Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:10

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I Mục đích yêu cầu: Biết cách viết đơn qui định trình bày đầy đủ nguyện vọng đơn II Đồ dùng học tập: -Tranh ảnh thảm hoạ chất độc màu da cam -VBTTV II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi số HS kiểm tra cũ 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : Gv nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS làm - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Thảo nluận nhóm Câu a? +…phá huỷ triệu ha……… GV giới thiệu số tranh ảnh 200000 đến 300000 trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam Câu b ? + thăm hỏi, động viên ,giúp đỡ gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam… Nhóm khác bổ sung Bài 2: Gọi HS đọc đề bài, XĐ yêu cầu bài? Viết đơn tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam Gợi ý HS nhắc lại cách viết đơn học lớp trước Trình tự làm đơn sau: -Quốc hiệu, tiêu ngữ -Nơi ngày viết đơn -Tên đơn -Nội dung đơn -Chữ kí họ tên người viết Gọi HS nối tiếp đọc đơn GV chấm số bài, NX kĩ viết đơn HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Khen viết tốt -Về nhà chuẩn bị tả cảnh sơng nước Lớp NX: +Đơn có thể thức khơng? +Trình bày có sáng khơng? +Lí do, nguyện vọng có rõ khơng? ... nối tiếp đọc đơn GV chấm số bài, NX kĩ viết đơn HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Khen viết tốt -Về nhà chuẩn bị tả cảnh sông nước Lớp NX: +Đơn có thể thức khơng? +Trình bày có sáng khơng? +Lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn