Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:09

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục đích u cầu: -Thơng qua đoạn văn hay , học cách quan sát tả cảnh sông nước -Biết ghi lại kết quan sát lập dàn ý cho văn II Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước: sông , suối, biển… III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : GV kiểm tra chuẩn bị HS Gọi HS đọc đơn tình nguyện … 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm Cả lớp đọc thầm lần - Gọi đại diện nhóm nêu kết Phần a + thay đổi màu sắc mặt biển theo sắc mây trời VD… + từ chuyện người nghĩ đến GV bình luận cách tả nghệ thuật dùng từ chuyện mìnhVD… +…suốt ngày… Nhóm khác bổ sung Phần b : tương tự HĐ3: Luyện tập thực hành Gọi HS đọc 2,XĐ yêu cầu đề Lập dàn ý… -Em giới thiệu tranh mà em định tả? HS giới thiệu tranh GV gợi ý nhanh ý tranh HS thảo luận nhóm HS thảo luận nhóm, nêu dàn ý cho bạn nghe ,trao đổi ,NX Gọi HS trình bày HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Về nhà hồn chỉnh dàn ý Lớp NX ,bổ sung ... cách tả nghệ thuật dùng từ chuyện mìnhVD… +…suốt ngày… Nhóm khác bổ sung Phần b : tương tự HĐ3: Luyện tập thực hành Gọi HS đọc 2,XĐ yêu cầu đề Lập dàn ý… -Em giới thiệu tranh mà em định tả? HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn