UDCNTT trong DH tiểu học

174 93 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:39

Hc phn: ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học Thông tin chung học phần Thi lƣợng:  Tổng số 30 tiết (2 TC)  Số tiết lý thuyết: 15  Số tiết thực hành: 15 *  Tự học, tự nghiên cứu: 60 Nội dung  Chƣơng I PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC  Chƣơng II KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌCTIỂU HỌC  Chƣơng III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌCTIỂU HỌC Đánh giá  Điểm phận + Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm (hệ số 1)  Điểm nhận thức chuyên cần: điểm (hệ số 2)  Thi kết thúc học phần: Vấn đáp - Thực hành Tài liệu tham khảo Giáo trình, tài liệu chính: - Đào Thái Lai (chủ biên), Phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2006 Giáo trình, tài liệu tham khảo - Tài liệu đào tạo giáo viên, Phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học, NXBGD - Tô Xuân Giáp, Phương tiện dạy học, NXBGD, 1997 - Đỗ Huấn, Sử dụng thiết bị nghe nhìn dạy học, NXBĐHQG Hà Nội, 2001 Nội dung  Chƣơng I PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC  Chƣơng II KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌCTIỂU HỌC  Chƣơng III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌCTIỂU HỌC Chƣơng I PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC Phƣơng tiện dạy học 1.1 Khái niệm: Phương tiện dạy học (PTDH) là tập hợp những đối tượng vật chất được người dạy sử dụng với tư cách là những phương tiện tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức người học, là phương tiện nhận thức người học, thông qua đó mà thực những nhiệm vụ dạy học  Phương tiện dạy học những đối tượng vật chất được giáo viên sử dụng với tư cách những phương tiện tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức người học nhằm đạt mục tiêu dạy học  PTDH toàn phương tiện mang tin, phương tiện truyền tin phương tiện tương tác sự hỗ trợ điều khiển trình dạy học  VD: SGK, giáo trình, bảng viết, tranh, ảnh, phim mẫu vật, hình mẫu, mơ hình, máy chiếu qua đầu, máy Projecter,… Phƣơng tiện dạy học (tiếp)  Phương tiện dạy học kĩ thuật bao gồm nghe – nhìn, máy kiểm tra, máy dạy học, chiếm vị trí quan trọng  Phương tiện nghe nhìn bao gồm: - Các giá mang thông tin trong, phim, băng từ âm, đĩa ghi âm, ghi hình, đĩa máy tính, CD-ROM… - Các phương tiện chuyển tải thông tin ghi giá mang thông tin đèn chiếu, máy chiếu phim, cassettes, video, máy quay phim,… Tính hiệu phương tiện dạy học Chƣơng I PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC (tiếp) 1.2 Vai trò, ý nghĩa phƣơng tiện dạy học  Vai trò: - Giúp học sinh dễ hiểu bài, hiểu sâu sắc nhớ lâu - PTDH giúp cụ thể hóa những trừu tượng, đơn giản hóa những máy móc thiết bị phức tạp - PTDH giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú học tập môn, nâng cao lòng tin học sinh vào khoa học - PTDH giúp cho học sinh phát triển lực nhận thức, đặc biệt khả quan sát, tư - Giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian lớp tiết học Giúp giáo viên điều khiển được hoạt động nhận thức học sinh, kiểm tra đánh giá kết học tập em được thuận lợi có hiệu suất cao - PTDH giúp tăng cường hoạt động độc lập, tự lực 2) Chỉnh sửa Central Idea (tt): b/ Định dạng tiêu đề : Sử dụng nút công cụ Formatting để định dạng (tương tự Word) 2) Chỉnh sửa Central Idea (tt): c/ Thay đổi hình nền : Click nút phải chuột vào Central Idea, chọn Edit Central Idea Trong hộp thoại Open, chọn tập tin hình click nút Open 2) Chỉnh sửa Central Idea (tt): d/ Di chuyển: Click chuột vào Central Idea để chọn (khi Central Idea chọn có hình chữ nhật màu xanh bao xung quanh) Kéo chuột để di chuyển Central Idea 2) Chỉnh sửa Central Idea (tt): e/ Thay đổi kích thước: Dùng chuột kéo hình chữ nhật xanh nhỏ xung quanh Central Idea để thay đổi kích thước A Tạo đồ (tiếp) 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ : a/ Thêm nhánh mới : Có loại nhánh : nhánh trơn (Branch) nhánh có hộp văn (Box Branch) 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ : a/ Thêm nhánh mới : Click chuột chọn loại nhánh muốn tạo Chọn Central Idea, trỏ chuột vào hình tròn đỏ (tâm) Từ tâm đỏ đó, kéo chuột ngồi để tạo nhánh 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): b/ Thêm tiêu đề cho nhánh: Click đúp chuột vào nhánh, gõ tiêu đề vào gõ enter Các nhánh sau thêm tiêu đề 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): c/ Thay đổi hình dạng nhánh: Để thay đổi hình dạng nhánh ta click để chọn nhánh Khi đó, nhánh xuất hình tròn nhỏ màu xanh Ta dùng chuột kéo hình tròn Lưu ý: vòng tròn cuối nhánh ta kéo vòng tròn xanh bên ngồi (con trỏ chuột có hình mũi tên) khơng kéo vòng tròn đỏ bên 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): d/ Thay đổi màu nhánh và vị trí tiêu đề: Sau chọn nhánh, ta sử dụng nút công cụ Formatting để thay đổi màu nhánh vị trí tiêu đề e/ Xóa nhánh : Click chuột chọn nhánh nhấn phím Delete 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): f/ Thêm phần nội dung cho nhánh: Click chọn nhánh click vào nút Note công cụ Branch Bên phải hình xuất vùng soạn thảo để ta soạn nội dung cho nhánh 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): g/ Tạo đường bao để làm bật nhóm: Để tạo đường bao, ta chọn nhánh click vào nút Boundary công cụ Branch Lưu ý: tạo đường bao cho nhánh tất nhánh nhánh đó có đường bao tương tự vậy 3) Thêm nhánh (branch) vào đồ (tiếp): h/ Tạo nhánh cho nhánh: Để tạo nhánh cho nhánh, ta làm tương tự tạo nhánh cho Contral Idea Nhưng ta thực vòng tròn đỏ đầu nhánh B Xuất đồ dạng hình ảnh: - Sau hồn chỉnh đồ, ta xuất đồ dưới dạng hình ảnh để chèn vào tài liệu khác Word, PowerPoint, … Cách làm: Click chọn menu File Export  Image Thay đổi tùy chọn cho phù hợp click nút Export Hộp thoại Image xuất cho phép ta đặt tên tập tin định nơi lưu tập tin 3.1.5 Phần mềm thiết kế giảng Elearning  Tham khảo file gửi kèm Khai thác Internet dạy học tiểu học  Cách sử dụng trình duyệt Web (1 số trình duyệt web: IE, cốc cốc, chomre, firefox, …)  Cách tìm kiếm thơng tin internet (sử dụng số trang Web có chứa chức hỗ trợ tìm kiếm: google.com.vn, MSN, yahoo, cốc cốc, …)  Cách tải tài liệu, giảng từ Internet về máy tính ... thiết bị để tranh gây phân tán cho học sinh  Sử dụng PTKTDH phù hợp tâm sinh lí học sinh tiểu học - Sử dụng PTKTDH phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh tiểu học Học sinh cần được hướng dẫn thực... TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC  Chƣơng II KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC  Chƣơng III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC Chƣơng I PHƢƠNG... trợ dạy học: Trong tiết học có sử dụng PTDH hỗ trợ dạy học có việc sau: Xác định PTDH cách thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức học sinh việc lĩnh hội tài liệu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: UDCNTT trong DH tiểu học, UDCNTT trong DH tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn