Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

2 84 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:09

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: - Nhận biết cách quan sát tả cảnh đoạn văn trích (bt 1) - Biết lập dàn ý chi tiết cho văn miêu tả cảnh sông nước (bt 2) II.Đồ dùng dạy học: GV: Một số tranh ảnh minh họa cảnh sông nước III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A.Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị HS B Dạy mới: Giới thiệu Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Giao việc cho HS - HS làm việc theo cặp đọc trả lời câu hỏi SGK phần a b để nhận thấy tác giả quan sát gì, có liên tưởng gì? Dùng giác quan nào? Vào thời điểm nào? - HS trình bày - HS lớp nhận xét bổ sung -GV chốt kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - HS lập dàn ý văn miêu tả cảnh sông nước - HS làm BT - HS làm vào bảng nhóm để trình TaiLieu.VN Page bày lớp Yêu cầu HS trình bày, nhận xét 3.Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Nhận xét tiết học Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn