Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:13

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỊA BÌNH I MỤC TIÊU - Hiểu nghĩa từ hồ bình Tìm từ đồng nghĩa với từ hồ bình - Viết đoạn văn miêu tả cảnh bình miền quê thành phố II CHUẨN BỊ + tờ giấy rô ki, từ điển HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Yêu cầu học sinh làm lại tập - Học sinh đọc phần đặt câu Giáo viên nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét Giới thiệu mới: mở rộng, hệ Nghe thống hóa vốn từ chủ điểm: Cánh chim hòa bình Hướng dẫn HS làm tập * HĐ 1: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ - Hoạt động nhóm, lớp Chủ điểm: “ Cánh chim hòa bình” Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc - Học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm - Suy nghĩ, xác định ý trả lời GV: chốt lại chọn ý b Nhắc lại - Yêu cầu học sinh nêu nghĩa từ: “bình - Học sinh tra từ điển - Trả lời TaiLieu.VN Page thản, yên ả, hiền hòa” - Học sinh phân biệt nghĩa: “bình thản, yên ả, hiền hòa” với ý b Bài 2: Đọc yêu cầu - học sinh đọc yêu cầu - Ghi bảng thành cột đồng nghĩa HS làm bài, sửa - Lần lượt học sinh khơng đồng nghĩa với hòa bình đọc làm * HĐ 2: Sử dụng từ học để đặt - Hoạt động nhóm, lớp câu, viết đoạn văn nói cảnh bình n miền quê thành phố PP: Thảo luận nhóm, hỏi đáp, thực hành Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc - Học sinh đọc - Giáo viên theo dõi - HS làm vào giấy rô ki, HS khác làm vào - Học sinh khá, giỏi đọc đoạn văn Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Cả lớp nhận xét Củng cố dặn dò: - Hoạt động nhóm, lớp - Thi tìm thêm từ ngữ, tranh ảnh… Trò chơi, thảo luận nhóm thuộc chủ điểm - Các tổ thi đua giới thiệu tranh vẽ hát sưu tầm - GV nhận xét - Chuẩn bị: “Từ đồng âm” - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... bài, sửa - Lần lượt học sinh khơng đồng nghĩa với hòa bình đọc làm * HĐ 2: Sử dụng từ học để đặt - Hoạt động nhóm, lớp câu, viết đoạn văn nói cảnh bình yên miền quê thành phố PP: Thảo luận nhóm,... hành Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc - Học sinh đọc - Giáo viên theo dõi - HS làm vào giấy rô ki, HS khác làm vào - Học sinh khá, giỏi đọc đoạn văn Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Cả lớp nhận xét...thản, yên ả, hiền hòa - Học sinh phân biệt nghĩa: bình thản, n ả, hiền hòa với ý b Bài 2: Đọc yêu cầu - học sinh đọc yêu cầu - Ghi bảng thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn