Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

2 74 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:11

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ Nghe – viết : Một chuyên gia máy xúc I.Mục đích yêu cầu -Nghe-viết đúng1 đoạn văn Một chuyên gia máy xúc đoạn Qua khung cửa kính … thân mật -Nắm cách đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua II Đồ dùng học tập: Bảng lớp kẻ mơ hình cấu tạo vần II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết tiếng tiếng, biển, bìa, mía vào mơ hình vần ; sau nêu qui tắc đánh dấu tiếng Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn … - Em nêu nội dung đoạn viết ? + tả ngoại hình A-lếch-xây… -Em tìm từ dễ viết sai ? VD: buồng máy, ngoại quốc, công trường, chất phác, giản dị -GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập -Gọi HS đọc Đọc ,nêu yêu cầu đề Tổ chức hoạt động nhóm đơi Các nhóm thảo luận -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung Cách đánh dấu thanh: +Trong tiếng có ua (tiếng khơng có âm cuối) : dấu đặt chữ đầu âm ua-chữ u + Trong tiếng có (tiếng có âm cuối) : : dấu đặt chữ thứ âm -chữ Bài3 Làm miệng Giải nghĩa số thành ngữ? HĐ5 : Củng cố ,dặn dò - Nhắc lại qui tắc đánh dấu - NX tiết học +Các từ cần điền : muôn , rùa, cua, cuốc HS nêu ...cuối) : : dấu đặt chữ thứ âm -chữ Bài3 Làm miệng Giải nghĩa số thành ngữ? H 5 : Củng cố ,dặn dò - Nhắc lại qui tắc đánh dấu - NX tiết học +Các từ cần điền : muôn , rùa, cua, cuốc HS nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn