Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai

2 69 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:06

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I Mục tiêu: - Đọc từ phiên âm tiếng nước số liệu thống kê - Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đấu tranh đòi bình đẳng người da màu (trả lời câu hỏi SGK) - Điều chỉnh ND: không hỏi câu hỏi II Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh minh hoạ SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ: - YC HS đọc TL khổ thơ bài: Ê-mi-li, con… - HS đọc, nêu nội dung 2.Bài mới: + HDHS luyện đọc - HS khá, giỏi đọc - Đọc toàn HS khá, giỏi đọc - HS chia đoạn Chia đoạn HS đọc nối tiếp đoạn - Hướng dẫn đọc đoạn - Luyện đọc từ khó +GV sửa sai pháp âm, nhấn giọng HS đọc nối tiếp đoạn ( lần 2) +Luyện đọc từ khó : A-pác-thai, Nen-xơn HS đọc giải - Đọc theo cặp - GV đọc lại tồn Lớp đọc thầm +Tìm hiểu bài: - Em biết đất nước Nam Phi ? - Giàu vàng, kim cương , chế độ phân biệt chủng tộc GV nói chế độ A-pác-thai Bất cơng, khơng tự do, nô lệ - Dưới ch/đ A-pác-thai người da đen bị đối xử ntn? TaiLieu.VN Page - Người dân Nam Phi làm để xố bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ? Đấu tranh đòi bình đẳng - HS nêu nội dung, ý nghĩa - Điều chỉnh ND: không hỏi câu hỏi + Đọc diễn cảm - GV hướng dẫn đọc đoạn 3, nhấn mạnh từ : - HS đọc diễn cảm bất bình, dũng cảm bền bỉ, - Nhiều HS thi đọc + Các nhóm thi đọc - HS lắng nghe, nhận xét GV nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: - Về nhà luyện đọc lại TaiLieu.VN Page ...- Người dân Nam Phi làm để xố bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ? Đấu tranh đòi bình đẳng - HS nêu nội dung, ý nghĩa - Điều chỉnh ND: không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcSự sụp đổ của chế độ apácthai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn