Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:08

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TÁC PHẨM CỦA SI -LE TÊN PHÁT XÍT I Mục Tiêu : -Đọc trơi chảy tồn bài, đọc tên riêng Biết đọc văn phù hợp với nội dung tính cách nhân vật -Hiểu : Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh,biết phân biệt người Đức với bọn phát xít dạy cho tên sĩ quan học II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ đọc ảnh nhà văn Đức Si-le III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc Sự sụp đổ chế độ A-pác-thai TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh-giới thiệu b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia 3đoạn đoạn 1:…chào ngài Luyện đọc từ khó :Si-le, Vin-hem đoạn 2:…điềm đạm trả lời Ten,Mét-xi-na,I-ta-li-a, ốc-lê-ăng đoạn 3: lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó :Si-le, sĩ quan , -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Hít-le đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo -Câu chuyện xảy đâu, bao giờ? Tên phát xít nói gặp + chuyến tàu Pa-ri người tàu? Pháp bị phát xít Đức chiếm đoạn , đóng Câu SGK ? hơ to ;Hít-le mn năm! đoạn Câu 2SGK? +.vì cụ đáp cách lạnh lùng…không đáp tiếng Đức Câu 3SGK ? + nhà văn quốc tế +VD: Ông ngưỡng mộ nhà văn căm Câu SGK? ghét tên phát xít Đức xâm GVbình sâu ý nghĩa câu nói lược … HĐ3: Luyện đọc diễn cảm +Các người kẻ cướp… -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn 2, -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX sửa sai -NX tiết học ý mụcI -Về nhà kể lại truyện cho người thân ...Câu 3SGK ? + nhà văn quốc tế +VD: Ông ngưỡng mộ nhà văn căm Câu SGK? ghét tên phát xít Đức xâm GVbình sâu ý nghĩa câu nói lược … HĐ3: Luyện đọc diễn cảm +Các người kẻ cướp… -Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn