Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:13

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỒ BÌNH I Mục đích u cầu: -Mở rộng , hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hồ bình -Biết sử dụng từ học để viết đoạn văn miêu tả cảnh bìnhcủa miền quê hay thành phố II Đồ dùng học tập: -Từ điển HS -Bảng phụ viết nọi dung 1,2 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Kiểm tra 3,4 tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích ,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Lớp đọc thầm theo -Gọi HS trình bày miệng +Trạng thái khơng có chiến tranh (giải nghĩa câu lại) Nhóm khác bổ sung Bài tập - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +Các từ đồng nghĩa với hồ (giải nghĩa từ lại) bình:bình n, bình, thái bình Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? +chỉ viết đoạn văn (5-7câu)….em -Gọi HS trình bày miệng thấy ti vi +HS nối tiếp đọc +Lớp NX,bổ sung Bình hay HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -HS chưa hồn thành nhà tiếp tục hoàn chỉnh ... diện nhóm nêu kết +Các từ đồng nghĩa với hoà (giải nghĩa từ lại) bình: bình n, bình, thái bình Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? +chỉ viết đoạn văn (5- 7câu)….em -Gọi HS trình... viết đoạn văn (5- 7câu)….em -Gọi HS trình bày miệng thấy ti vi +HS nối tiếp đọc +Lớp NX,bổ sung Bình hay HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -HS chưa hoàn thành nhà tiếp tục hoàn chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn