Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:35

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ ĐỒNG ÂM I Mục đích yêu cầu: -Hiểu từ đồng âm -Nhận diện số từ đồng âm giao tiếp Biết phân biệt nghĩa từ đồng âm II Đồ dùng học tập: Một số tranh ảnh vật, tượng, hoạt động,…có tên gọi giống II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc đoan văn tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV giới thiệu mục đích y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo 1,2 ,xác định yêu cầu 1,2? Cả lớp đọc thầm lần Gọi HS nêu kết +câu (cá):bắt cá tơm…… +câu (văn):đơn vị lời nói… Vậy em có NX xét từ này? +đọc, viết giống nghĩa khác GV giới thiệu từ đồng âm -Rút phần ghi nhớ SGK Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK - Em lấy 1VD VD :lọ mực /cá mực HĐ3: Luyện tập thực hành ………… Bài 1: Thảo luận nhóm đơi HS thảo luận ghi lại KQ Gọi nhóm trình bày Nhóm khác NX,bổ sung +(cánh )đồng: khoảng đất rộng phẳng… +(tượng)đồng:tên kim loại … +(1 nghìn)đồng:đơn vị tiền VN Bài 2: Dựa vào mẫu –HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày HS làm VBT Lớp NX,sửa sai (khuyến khích HS đặt câu đúng, từ ngữ giàu hình ảnh , màu sắc) Bài 3: GVđọc mẩu chuyện vui đặt câu HS thảo luận nhóm hỏi SGK? Đại diện cácnhóm TL Vì: Nam hiểu sai nghĩa từ tiền tiêu thư + tiền tiêu: vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác phía trước khu vực trú quân, hướng phía địch Bài 4: Gợi ý HS nghĩa từ chín,cây đáp án: a )con chó HS giải nghĩa từ đồng âm b)cây súng HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Học thuộc câu đố để lại bạn bè,người thân ; tập tra từ điển để tìm - từ đồng âm khác ... nghĩa từ tiền tiêu thư + tiền tiêu: vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác phía trước khu vực trú quân, hướng phía địch Bài 4: Gợi ý HS nghĩa từ chín,cây đáp án: a )con chó HS giải nghĩa từ đồng. .. a )con chó HS giải nghĩa từ đồng âm b)cây súng HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Học thuộc câu đố để lại bạn bè,người thân ; tập tra từ điển để tìm - từ đồng âm khác ...Dựa vào mẫu –HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày HS làm VBT Lớp NX,sửa sai (khuyến khích HS đặt câu đúng, từ ngữ giàu hình ảnh , màu sắc) Bài 3: GVđọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn