(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà Nội

69 87 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:01

Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà NộiÁp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THÚY LỆ Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐỨC BINH, BA NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên nghành: Chăn ni -Thú y Khoa: Chăn ni - Thú y Khóa học: 2014 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THÚY LỆ Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐỨC BINH, BA NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun nghành: Chăn ni - Thú y Khoa: Chăn ni - Thú y Khóa học: 2014 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Quyên Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp, đến khóa luận tốt nghiệp em hồn thành, để đạt kết trên, nỗ lực cố gắng thân, em nhận quan tâm, tạo điều kiệu thuận lợi từ BGH Nhà trường, thầy cô giáo, cán viên chức trường khoa Chăn nuôi Thú y Nhân dịp em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, giáo khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy bảo, dạy giúp đỡ chúng em tồn khố học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thu Quyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới chủ trang trại Nguyễn Đức Binh toàn thể cô, chú, anh, chị, em trại nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ hướng dẫn cơng tác kỹ thuật chăm sóc lợn nái lợn để em tự tay chăm sóc cho lợn hoàn thành tốt đợt thực tập Qua em xin tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình thực tập trại Cuối em xin kính chúc thầy cô khoa Chăn nuôi thú y ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có nhiều sức khỏe, để thực sứ mệnh mình, truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Chúc cho hội đồng đánh giá khóa luận thành công tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, Ngày tháng Sinh viên Nông Thúy Lệ năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại lợn Nguyễn Đức Binh Qua năm 2016 - 2017 37 Bảng 4.2 Khẩu phần ăn cho đàn lợn trại 39 Bảng 4.3 Kết chăm sóc ni dưỡng lợn trại qua tháng thực tập 40 Bảng 4.4 Kết thực đỡ đẻ, phẫu thuật đàn lợn 44 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái trực dõi thời gian thực tập 46 Bảng 4.6 Lịch sát trùng trại lợn nái 48 Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn thời gian thực tập 50 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt trại 51 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 53 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm CP: Charoen Pokphand Cs: Cộng KHKT: Khoa học kỹ thuật LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất PED: Porcine Epidemic Diarrhoea TĂCN: Thức ăn chăn nuôi TT: Thể trọng VTM C: Vitamin C iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2.Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.2.2 Đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 13 2.2.3 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 17 2.2.4 Một số bệnh thường gặp đàn lợn nuôi sở 20 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 31 2.3.1 Các nghiên cứu nước 31 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 33 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 35 3.1 Đối tượng phạm vi theo dõi 35 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 35 3.3 Nội dung tiến hành 35 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 35 3.4.1 Các tiêu theo dõi 35 3.4.2 Phương pháp theo dõi (thu thập thông tin) 36 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 36 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại trại Nguyễn Đức Binh, Ba vì- Nội năm 2016 năm 2017 37 4.2 Thực biên pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn 38 4.2.1 Thực chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản 38 4.2.2 Thực chăm sóc, ni dưỡng lợn 42 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại thời gian thực tập 45 4.4 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn trại lợn Nguyễn Đức Binh 47 4.4.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 47 4.4.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn 50 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 51 4.5.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt 51 4.5.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt trại thời gian thực tập 52 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn nuôi lợn chiếm khoảng 60% giá trị ngành chăn nuôi Việt Nam “Bão giá lợn” vừa qua lọc khốc liệt thị trường Các chuyên gia ngành khó khăn chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng, là: Sản xuất thị trường thiếu kết nối điều hành tổng thể, nhiều khâu trung gian, chi phí sản xuất cao; dịch bệnh truyền nhiễm khó kiểm soát, đặc biệt bệnh tai xanh LMLM; Tái cấu ngành thấp, chuyển biến chậm, tích tụ đầu tư thấp; Giết mổ chế biến chưa quản lý quy hoạch tốt; Tổ chức sản xuất yếu, giảm sức cạnh tranh sản phẩm; Chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, khó vào sống; Thể chế thiếu hồn thiện vướng mắc liên quan đến đất đai, tín dụng, bảo hiểm,…; Hợp tác liên kết theo chuỗi chưa định hình, rời rạc, liên kết chưa chặt chẽ,… Để vượt qua thách thức trên, cần có giải pháp cốt lõi nhà nước cần xây dựng chiến lược điều hành tổng thể ngành chăn nuôi Tổ chức quy hoạch sản xuất gắn với thị trường Tổ chức quản lý tốt dịch bệnh, giết mổ, ATVSTP,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp người chăn nuôi cần bắt tay xây dựng hợp tác theo chuỗi; áp dụng KHKT giống, TĂCN, công nghệ chuồng trại để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng thịt, tăng sức cạnh tranh sản phẩm Đầu tư vào giết mổ chế biến thịt sâu, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu,… Nhận thức trạng, thách thức triển vọng điều cần thiết để “vẽ” nên tranh với gam màu sáng cho ngành chăn nuôi lợn thời gian tới Từ yêu cầu cấp thiết thực tiễn sản xuất, với kiến thức học từ nhà trường để hoàn thiện kỹ nghề nghiệp giúp sinh viên trường làm việc tốt sở chăn ni chun nghiệp, từ giúp cho ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng phát triển bền vững Chúng em tiếp cận với thực tế sản xuất để ứng dụng kiến thức học vào giải vấn để xẩy thực tiễn chăn nuôi, em tiến hành thực đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp chăm sóc đàn lợn nái lợn theo mẹ trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ nghề nghiệp thông qua việc áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái lợn theo mẹ - Có thể chẩn đoán đưa phác đồ điều trị số bệnh thường gặp đàn lợn nái lợn theo mẹ - Học tập kỹ quản lý trang trại chăn ni có hiệu 1.2.2.u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại chăn ni Nguyễn Đức Binh, Huyện Ba - Nội - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái ni - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý Ba huyện tận phía Tây Bắc Nội, địa bàn huyện có phần lớn dãy núi Ba chạy qua phía Nam huyện, phía Đơng giáp thị xã Sơn Tây, phía Đơng Nam giáp huyện Thạch Thất Phía Nam giáp huyện Lương Sơn (về phía Đơng Nam huyện) Kỳ Sơn Hòa Bình (về phía Tây Nam huyện) Phía Bắc giáp thành phố Việt Trì, Phú Thọ, với ranh giới sơng Hồng (sơng Thao) nằm phía Bắc Phía Tây giáp huyện Lâm Thao, Tam Nơng, Thanh Thủy Phú Thọ Phía Đơng Bắc giáp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, ranh giới sông Hồng Huyện Ba huyện bán sơn địa, diện tích tự nhiên 428,0 km², lớn Thủ Nội Trên địa bàn huyện có vườn quốc gia Ba Ở ranh giới huyện với tỉnh Phú Thọ có hai ngã ba sơng là: ngã ba Trung sông Đà sông Hồng (tại xã Phong Vân) ngã ba Bạch Hạc sông Hồng sông Lô (tại xã Tản Hồng Phú Cường, đối diện với thành phố Việt Trì) Các điểm cực: cực Bắc xã Phú Cường, cực Tây xã Thuần Mỹ, cực Nam xã Khánh Thượng, cực Đông xã Cam Thượng - Vị trí địa lý xã Ba Trại Ba Trại xã miền núi huyện Ba Nằm chân núi Ba Vì, có diện tích khoảng 36 km2, Ba Trại xưa thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ, ngày thuộc huyện Ba tỉnh Nội 48 - Khi rắc vôi bột dọc hàng lang đường tra cám đường lấy phân nên rắc từ chỗ quạt thơng gió tới giàn mát, làm ngược lại ảnh hưởng tới sức khỏe người làm bột vơi bám vào người, gây sặc bột vôi cho người rắc vôi Nên sử dụng dụng cụ bảo hộ trang, gang tay rắc vơi dùng tay trực tiếp rắc vơi sau thời gian dài tổn thương da cho người công nhân Bảng 4.6 Lịch sát trùng trại lợn nái Trong chuồng Thứ Chuồng nái chửa Chuồng đẻ Chuồng cách ly Thứ Quét rắc vôi đường Phun sát trùng + rắc vôi Phun sát trùng Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + quét vôi đường Quét rắc vôi đường Thứ Xả vôi xút gầm Phun sát trùng Thứ Phun ghẻ Phun sát trùng + xả vôi xút gầm Phun ghẻ Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + rắc vôi Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng Chủ nhật Tổng vệ sinh chuồng Tổng vệ sinh chuồng Ngồi chuồng Ngồi khu vực chăn ni Phun sát Phun sát trùng trùng toàn toàn bộ khu vực khu vực Rắc vôi Rắc vôi Phun sát trùng Phun sát trùng Phun sát trùng Tổng vệ sinh chuồng Vệ sinh tổng khu 49 - Khi phun tiến hành phun hành lang, đường tra cám đường lấy phân, không phun trực tiếp lên người lợn nái lợn Nếu phun trực tiếp lên lợn nái lợn dẫn đến lợn nái bị tổn thương da, lợn dễ bị bệnh tiêu chảy, viêm da nồng độ thuốc sát trùng đặc, thuốc sát trùng có mùi khó chịu, vào đường hơ hấp gây tổn thương đường hơ hấp lợn - Khi pha sát thuốc sát trùng phải ý pha tỷ lệ, không nên pha lỗng khơng đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn, mầm bệnh Cũng không nên pha thuốc sát trùng đặc gây tổn thương niêm mạc, da lợn nái, lợn gây lãng phí làm giảm suất chăn nuôi - Khi lau máng ăn lợn mẹ phải ý vét hết cám thừa, lau thật máng ăn, để tránh cám thừa máng gây thiu, mốc, lợn mẹ ăn phải ảnh hưởng sức khỏe, lợn có chửa ăn phải thức ăn mốc, ôi thiu dễ bị sảy thai - Phải xịt gầm hàng ngày để tránh mùi hôi bốc lên giữ chuồng trại hơn, xịt gầm cần ý không để nước bắn lên gây ẩm ướt chuồng nuôi, không nên xịt gầm sớm vào mùa đông, nên xịt gầm sau để tránh lợn bị lạnh dễ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy - Đối với lợn nuôi thịt, mùa hè nên xịt rửa chuồng để dọn phân, trước dọn phân, nên đánh thức lợn dậy, tập cho lợn có thói quen thải phân trước, hót phân kho vào bao tải, sau tiến hành rửa chuồng Vào mùa đông, hạn chế việc phun nước rửa chuồng, trường hợp chuồng lợn bẩn, tiến hành rửa khu vực bị bẩn, để giữ cho chuồng khô, chuồng nuôi bẩn tiến hành phun nước rửa, nhiên nên rửa chuổng vào buổi trưa, lợn không bị nhiễm lạnh 50 4.4.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn Trong q trình thực tập sở em cán kỹ thuật trại tham gia vào cơng tác tiêm phòng cho đàn lợn hỗ trợ tiêm phòng lợn nái, kết tiêm phòng cho lợn nái lợn thể qua bảng 4.8 sau: Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn thời gian thực tập Tỷ Bệnh Số Số lệ Loại Thời điểm Loại vắc xin, Liều dùng Đường an an lợn phòng bệnh chế phẩm (ml/con) tiêm phòng tiêm tồn tồn (%) ngày tuổi ngày tuổi Lợn Thiếu Fe - Dextran máu - B12 Cầu trùng Toltrazuril 15 ngày tuổi Suyễn Mycoplasma 18 ngày tuổi Dịch tả Coglapest Coglapest Coglapest 20-30 ngày Lợn thịt 50-60 ngày Dịch tả Dịch tả Tiêm bắp Cho uống Tiêm bắp Tiêm bắp Tiêm bắp Tiêm bắp 184 184 100 184 184 100 179 179 100 179 179 100 250 250 100 252 252 100 Bảng 4.8 cho thấy quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái vắc xin trại Lợn từ ngày tuổi tiêm chế phẩm Fe Dextran - B12 để phòng bệnh thiếu máu cho uống cầu trùng Trong 51 tháng, em tiêm Fe - Dextran - B12 10% cho uống cầu trùng 184 con, tỷ lệ an toàn sau tiêm 100% Lợn 15 ngày tuổi tiêm vắc xin Mycoplasma phòng bệnh suyễn lợn, 18 ngày tuổi tiêm vắc xin coglapes phòng bệnh dịch tả lợn Để tránh stress cho lợn trại, đạo kỹ sư, em tiến hành tiêm hai loại vắc xin suyễn dịch tả lúc 15 ngày tuổi hai vị trí khác Kết em tiêm cho 179 lợn con, tỷ lệ an toàn sau tiêm 100% Đối với đàn lợn nái chửa trực tiếp cán kỹ thuật trại làm vắc xin cho lợn, nên sinh viên không làm 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 4.5.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹtrại Qua chúng em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái trại Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt trại Chỉ tiêu theo dõi Số theo dõi (con) Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) Bệnh viêm vú 16 6,25 Bệnh viêm tử cung 16 25,00 Bệnh đẻ khó 28,57 Viêm khớp 237 0,42 Viêm phổi 237 75 31,64 Phân trắng 237 63 26,58 Tên bệnh Lợn nái sinh sản Lợn thịt 52 Bảng 4.8 cho thấy, lợn nái chăm sóc ni dưỡng có lợn nái mắc bệnh viêm tử cung, 01lợn nái mắc bệnh viêm vú, lợn mẹ có tượng khó đẻ,1 lợn mắc bệnh viêm khớp, lợn viêm phổi 75 lợn phân trắng 63 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại chiếm 25% đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi với điều kiện ni dưỡng, chăm sóc thời tiết khơng thuận lợi Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Tỷ lệ mắc viêm vú 6,25%, lợn mắc viêm vú thường kế phát viêm tử cung, chuồng bẩn, vú bị tổn thương… 4.5.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn thịt trại thời gian thực tập Quá trình thực tập trại, hướng dẫn kỹtrại em tham gia điều trị bệnh cho lợn nái lợn thịt mắc bệnh, kết trình bày qua bảng 4.10 Bảng 4.10 cho thấy, số lợn bị bệnh trình bày bảng 3.9 Em trực tiếp điều trị phần số lợn bị bệnh, số lợn lại kỹtrại hỗ trợ em làm để kịp tiến độ công việc Trong 05 lợn mắc bệnh viêm tử cung mà em điều trị có khỏi chiếm tỷ lệ 80% , điều trị mắc bệnh viêm vú có khỏi Bệnh viêm tử cung có tỷ lệ khỏi 80% việc chẩn đốn bệnh thường khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Em tham gia điều trị 563 lợn bị tiêu chảy trình thực tập Tuy nhiên, thực điều trị khỏi 498lợn con, đạt 88,45% Kết đạt xảy dịch tiêu chảy cấp (PED) làm giảm sức đề kháng, gây tổn thất nghiêm trọng cho đàn lợn trại 53 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại Chỉ tiêu Kết Đường tiêm Thời gian dùng thuốc (ngày) Số điều trị (con) Số khỏi (con) Tỷ lệ (%) Tiêm bắp 4 100 Tiêm bắp 1 100 Tiêm bắp 2 100 Viêm khớp pendistrep 1ml/10kgT L.A T Tiêm bắp 1 100 Tylogenta 1,5ml/con Tiêm bắp 75 71 94,60 2ml/con Tiêm bắp 63 59 93,65 Thuốc điều trị, liều lượng Tên bệnh Bệnh viêm tử cung Bệnh viêm vú Bệnh đẻ khó Viêm phổi Oxytocin 1ml/con 1ml/20 kg Pen - strep TT 1ml/20 kg Pen - strep TT Oxytocin Phân trắng Nor 100 1ml/con Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 75 lợn mắc bệnh viêm phổi, điều trị khỏi 195 con, hiệu điều trị đạt 82,28 % Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại tylogenta, hiệu điều trị cao Do thời gian thực tập, thời tiết nồm, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao nên lợn hay bị viêm phổi, lau (rửa) ô chuồng không nhốt lợn riêng, khiến lợn bị lạnh dẫn tới bị viêm phổi Bệnh viêm khớp em điều trị cho 1con, điều trị khỏi con, đạt tỷ lệ 100 % Cho thấy, liệu trình điều trị đạt hiệu tương đối cao 54 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại chăn nuôi lợn Nguyễn Đức Binh, em theo dõi thực số cơng việc sau: - Về cơng tác chăm sóc ni dưỡng lợn: + Chăm sóc, ni dưỡng cho 16 lợn nái + Chăm sóc, ni dưỡng 184 lợn - Về cơng tác phòng bệnh: + Thực vệ sinh, sát trùng chuồng trại hàng tuần theo lịch + Thực đỡ đẻ cho 07 con, mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi cho 184 lợn, thiến lợn đực cho 35 lợn mổ hecni cho lợn + Thực tiêm phòng loại vắc xin suyễn mycoplasma, chế phẩm sắt Fe - Dextran - B12, thuốc phòng trị cầu trùng toltrazuril cho lợn - Về cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh: + Lợn nái trang trại mắc bệnh viêm vú (6,25%), viêm tử cung (7,46%), tượng lợn đẻ khó (28,57 %) + Dùng thuốc pen strep điều trị bệnh viêm vú cho lợn, tỷ lệ khỏi 100 % Thuốc oxytocin pen strep điều trị bệnh viêm tử cung, tỷ lệ khỏi 100 % + Dùng thuốc Tylogenta để điều trị bệnh viêm phổi, tỷ lệ khỏi đạt 94,60 % 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại, qua phân tích đánh giá hiểu biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Đầu tư nâng cấp thêm sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dụng cụ thú y - Tăng cường công tác chăm sóc ni dưỡng quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y - Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cố gắng thực tốt mục tiêu phương hướng đề 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “ Một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý bệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn ( 2001 ), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng học gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội Lê Thị Hoài (2008), Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli, C Perfringens hội chứng tiêu chảy lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, tr4 10 Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”, Báo nông nghiệp Việt Nam 11 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật ni, Nxb Nông nghiệp, Nội 56 12 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi tập II, tr 44 - 52 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đình Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Nội 15 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 16 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp Nội 18 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 19 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 20 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 22 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Nội 23 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 24 Ngơ Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn ni phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 25 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Nội 57 26 Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy (2013), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), tr - 11 27 Trần Thanh Vân, Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 28 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nông nghiệp, Nội Tài liệu tiếng Anh 29 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol, Patho.l Clin, Med, 2007 Nov., 54(9), tr 491 30 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, hue University of Agriculture and Forestry, September 31 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 32 Nagy B, Fekete PZS (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol,p 295, tr 443 - 454 33 Olanratmanee, E., AnnopKunavongkrit, Padet Tummaruk (2010), “Impact of epidemic virus infection at different periods of pregnamcy on subsequent reproductive performance in gilts and sows, Ani Rep Sci, tr - 26 34 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 0908 35 Smith, Martineau B B., G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, tr 40 - 57 58 36 Sun, R Q, Cai, R J., Song, C X., Chen, D K., Chen, Y Q., Liang P S (2012), Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets China, Emerging infectious diseases, Vol 18.No 1, tr 161 163 37 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction 44 (Suppl 1), 160 (abstract) Tài liệu internet 38 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 39 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 40 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dich-tieuchay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ Hình 1: Tiêm sắt cho lợn Hình 3: Tiêm vắc xin cho lợn Hình 2: Thiến lợn Hình 4: Bón sữa cho lợn Hình 5: Thai chết ngạt Hình 6: Điều trị cho lợn nái Hình 7: Hình ảnh lợn nái mắc bệnh viêm tử cung MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỆNH TRÊN LỢN NÁI THUỐC ĐIỀU TRỊ Chế phẩm Fe 10% + B12 Thuốc nor100 Thuốc Oxytocin Thuốc cefanew@ Thuốc Nova-Gentylo Thuốc trị cầu trùng ... chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG CHĂM SÓC ĐÀN LỢN NÁI VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐỨC BINH, BA VÌ – HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên... chăn nuôi, em tiến hành thực đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp chăm sóc đàn lợn nái lợn theo mẹ trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà Nội 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích... trang trại chăn ni có hiệu 1.2.2.u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại chăn ni Nguyễn Đức Binh, Huyện Ba Vì - Hà Nội - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái nuôi - Nắm vững quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà Nội, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình kỹ thuật tổng hợp trong chăm sóc đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì – Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn