F  x   3x   cos 3x D F  x   3x  1 Câu 43: Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f  x   x  sin x , biết F    cos x  3 cos 3x C F  x   3x  1 A F  x   x  Câu 44: Cho dãy số  un  cấp số cộng u1  công sai d  Biết tổng n số hạng đầu dãy số  un  S n  253 Tìm n A B 12 C 10 D 11 Câu 45: Nghiệm phương trình log  x  x   log  x  1  là: A x  2 B x  1 C x  D x  Câu 46: Với tất giá trị tham số m phương trình x  x  m  nghiệm phân biệt? A m   4; 3 B m   3;   D m   ; 4  C m  3 m  4 2x 1 x 1 B  ;1 1;  C 1;  Câu 47: Tìm tất khoảng đơn điệu hàm số y  A  \ 1 D  ;1  1;   Câu 48: Hàm số y   x  1   x  3 giá trị nhỏ bằng: A 1 B 10 C D Câu 49: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y   x   y  x  x A 72 B Câu 50: Phần thực ảo số phức z  A 3;  C 18 2i 1  3i  1  i  D 35 là: B 3; C 1;  HẾT Trang 105 D 1; Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ 20 Câu 1: Trong không gian Oxyz, với giá trị m mặt phẳng:  P  : 3x  y  z    Q  : mx  y  z   A m  4 Câu 2: song song? B m  C m  3 D m  C D Nếu Cn3  10 n giá trị là: B A Câu 3:   x  1 ln xdx  a ln  b với a, b   Tổng 2a  b Biết tích phân bằng: A Câu 4: B C 13 D 10 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y   Mặt phẳng  P  tiếp xúc với mặt cầu  S  điểm M  0; 5;  phương trình là: Câu 5: A x – y –10  B 5 y  z   C x  y – z  19  D x  y – z   Trong không gian Oxyz, cho ABC với A  2;1; 2  , B  4; 1;1 , C  0; 3;1 Phương trình đường thẳng d qua trọng tâm ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  là: x   t  A  y   2t  z  2t  x   t  B  y  1  2t  z  2t   x  2  t  C  y  1  2t  z  2t  x   t  D  y   2t  z  2t  Câu 6: Cho hình nón tròn xoay đường cao 20, đường kính đáy 50 Thể tích khối nón là: 1 A  500 B  252.20 C  252.20 D  500 3 Câu 7: Tính giới hạn lim x 1 A  Câu 8: 2x  x 1 B C –1 D  Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng qua điểm M  2; 3;1 song song với mặt phẳng  Oyz  là: A y  z   Câu 9: B y  z  C x   D x    x  2t x 1 y z   Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d1 :   d :  y   4t Khẳng  z   6t  định sau đúng? A d1 , d trùng B d1  d C d1 , d cắt D d1 , d chéo Câu 10: Cho  a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a xy  log a x.log a y B log a x n  n log a x  x  0, n   C log a x  a D log a  a log a a  Trang 106 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên Câu 11: Cho hàm số y  x2  x Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số khơng cực trị D Hàm số điểm cực trị Câu 12: Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu  S  tâm I 1; 2;  3 qua A 1;0;  2 B  x  1   y     z  3  53 2 D  x  1   y     z  3  53 A  x  1   y     z  3  53 C  x  1   y     z  3  53 Câu 13: Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B 2 2 2 x2  3x  x  16 C D Câu 14: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log 0,5  x  1  5  A S   ;   4   5 B S   1;   4 5  C S   ;  4  D S  1;   Câu 15: Số nghiệm phương trình log  x  x   log  x    là: A C B D Câu 16: Cho hình trụ tích 16 a , đường kính đáy 4a, chiều cao hình trụ bằng: A a B 8a C 4a D 2a Câu 17: Cho hàm số y  mx   3m với m tham số Tìm tất giá trị m để hàm số giảm xm khoảng xác định A m  4 B m  4  m  C m  D 4  m  Câu 18: Cho số phức z1    x  y  i z2   x  y   3i Tìm x, y cho z1  z2 A x  5, y  3 B x  1, y  C x  4, y  2 D x  1, y  Câu 19: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f   x   x  x  1  x   Hỏi hàm số y  f  x  điểm cực trị? A B C D Câu 20: Cho hình trụ bán kính đáy a khoảng cách hai đáy 2a, diện tích xung quanh hình trụ là: A 4 a 4 a B C 2 a D 2 a Câu 21: Trên khoảng  0;   , hàm số y   x  x  : A giá trị nhỏ y  B giá trị lớn max y  C giá trị lớn max y  1 D giá trị nhỏ y  1 Câu 22: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f   x   x  , x   Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  Trang 107 B Hàm số đồng biến khoảng  ;   Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;   Câu 23: Trên giá sách sách tốn, sách lý, sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy sách toán 37 A B C D 21 42 42 Câu 24: Tập xác định hàm số y  log x 2   là: B  ; 2   2;   C  ; 2    2;   D  A  \ 2 Câu 25: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 26: Tính thể tích khối chóp tứ giác cạnh bên 2a, góc cạnh bên mặt đáy 60 A 6a C 2a B 2a 3 Câu 27: Tính nguyên hàm F  x  hàm số f  x   A F  x   ln D 2a 3 x  3x  2 x 1 C x2 B F  x   ln x 1 C F  x   ln C x2 x 1 C x2 D F  x   ln x  3x   C Câu 28: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x – mx  cực trị A m  B m  C m  D m  Câu 29: Cho log  a, log  b Tính log 90 theo a, b A 2b  a  2b B 2b  ab C b 1 ab D 2b  a b Câu 30: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh 2a , mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích khối chóp S ABCD là: A 15a3 B 12a3 C 14a3 Câu 31: Cho số phức z  a  bi thỏa z  z   i  Tính 3a  2b A 3 B C 7 D 17a3 D Câu 32: Cho số phức z   i Tính z A z  B z  C z  Trang 108 D z  Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên Câu 33: Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   A F  e2    ln B F  e2    ln F  e   Tính F  e  x ln x C F  e2    2ln D F  e2    ln Câu 34: Cho cấp số cộng  un  u1  4; u2  Giá trị u10 bằng: A u10  31 B u10  15 C u10  20 D u10  23 Câu 35: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vng B , SA vng góc với mặt phẳng  ABC  SC  2a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A 2a B a C a D a 3 x  , y  0, x  là: x 1 4 C 1  3ln D  ln 3 Câu 36: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  A 1  ln B  ln Câu 37: Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? x2 A y  x 1 2 x B y  x 1 x  C y  x 1 2 x D y  x 1 Câu 38: Khối lập phương tổng diện tích mặt 24 cm tích là: A cm3 B 6 cm3 C 48 cm3 D cm3 Câu 39: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng vng góc với đường thẳng OG điểm G 1;1;1 phương trình là: A x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z  Câu 40: Cho hình chóp tam giác S ABC đáy ABC tam giác vuông cân B , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy SB  a , AC  a Tính thể tích V khối chóp S ABC A V  2a B V  2a C V  a3 D V  2a Câu 41: Phương trình ln  x  1  ln  x  3  ln  x   nghiệm? A B C D Câu 42: Trong không gian Oxyz, gọi   mặt phẳng qua hình chiếu A  5; 4;3 lên trục tọa độ Phương trình mặt phẳng   là: A x y z    B Trang 109 x y z    60  Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên C 12 x  15 y  20 z  60  D 12 x  15 y  20 z  60  Câu 43: Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   Tính giá trị P  z1  z2 A P  B P  C P  D P  Câu 44: Tập nghiệm bất phương trình log  x  x    log  x  1  là: A S  1;   B S  1;6 C S   5;6 Câu 45: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y  log 2020 x B y  log 0,2 x C y  log x D S   5;   D y  log x Câu 46: Giá trị nhỏ hàm số f  x   A y  1;  x2  x 1 khoảng 1;   là: x 1 B y  C y  1 1;  1;  D y  1;  7 Câu 47: Tất giá trị tham số m để đồ thị  C  : y  x  x  cắt đường thẳng d : y  m điểm phân biệt là: A 2  m  Câu 48: Cho B 2  m  C  m  D  m   f  x  dx  10 Khi  2  f  x  dx bằng: A 34 B 46 Câu 49: Cho  x  2i   yi C 42  x, y    Tìm giá trị D 32 x y A x  , y  x  8 , y  2 C x  , y  x  2 , y  8 1 x  2 , y   2 D x  , y  x  2 , y  4 B x  , y  a a3  Câu 50: Cho lăng trụ đứng ABC ABC  AA  , thể tích khối lăng trụ Khi diện tích tam giác ABC bằng: a2 A B a 2 C 2a HẾT Trang 110 2 2a 2 D Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 1 D A B C D 10 C C A C D 11 12 13 14 15 C B B D B 16 17 18 19 20 B B C D C 21 22 23 24 25 D D A A D 26 27 28 29 30 D D B A C 31 32 33 34 35 A D C B B 36 37 38 39 40 A B C A A 41 42 43 44 45 C A B B D 46 47 48 49 50 D D A B B D A D B D 31 32 33 34 35 C C B C A 36 37 38 39 40 B C B D D 41 42 43 44 45 C A D A A 46 47 48 49 50 A C A D C D A D D C 31 32 33 34 35 C C A B C 36 37 38 39 40 D A C C D 41 42 43 44 45 C C A A D 46 47 48 49 50 D A C C D C A C B C 31 32 33 34 35 A A C C B 36 37 38 39 40 D D B D A 41 42 43 44 45 C A B C D 46 47 48 49 50 A D B D B C D A C A 31 32 33 34 35 B D A B B 36 37 38 39 40 B D D D D 41 42 43 44 45 A A D A A 46 47 48 49 50 C B C B D C A C D A 31 32 33 34 35 D D B D C 36 37 38 39 40 A C B A C 41 42 43 44 45 D C C A B 46 47 48 49 50 D D B A A ĐỀ 2 C C A D A 10 B A A B D 11 12 13 14 15 D A C D C 16 17 18 19 20 A A B B D 21 22 23 24 25 D C D C D 26 27 28 29 30 ĐỀ 3 A D A D A 10 D C B D B 11 12 13 14 15 C C D C D 16 17 18 19 20 D D B A A 21 22 23 24 25 A D A C A 26 27 28 29 30 ĐỀ 4 B A C C B 10 A D D C D 11 12 13 14 15 B A B D D 16 17 18 19 20 D D B A A 21 22 23 24 25 B D C B C 26 27 28 29 30 ĐỀ 5 B C B C C 10 B B D A A 11 12 13 14 15 D D C B A 16 17 18 19 20 D C C C B 21 22 23 24 25 C D B D C 26 27 28 29 30 ĐỀ D B D C B 10 A C B D B 11 12 13 14 15 A A D C B 16 17 18 19 20 C D B D B 21 22 23 24 25 B B D C B 26 27 28 29 30 Trang 111 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ D B B B A 10 D A B A D 11 12 13 14 15 C D B B D 16 17 18 19 20 B A D D C 21 22 23 24 25 B C C D C 26 27 28 29 30 C C D B C 31 32 33 34 35 C C B A A 36 37 38 39 40 B D A A D 41 42 43 44 45 C A A C A 46 47 48 49 50 C B B D A D A D A A 31 32 33 34 35 C A D A B 36 37 38 39 40 D A D A C 41 42 43 44 45 B B B B D 46 47 48 49 50 B D D C C A D C C A 31 32 33 34 35 A C D A A 36 37 38 39 40 B B D D D 41 42 43 44 45 B C B D D 46 47 48 49 50 B C A D C D A D A D 31 32 33 34 35 C A D C D 36 37 38 39 40 D A A D A 41 42 43 44 45 A D A C A 46 47 48 49 50 D D D A A D A D A A 31 32 33 34 35 B C B D D 36 37 38 39 40 D D A B B 41 42 43 44 45 B B D D C 46 47 48 49 50 C A B B C A D D B B 31 32 33 34 35 D B A D C 36 37 38 39 40 A C C A C 41 42 43 44 45 B C A A C 46 47 48 49 50 B B B B C ĐỀ A D D D B 10 B A B A B 11 12 13 14 15 A A D D A 16 17 18 19 20 B D D B C 21 22 23 24 25 A C D B B 26 27 28 29 30 ĐỀ B A B A C 10 D A A A D 11 12 13 14 15 D A C A D 16 17 18 19 20 A D D C C 21 22 23 24 25 B A B D C 26 27 28 29 30 ĐỀ 10 C C C B B 10 D D C C A 11 12 13 14 15 D B A D D 16 17 18 19 20 B C B B C 21 22 23 24 25 C D B D A 26 27 28 29 30 ĐỀ 11 C C C D D 10 B C C D C 11 12 13 14 15 A B C B C 16 17 18 19 20 A A A D A 21 22 23 24 25 C D C A A 26 27 28 29 30 ĐỀ 12 A B C D D 10 C B D A C 11 12 13 14 15 D C A A D 16 17 18 19 20 B B A B B 21 22 23 24 25 D C A B C 26 27 28 29 30 Trang 112 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ 13 D B D B D 10 B B C A D 11 12 13 14 15 C D A D C 16 17 18 19 20 D B B C D 21 22 23 24 25 A D A C C 26 27 28 29 30 B D D A B 31 32 33 34 35 C C D C D 36 37 38 39 40 B A A B C 41 42 43 44 45 D A C D C 46 47 48 49 50 D D C C D A C D A C 31 32 33 34 35 D C B D B 36 37 38 39 40 A D A C B 41 42 43 44 45 D C B B C 46 47 48 49 50 D D B D D D C C A D 31 32 33 34 35 C D B C C 36 37 38 39 40 A A D B C 41 42 43 44 45 C A C D C 46 47 48 49 50 A A A B B B B A B C 31 32 33 34 35 A C A C D 36 37 38 39 40 D B A B D 41 42 43 44 45 C C D D C 46 47 48 49 50 B C D D C C A D B A 31 32 33 34 35 B D D B A 36 37 38 39 40 A B B D D 41 42 43 44 45 B A B A A 46 47 48 49 50 D D B A C D D C B A 31 32 33 34 35 A D D D D 36 37 38 39 40 C A A C C 41 42 43 44 45 D A A A A 46 47 48 49 50 D A A D B ĐỀ 14 D A A D B 10 C B B C A 11 12 13 14 15 A B A A D 16 17 18 19 20 D A A D B 21 22 23 24 25 D B A D A 26 27 28 29 30 ĐỀ 15 A A A D A 10 B C D C D 11 12 13 14 15 B A B C B 16 17 18 19 20 B B D C D 21 22 23 24 25 A C C B D 26 27 28 29 30 ĐỀ 16 A A B C B 10 B D C B C 11 12 13 14 15 D D B D A 16 17 18 19 20 A B D D D 21 22 23 24 25 D C A D D 26 27 28 29 30 ĐỀ 17 C C A C D 10 B C A C D 11 12 13 14 15 D B A A D 16 17 18 19 20 C D C D A 21 22 23 24 25 D C C D D 26 27 28 29 30 ĐỀ 18 B B C D A 10 A B D D B 11 12 13 14 15 A D A D D 16 17 18 19 20 D D A C C 21 22 23 24 25 C B B B A 26 27 28 29 30 Trang 113 Bộ đề ôn thi THPTQG 2019 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ 19 A B C C C 10 B A B B C 11 12 13 14 15 D C B B D 16 17 18 19 20 C A B A B 21 22 23 24 25 A C C C D 26 27 28 29 30 D C C A C 31 32 33 34 35 A C D D D 36 37 38 39 40 B C D D D 41 42 43 44 45 B D D D D 46 47 48 49 50 A B C B C D B D D B 31 32 33 34 35 D A B D C 36 37 38 39 40 A B D C D 41 42 43 44 45 D D D C B 46 47 48 49 50 A B A C D ĐỀ 20 C A D C B 10 C A D B B 11 12 13 14 15 B B D B C 16 17 18 19 20 C D B A A 21 22 23 24 25 B B D A D 26 27 28 29 30 HẾT Chúc em thi tốt!!! Trang 114 ... LỤC ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ ĐỀ 10 ĐỀ 11 ĐỀ 12 ĐỀ 13 ĐỀ 14 ĐỀ 15 ĐỀ 16 ĐỀ 17 ĐỀ 18 ĐỀ 19 ĐỀ 20 BẢNG ĐÁP ÁN Trang 12 18 23 29 35 41 47 53 59 64 69 75 81 86 91 96 101 106 111 MA TRẬN ĐỀ Mức... BỘ 20 ĐỀ CƠ BẢN ÔN THI THPT Quốc gia Mơn Tốn 201 9  20 đề trắc nghiệm có đáp án  Phù hợp cho học sinh ơn tập kiến thức CUỐN SÁCH DÀNH TẶNG CÁC EM HỌC SINH LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Bộ 20 đề ơn thi. .. 18 /50 ……/……/……… ĐỀ 19 /50 ……/……/……… ĐỀ 20 /50 ĐIỂM CÁC CÂU SAI - NỘI DUNG CẦN ÔN LẠI (THEO MA TRẬN ĐỀ) Bộ đề ôn thi THPTQG 201 9 Sưu tầm biên soạn: GV Trần Thanh Yên ĐỀ Câu 1: Rút gọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 20 đề cơ bản ôn thi THPTQG môn toán 2019 , Bộ 20 đề cơ bản ôn thi THPTQG môn toán 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn