Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:35

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu: TỪ ĐỒNG ÂM I MỤC TIÊU Học sinh hiểu từ đồng âm Biết phân biệt nghĩa từ đồng âm; đặt câu để phân biệt từ đồng âm; bước đầu hiểu tác dụng từ đồng âm qua mẩu chuyện vui câu đố - HS nhóm A,B làm đầy đủ BT3; nêu tác dụng từ đồng âm qua BT 3,4 II CHUẨN BỊ + Các mẫu chuyện vui sử dụng từ đơng âm, tranh nói vật, tượng nói từ đồng âm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Học sinh đọc đoạn văn HS đại diện cho nhóm A,B đọc  Giáo viên nhận xét - cho điểm - Học sinh nhận xét Bài mới: - GV giới thiệu Nghe Phần nhận xét: - HD HS làm BT Bài 1,2: - Hoạt động cá nhân, lớp TaiLieu.VN Page Đọc nối tiếp Giáo viên chốt lại ý Phần ghi nhớ + Thế từ đồng âm? Giáo viên chốt lại - HS làm - Học sinh nêu kết Nghe Phần luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu - Lần lượt học sinh trả lời - Cả lớp đọc thầm nội dung ghi nhớ Giáo viên chốt lại tuyên dương nhóm làm - Hoạt động nhóm tốt - Đại diện nhóm nêu, nhóm Bài 2: khác nhận xét, bổ sung Yêu cầu HS làm vào - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào HS làm phiếu - Học sinh sửa Giáo viên chốt lại - Học sinh đọc tiếp nối câu đặt - Cả lớp nhận xét Bài 3: Đọc yêu cầu KL ý kiến Bài 4: Đọc u cầu Nhóm đơi, thảo luận, nêu ý kiến nhóm Nhóm 2, thảo luận, nhóm nêu câu đố, nhóm trả lời Nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò: TaiLieu.VN - Tranh 1: Học sinh nhìn tranh để Page đặt câu có từ đồng âm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đốn hình Xe chở đường chạy đường để nêu lên từ đồng âm - Tranh 2: Nhìn tranh để điền từ đồng âm Con mực; lọ mực - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hữu nghị” - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... có từ đồng âm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đốn hình Xe chở đường chạy đường để nêu lên từ đồng âm - Tranh 2: Nhìn tranh để điền từ đồng âm Con mực; lọ mực - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: ...Đọc nối tiếp Giáo viên chốt lại ý Phần ghi nhớ + Thế từ đồng âm? Giáo viên chốt lại - HS làm - Học sinh nêu kết Nghe Phần luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu... ghi nhớ Giáo viên chốt lại tuyên dương nhóm làm - Hoạt động nhóm tốt - Đại diện nhóm nêu, nhóm Bài 2: khác nhận xét, bổ sung Yêu cầu HS làm vào - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào HS làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuTừ đồng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn