Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:11

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( nghe- viết): MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I MỤC TIÊU: - Viết tả, biết trình bày đoạn văn Tìm tiếng có chứa , ua bàivăn nắm cách đánh dấu thanh: tiếng có ua, ; tìm tiếng thích hợp có chứa uô ua để điền vào số câu thành ngữ BT - HS nhóm A,B làm đầy đủ BT3 - II CHUẨN BỊ + Bảng phụ ghi mơ hình cấu tạo vần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Bài cũ: Gọi HS lên bảng Hoạt động học HS nhóm A,B - Giáo viên dán 2, phiếu có mơ hình tiếng - học sinh đọc tiếng lên bảng - học sinh lên bảng điền vào mơ hình cấu tạo tiếng Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét Giới thiệu mới: nghe viết Nghe đoạn văn “Một chuyên gia Nắm cách đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi Hướng dẫn viết tả, làm BT: * HĐ 1: HDHS nghe – viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần đoạn văn - Học sinh lắng nghe - Nêu từ ngữ khó viết đoạn: buồng - Học sinh nêu từ khó máy, mảng nắng,giản dị - Học sinh viết từ khó TaiLieu.VN Page - Giáo viên đọc câu, cụm từ cho - Học sinh nghe viết vào học sinh viết câu, cụm từ - Giáo viên đọc tồn tả - Học sinh lắng nghe, sốt lại từ - Giáo viên chấm - Từng cặp học sinh đổi sốt lỗi ta.û - Giáo viên chấm 10 HS nộp * HĐ 2: HDSH làm tập - Hoạt động cá nhân, lớp Bài 2: Yêu cầu HS đọc - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh gạch tiếng có chứa âm ngun âm đơi ua/ - Học sinh sửa Giáo viên chốt lại Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc - Học sinh rút quy tắc viết dấu tiếng có chứa ua/ uô - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa - Hoạt động nhóm, lớp Củng cố dặn dò: - Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu - Chia thành dãy chơi trò chơi  GV nhận xét - Tuyên dương TaiLieu.VN Page ... tắc viết dấu tiếng có chứa ua/ uô - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa - Hoạt động nhóm, lớp Củng cố dặn dò: - Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu -... ta.û - Giáo viên chấm 10 HS nộp * HĐ 2: HDSH làm tập - Hoạt động cá nhân, lớp Bài 2: Yêu cầu HS đọc - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh gạch tiếng có chứa âm ngun âm đơi ua/ - Học sinh sửa Giáo. ..- Giáo viên đọc câu, cụm từ cho - Học sinh nghe viết vào học sinh viết câu, cụm từ - Giáo viên đọc toàn tả - Học sinh lắng nghe, sốt lại từ - Giáo viên chấm - Từng cặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Chính tảNghe,viết: Một chuyên gia máy xúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn