Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

2 86 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:08

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC: TÁC PHẨM CỦA SI-LE TÊN PHÁT XÍT I Mục tiêu: - Đọc tên người nước bài; bước đầu đọc diễn cảm văn - Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách học sâu sắc (trả lời câu hỏi 1, 2, 3) II Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A.Kiểm tra cũ: Sự sụp đổ chế độ A-pác- thai - HS đọc trả lời câu hỏi SGK B Dạy mới: Giới thiệu Dạy học mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc - Giới thiệu tranh ông Si-le - Chú ý sửa sai cho học sinh hướng dẫn học sinh đọc tên riêng nước - HS giỏi đọc toàn - HS đọc nối tiếp đoạn văn: 2-3 lượt - HS luyện đọc tiếng khó - HS đọc phần giải - GV đọc diễn cảm toàn bài - HS luyện đọc theo cặp Hoạt động 2: Tìm hiểu - 1,2 HS đọc toàn Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt thảo luận trao đổi trả lời câu hỏi SGK + Nêu ý nghĩa câu chuyện? Hoạt động 3: Đọc diễn cảm TaiLieu.VN - HS đọc thầm, đọc lướt đoạn,trao đổi trả lời câu hỏi theo SGK Page - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn - Nêu ý nghĩa câu chuyện - Chọn đoạn “Nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến hết để luyện đọc diễn cảm - HS đọc diễn cảm đoạn văn Củng cố dặn dò - Thi đọc trước lớp Nhận xét tiết học - Bình chọn em đọc hay TaiLieu.VN - HS luyện đọc theo cặp Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn