(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

51 112 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:02

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN LIỆU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC MILK FEED TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRẠI LỢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Chính qui Chăn ni Thú y Khoa: Khóa học: Chăn ni - Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN LIỆU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC MILK FEED TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRẠI LỢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 CNTY N02 Khoa: Chăn ni - Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Ngọc Dương TS Trần Văn Thăng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua quãng thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian thực tập sở,tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quý báu Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y tồn thầy cô khoa Nhân dịp xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến: Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông LâmĐại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa học thực tập tốt nghiệp thời gian quy định Tập thể thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến quan tâm hướng dẫn tận tình đầy trách nhiệm thầy hướng dẫn TS Dương Ngọc Dương hướng dẫn TS Trần Văn Thăng Nhân dịp này, xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận Cuối tơi xin chúc thầy giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích giảng dạy nhiều thành công nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Văn Liệu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 21 Bảng 4.1 Sinh trưởng tích lũy lợn thí nghiệm (kg/con)(n=3) 24 Bảng 4.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn thí nghiệm (g/con/ngày)(n=3) 26 Bảng 4.3 Sinh trưởng tương đối lợn thí nghiệm (%)(n=3) 28 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm.(n=3) 29 Bảng 4.5 Tiêu tốn NLTĐ/kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm.(n=3) 30 Bảng 4.6 Tiêu tốn protein/kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm.(n=3) 31 Bảng 4.7 Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng cho lợn 33 thí nghiệm (n=3) 33 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Đồ thị sinh trưởng tích lũy lợn thí nghiệm (kg/con) 25 Hình 4.2 Đồ thị sinh trưởng tuyệt đối lợn thí nghiệm (g/con/ngày) 26 Hình 4.3 Đồ thị sinh trưởng tương đối lợn thí nghiệm (%) 28 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng TN : Thí nghiệm ĐVT : Đơn vị tính BĐ : Bắt đầu TA : Thức ăn TTTA : Tiêu tốn thức ăn KL : Khối lượng NLTĐ : Năng lượng trao đổi TT : Tiêu tốn Nxb : Nhà xuất KHKT : Khoa học kỹ thuật v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Sinh lý tiêu hóa lợn hệ vi sinh vật đường ruột lợn 2.1.2 Sự sinh trưởng tiêu đánh giá sức sinh trưởng lợn 2.1.3 Chế phẩm sinh học ứng dụng chế phẩm sinh học chăn nuôi 2.1.4 Thành phần chế phẩm sinh học Milk feed 12 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 19 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.4.2 Phương pháp chăm sóc ni dưỡng lợn thí nghiệm 20 3.4.3 Các theo dõi phương pháp tính tốn tiêu 21 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Khả sinh trưởng lợn thí nghiệm 24 4.1.1 Sinh trưởng tích lũy lợn thí nghiệm 24 4.1.2 Sinh trưởng tuyệt đối lợn thí nghiệm 26 4.1.3 Sinh trưởng tương đối lợn thí nghiệm 27 vi 4.2 Khả chuyển hóa thức ăn lợn thí nghiệm 29 4.2.1 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm 29 4.2.2 Tiêu tốn lượng trao đổi/kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm 30 4.2.3 Tiêu tốn protein/ kg tăng khối lượng lợn thí nghiệm 31 4.2.4 Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng cho lợn thí nghiệm 32 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm gần đây, men vi sinh nhiều hộ chăn nuôi lợn sử dụng để bổ sung vào thức ăn cho hiệu rõ rệt mặt lợi nhuận giảm thiểu ô nhiễm môi trường Được biết, chế phẩm sinh học Milk feed Công ty sinh học Hàn Quốc sản xuất Milk feed chế phẩm sinh học dùng làm thức ăn bổ sung bao gồm hỗn hợp vi sinh vật lên men hữu hiệu sản phẩm phụ nông nghiệp cám gạo bột ngô Khi dùng chế phẩm bổ sung vào thức ăn chăn ni có tác dụng làm tăng suất chăn ni, tăng hiệu chuyển hóa thức ăn tăng sức đề kháng vật nuôi bệnh Mặc dù chế phẩm sinh học Milk feed thử nghiệm dùng đại trà chăn nuôi lợn chăn nuôi gia cầm Hàn Quốc đem lại hiệu kinh tế cao chăn ni làm tăng khối lượng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn cảm nhiễm bệnh tật, sản phẩm chưa thử nghiệm dùng chăn nuôi lợn gia cầm điều kiện chăn nuôi Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed chăn nuôi lợn thịt nước ta nhu cầu cấp thiết nhằm rõ sở khoa học khuyến cáo người chăn nuôi lợn ứng dụng sản phẩm thực tiễn chăn nuôi lợn để đem lại hiệu kinh tế cao Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed chăn nuôi lợn thịt trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Milk feed đến khả sinh trưởng chuyển hóa thức ăn lợn nuôi thịt chăn nuôi lợn thịt trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học việc ứng dụng chế phẩm sinh học nói chung chế phẩm sinh học Milk feed nói riêng chăn ni lợn Đây tài liệu có ý nghĩa khoa học quan trọng, giúp cho giảng viên, sinh viên ngành chăn nuôi đặc biệt người chăn nuôi lợn tham khảo, sử dụng thực tiễn chăn nuôi để tăng suất vật nuôi 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài góp phần đưa chứng khoa học khuyến cáo thuyết phục cho người chăn nuôi việc sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed chăn nuôi lợn thịt 29 thí nghiệm có xu hướng giảm dần qua giai đoạn tuổi Điều hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh trưởng gia súc Sinh trưởng tương đối lợn thí nghiệm giai đoạn BĐ-30 60-90 ngày thí nghiệm cao có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng Tính chung cho giai đoạn thí nghiệm (BĐ-90 ngày thí nghiệm) sinh trưởng tương đối lợn nghiệm thức thí nghiệm 135,64% cao (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học Milk feed trong chăn nuôi lợn thịt tại trại lợn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn