Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con...

2 75 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:39

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ Nhớ - viết: Ê-mi-li, I Mục đích yêu cầu -Nhớ –viết xác, trình bày khổ thơ Ê-mi-li, con… -Làm tập đánh dấu tiếng có ngun âm đơi ưa/ươ II Đồ dùng học tập: Bảng phụ ghi tập III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước :suối , ruộng , tuổi, mùa , lúa Nêu qui tắc đánh dấu tiếng đó? 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả - Gọi 1-2 HS đọc thuộc khổ thơ , Cả lớp đọc thầm theo - Em nêu nội dung khổ + lời dặn Mo-ri-xơn với lời thơ? tạm biệt -Em tìm từ dễ viết sai ? +nói giùm,sáng lồ,Oa-sinh-tơn,… - GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số –NX trước lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập -Gọi HS đọc Đọc ,nêu yêu cầu đề -Tổ chức hoạt động nhóm đơi Các nhóm thảo luận - Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung +Trong tiếng (khơng có âm cuối )dấu đặt chữ đầu âm Các tiếng lưa,thưa,mưa khơng có dấu thanhvì mang ngang +Trong tiếng tưởng,nước ,ngược (có âm cuối): dấu đặt chữ thứ Bài âm chính… HS làm miệng Giải nghĩa thành ngữ , tục ngữ HTL HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -HTL thành ngữ, tục ngữ Các từ cần điền: ước,mười, nước, lửa ...Giải nghĩa thành ngữ , tục ngữ HTL H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -HTL thành ngữ, tục ngữ Các từ cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con..., Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn