Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con...

2 50 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:39

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ: Nhớ viết: Ê-MÊ-LI, CON I Mục tiêu: - Nhớ - viết tả, trình bày hình thức thơ tự - Nhận biết tiếng chứa ưa, ươ cách ghi dấu theo yêu cầu BT2; tìm tiếng chứa ưa, ươ thích hợp 2, câu thành ngữ, tục ngữ BT3 * HS giỏi: làm đầy đủ BTt3, hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ II Đồ dùng dạy học: Một số tờ phiếu khổ to ghi nội dung bt III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS viết: suối, ruộng, tuổi, mùa -1 học sinh viết bảng - Cả lớp viết vào nháp B Dạy học mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn nhớ viết - 1,2 HS đọc HTL khổ 3,4 - Hướng dẫn cách trình bày - Đọc thầm lại ý dấu câu, tên riêng - HS nhớ viết khổ thơ 3, - HS tự dò - Chấm : 5-7 em - Từng cặp HS đổi sửa lỗi Hoạt động 2: Làm tập tả Bài 2: Nhắc h/s cách làm - Đọc yêu cầu tập - HS sinh làm vào tập Bài 3: Giúp HS hiểu thành ngữ, tục ngữ - Nhận xét cách đánh dấu - Nêu yêu cầu bt làm 2-3 câu TaiLieu.VN Page * HS giỏi làm đầy đủ câu thành ngữ, tục ngữ bt3 - Thi đọc thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Nhận xét tiết học - Về học thuộc thành ngữ, tục ngữ Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con..., Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Chính tảNhớ,viết: Êmili, con...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn