Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:11

Giáo án Tiếng việt Chính tả Nghe - viết: chuyên gia máy xúc Luyện tập đánh dấu (ở tiếng chứa uô / ua) I Mục tiêu Nghe - viết trình bày đoạn văn Một chuyên gia máy xúc Nắm cách đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua II Đồ dùng dạy - học - Bảng lớp kẻ sẵn mơ hình cấu tạo vần I Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng viết tiếng tiến, biển, bìa, - Hai HS lên bảng thực mía vào mơ hình vần; sau nêu quy tắc đánh theo yêu cầu GV HS đưới dấu cho tiếng lớp làm vào nháp - GV nhận xét cho điểm B Dạy Giới thiệu - Trong tiết học hôm nay, em viết - HS lắng nghe đoạn Một chuyên gia máy xúc làm tập để nắm cách đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS nghe - viết TaiLieu.VN Page a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - GV đọc tả SGK GV ý - HS lắng nghe theo dõi đọc thong thả, rõ ràng, phát âm xác SGK tiếng có âm, vần, HS dễ viết sai - Đoạn văn nói điều gì? - Đoạn văn miêu tả dáng vẻ gần gũi người ngoại quốc qua nhìn người công nhân b) Hướng dẫn viết từ khó - u cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn viết - Đọc viết từ ngữ: cửa tả kính, ngoại quốc, hối hả, giản dị, c) Viết tả - Đọc cho HS viết - HS nghe GV đọc viết theo d) Soát lỗi chấm - Đọc cho HS sốt lỗi - HS dùng bút chì, đổi cho để soát lỗi, chữa - GV chấm nhanh từ - HS nhận - Cả lớp theo dõi, lắng nghe, tự xét viết em đối chiếu với SGK để sửa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Một HS đọc yêu cầu tập, lớp đọc thầm SGK - Yêu cầu HS tự làm - HS làm vào Một HS làm bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc - HS đọc tiếng có TaiLieu.VN Page chứa , ua có nêu cách đánh dấu tiếng vừa tìm Cả lớp theo dõi, nhận xét - Gọi HS nhận xét, chữa bạn bảng, - HS nhận xét, chữa chốt lại lời giải bảng cho bạn (nếu sai) - Các tiếng có chứa ua: của, múa Các tiếng có chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn - Cách đánh dấu thanh: + Trong tiếng có ua (tiếng khơng có âm cuối): dấu đặt chữ đầu âm ua- chữ u + Trong tiếng có (tiếng có âm cuối): dấu đặt chức thứ hai âm - chữ Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Một HS đọc yêu cầu tập, lớp đọc thầm SGK - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV phát bút - HS nhóm trao đổi, cử dạ, giấy khổ to cho nhóm làm thư kí viết nhanh lên giấy kết làm nhóm - Gọi HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm bảng lớp, trình bày kết làm nhóm - GV lớp nhận xét, tính điểm thi đua xem - HS thực theo yêu cầu nhóm làm nhanh GV Củng cố, dặn dò TaiLieu.VN Page ... Các tiếng có chứa ua: của, múa Các tiếng có chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn - Cách đánh dấu thanh: + Trong tiếng có ua (tiếng khơng có âm cuối): dấu đặt chữ đầu âm ua- chữ u + Trong tiếng có (tiếng. .. tập - Một HS đọc yêu cầu tập, lớp đọc thầm SGK - Yêu cầu HS tự làm - HS làm vào Một HS làm bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc - HS đọc tiếng có TaiLieu.VN Page chứa , ua có nêu cách đánh dấu tiếng. .. lắng nghe theo dõi đọc thong thả, rõ ràng, phát âm xác SGK tiếng có âm, vần, HS dễ viết sai - Đoạn văn nói điều gì? - Đoạn văn miêu tả dáng vẻ gần gũi người ngoại quốc qua nhìn người công nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn