(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

57 54 0
  • Loading ...
1/57 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:57

Áp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà NộiÁp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN HỮU HÙNG “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG HUYỆN BA THÀNH PHỐ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : : : : Chính quy Chăn ni Thú y Chăn ni thú y 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN HỮU HÙNG “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG HUYỆN BA THÀNH PHỐ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : : : : : : Chính quy Chăn ni Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 PGS.TS.Nguyễn Quang Tính Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS.Nguyễn Quang Tính tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình học tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Chăn ni thú y giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng - Chủ trang trại toàn thể cô, trang trại Em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình,bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý nhận xét thầy để giúp đỡ cho kiến thức em ngày hoàn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Trần Hữu Hùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại 27 Bảng 4.2 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 28 Bảng 4.3 Lịch tiêm phòng vắc xin áp dụng cho lợn thịt trại 29 Bảng 4.4 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn trại 29 Bảng 4.5 Kết công tác cho lợn ăn 30 Bảng 4.6 Kết thực công tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 35 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 37 Bảng 4.8 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi tại trại 38 Bảng 4.9 Kết thực xuất lợn trại 39 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất Vsv : Vi sinh vật MH : Mycoplasma hyopneumoniae iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn thịt 11 2.2.3 Tình hình nghiên cứu nước 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Đối tượng 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung thực 25 3.4 Các tiêu phương pháp thực 25 3.4.1 Các tiêu theo dõi 25 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 v PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 27 4.1.1 Kết công tác vệ sinh sát trùng 27 4.1.2 Kết thực cơng tác tiêm phòng 28 4.2 Cơng tác thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng 30 4.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh lợn thịt trại 36 4.3.1 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 36 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 37 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 39 4.4.1 Xuất lợn 39 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 39 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 47 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn nuôi lợnvị trí quan trọng nơng nghiệp nước ta Nó nguồn cung cấp thực phẩm với tỉ trọng chất lượng tốt cho người Thịt lợn chế biến nhiều ăn ngon chế biến lại không làm giảm phẩm chất thịt phù hợp với đa số người dân Trong năm gần đây, nhờ việc áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất, ngành chăn nuôi lợn nước ta ln có bước phát triển lớn như: Tổng đàn lợn tăng, cấu đàn lợn đa dạng, suất cao, khả phòng bệnh tốt Bên cạnh Đảng nhà nước ta ln có sách, biện pháp cụ thể nhằm phát triển ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng Do nhu cầu tiêu thụ ngày lớn ngành chăn ni lợn nước ta có bước chuyển từ chăn ni nhỏ lẻ, chăn ni hộ gia đình sang chăn ni tập trung với quy mơ vừa lớn Các trang trại nhà nước xây dựng hay mơ hình kết hợp hộ gia đình cơng ty cám đầu tư xuất khắp nơi từ xã, huyện trở Các năm trở lại đây, xuất mơ hình chăn ni lợn mơ hình chăn ni trang trại hộ gia đình mở rộng đầu tư phát triển với số vốn lớn nên số lượng giống tăng cao mà hiệu mang lại từ mơ hình cao Tuy vậy, sở chăn ni theo hình thức cần phải quan tâm đến vấn đề kĩ thuật biện pháp để nâng cao hiệu cơng việc ni dưỡng, chăm sóc người dân chưa nắm vững kĩ thuật nên vấn đề khơng thể thiếu em tiến hành nghiên cứu chyên đề với nội dung: “Áp dụng quy trình ni dưỡng chăm sóc phòng trị bệnh cho lợn thịt trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba - thành phố Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xn Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại 1.2.2 Yều cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xn Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn Nguyễn Xuân Dũng xây dựng năm 2014, trại gia công Công ty cổ phần JAPFA Việt Nam với quy mô 2000 lợn thịt Trại xây dựng xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội Xã Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2882,43 Cách trung tâm huyện Ba 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82km Xã có địa bàn giáp gianh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ) có trục đường giao thơng Sơn Tây - Chẹ - Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hồ Bình qua Điều kiện địa lý thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Huyện Ba nằm khu vực đồng sơng Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4°C Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7°C; nhiệt độ tối cao lên tới 42°C Ở độ cao 400m nhiệt độ trung bình năm 20,6°C; Từ độ cao 1000m trở lên nhiệt độ 16°C Nhiệt độ thấp tuyệt đối xuống 0,2°C Nhiệt độ cao tuyệt đối 33,1 °C Lượng mưa trung bình năm 2.500mm, phân bố khơng năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khơ hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400m trở lên khơng có mùa khơ Mùa đơng có gió Bắc với tần suất >40% Mùa Hạ có gió Đơng Nam với suất 25% hướng Tây Nam Với điều kiện khí hậu vậy, tương đối thuận lợi cho nghành chăn nuôi phát triển 36 túi, đặt ngón tay vào để buộc khơng q chặt, chừa lỗ cho phân Hạn chế cho ăn, cho ăn thức ăn mềm dễ tiêu Sau ngày cắt tự bung Chúng tiến hành điều trị 16 lợn bị lòi dom khỏi 16 - Vệ sinh bể nước cung cấp nước uống cho chuồng trại - Vệ sinh bể nước nhà sát trùng, nhà sát trùng - Làm cỏ xung quanh chuồng nuôi - Trực trưa : Trực bơm tiếp nước bể giàn mát - Tiêu hủy lợn bệnh - Thay giàn mát, kính vỡ - Thay siro chuồng - Hàn, chát ô cửa chuồng - Thay vòi nước uống cho lợn - Thông tắc ống dẫn nước uống cho lợn, ống dài mát - Đánh bả chuột xunh quanh chuồng trại 4.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh lợn thịt trại Trong thời gian thực tập tốt nghiệp trại, thân tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với kỹ sư trại Qua đó, giúp trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh cho lợn thịt Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp phát nhanh xác, từ có phác đồ điều trị phù hợp, hiệu cao, tỷ lệ lợn khỏi bênh cao, giảm tỷ lệ chết , giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế vậy, hàng ngày cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lợn có biểu khác thường 4.3.1 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại Kết q trình chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.7 37 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại Số mắc bệnh (con) 45 Tỷ lệ mắc bệnh (%) Số theo dõi (con) 1895 1890 33 1,74 1,5ml/10kg 33 30 90,90 1883 24 1,27 TT/ngày, tiêm 24 21 87,50 10 1877 51 2,71 bắp 51 47 92,15 153 8,09 153 140 91,50 Tháng theo dõi Tổng 2,37 Số Số Tỷ lệ con Phác đồ áp khỏi điều khỏi dụng bệnh trị bệnh (%) (con) (con) 42 93,33 Tiamulin 10%,1- 45 Kết bảng 4.7 cho thấy, tháng thực tập tốt nghiệp, thân tham gia trực tiếp vào công tác điều trị bệnh cho đàn lợn thịt tháng 7, 8, 10 Nhờ hướng dẫn tận tình kỹ sư công nhân trại, phát 153 lợn có biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Trang trại sử dụng thuốc tiamulin10%, 1-1,5ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp, bên cạnh dùng thuốc kháng sinh để điều trị, kết hợp với thuốc bổ trợ: anagin-C 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp vitamin C 20% trộn với tỉ lệ 1g/2kg thức ăn Điều trị trung bình 3-5 ngày, kết lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại,ăn uống bình thường, lợn khơng ho, tần số hơ hấp trở lại bình thường Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 87,50 - 93,33%, trung bình đạt 91,50% 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Kết trình điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.8 38 Bảng 4.8 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Tháng theo dõi Số theo dõi 1895 Số mắc bệnh (con) 68 1890 85 4,49 1883 63 10 1877 Tổng Tỷ lệ mắc bệnh (%) 3,58 Phác đồ áp dụng Số Số điều khỏi trị bệnh (con) (con) Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 68 66 97,05 85 81 95,29 3,34 Dufafloxacine 1ml/10kg TT/ngày, Tiêm 63 60 95,23 51 2,71 bắp 51 49 96,07 267 14,12 267 256 95,88 Qua bảng 4.8 cho thấy, thân tham gia trực tiếp vào công tác điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt tháng 7, 8, 10 Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, phát 267con lợn có biểu tiêu chảy Tỷ lệ lợn mắc bệnh khơng có đồng tháng Đó khác biệt lứa tuổi, nhiệt độ, độ ẩm tháng với có ảnh hưởng lớn đến khả mắc tiêu chảy lợn Theo kết theo dõi, tháng tháng tỷ lệ lợn mắc bệnh cao 3,58 % 4,49% nguyên nhân hệ thống tiêu hoá lợn chưa hồn chỉnh với việc thay đổi phần ăn đột ngột giai đoạn dẫn đến khả hấp thu lợn kém, sức đề kháng thể giảm sút Theo Đào Trọng Đạt cs (1996) [5], sức đề kháng thể giảm sút E coli thường xuyên cư trú đường ruột lợn thừa sinh sản nhanh gây nên cân hệ vsv đường ruột nên gây tiêu chảy Trong trình điều trị, trại sử dụng thuốc dufafloxacine có thành phần enrofloxacin 10% Bên cạnh kết hợp với thuốc bổ trợ : anagin-C 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp vitamin C 20% trộn với tỉ lệ 1g/2kg thức ăn Điều trị trung bình 3-5 ngày, kết lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại, ăn uống bình thường, lợn khơng tiêu chảy 39 Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao từ 95,23 - 97,05%, trung bình đạt 95,88% 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất Khi đến thời gian xuất lợn, công ty có kế hoạch xuất bán lợn thơng báo chủ trang trại để chuẩn bị người đuổi bắt lợn Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn 4.4.1 Xuất lợn Trong thời gian thực tập, thân tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn bắt lợn lên xe Khi bắt phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng khách yêu cầu Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn Kết thực công việc xuất lợn trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết thực xuất lợn trại Đợt xuất Số lợn xuất (con) Khối lượng trung bình/con lợn xuất (kg) 827 120 685 110 260 90 99 80 Tổng 1871 100 Bảng 4.9 cho thấy, thân tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn với tổng số 1.871 con, số lợn xuất bán đợt chọn lọc theo nhu cầu khách hàng Khối lượng trung bình lợn xuất 100 kg/con 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an tồn dịch bệnh Tơi tham gia q trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: 40 - Vệ sinh bên ngồi chuồng ni: Vệ sinh đường đuổi lợn Vệ sinh cầu cân Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh bên chuồng ni: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Ngâm xút + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm có hoạt động tốt không + Kiểm tra giàn mát, song sắt, mắng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu có hỏng sửa chữa thay + Lắp quây úm chờ lứa 41 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại, thân học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Những cơng việc học thực sau: - Được trực tiếp tham gia tiêm phòng lợn ni trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn khơng có biểu bất thường hay phản ứng thuốc - Đã trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao - Đã chẩn đoán, phát 153 lợn có biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 87,50 - 93,33%, trung bình đạt 91,50% - Đã chẩn đốn, phát 267 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 95,23 - 97,05%, trung bình đạt 95,88% - Đã trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 1.871 con, khối lượng trung bình lợn xuất 100 kg/con 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, viêm da - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập tốt để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, tập XVI số 2, Hội thú y Việt Nam Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ nông nghiêp, Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu ch̉ ảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt , Phan Thanh Phương , Lê Ngọc Mỹ , Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiêp, Nội Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 19(7), tr.71 - 76 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu ch̉ ảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Trần Thị Hạnh, Đặng Xn Bình, Lưu Quỳng Hương (2004), Xác định vai trò vi khuẩn E coli Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh, Viện Thú Y 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 393 - 405 43 Herenda D, Chambers P G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P., (1994), “Bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho nước phát triển, tr 175 - 177 10 Nguyễn Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 11 Johansson L (1972), Phan Cư Nhân, Trần Đinh Miên, Tạ Toàn , Trần Đình Trọng dịch, Cơ sở di truyền suất chọn giống động vật I, II, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Nhân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh Phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiêp, Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh lợn, Nxb Lao Động - Xã Hội, tr - 64 14 Phan Lục, Phạm Văn Khuê (1996), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nơng nghiêp, Nội 15 Trần Đình Miên, Nguyễn Hải Quân, Vũ Kính Trực (1975), Chọn giống nhân giống gia súc, Giáo trình giảng dạy trường Đại học Nông nghiêp, Nxb Nông nghiêp, tr 48 - 127 16 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiêp, Nội 17 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập IV (số 1), tr.15 - 22 18 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli samonella, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Nội 44 19 Sử An Ninh , Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hội chứng stress bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí nơng nghiệp cơng nghiệp thực phẩm 20 Sử An Ninh (1993), Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ , độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng, Kết nghiên cứu khoa học , Khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông Nghiêp I (1991- 1993), NXB Nông nghiệp, Nội, tr.48 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Gíáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiêp, tr.11 - 58 22 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn ni Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XIV, (số 2/2006) 23 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Nội 24 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiêp 25 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội 26 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2005), Gíáo trình chăn ni lợn, Giáo trình dùng trường THCN , Nxb Nông nghiệp, Nội, tr.18 - 154 27 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 28 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị, Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 45 29 Giang Hồng Tuyến (2009), Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số sơ sinh sống/ổ nhón lợn Móng Cái MC 3000, khả tăng khối lượng tỷ lệ nạc nhóm lợn MC 15, Luận án tiến sỹ nơng nghiêp II Tài liệu Tiếng Anh 30 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), p 207 - 214 31 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 32 Clifton Hadley F A.; Alexanderand Enright M R., (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., p 473 - 491 33 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 34 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 35 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., p 418 - 424 36 Parvi K M., Apte V H (1976), “Isolation of Pasteurella mutocida from a fatal disease and donkeys in Idian”, Verterinary record 37 Radostits O.M., Blood D., Cand Gay C., (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 - 730 46 38 Smith H W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology, 93, p 499 - 529 39 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 40 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy”, Infect Immun., 37: p 1162 - 1169 47 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀ TÀI Thuốc TIAMULIN 10% Thuốc DUFAFLOXACIN Thuốc Anagin-C Thuốc BROMHEXINE 0,3% 48 Quây úm lợn nhập trại Lợn bị viêm phổi ngồi để thở 49 Lợn bị tiêu chảy Phân lợn bị tiêu chảy 50 Quét phân lỏng vôi mùn cưa ... trị bệnh cho lợn thịt trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội 2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Hà. .. NÔNG LÂM TRẦN HỮU HÙNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG HUYỆN BA VÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... ni trại Nguyễn Xn Dũng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại trại Nguyễn Xuân Dũng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn