Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:38

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I / Mục tiêu : -Học sinh hiểu biên họp , thể thức biên , nội dung , tác dụng biên ; trường hợp cần lập biên , trường hợp không cần lập biên * Giáo dục kĩ sống: - Ra định / giải vấn đề ( hiểu trường hợp cần lập biên bản, trường hợp không cần lập biên bản) - Tư phê phán II / Đồ dùng dạy học : -GV:SGK Bảng phụ Một tờ phiếu ghi tập -HS :SGK III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV 1’ I/ Ổn định : Kiểm tra dụng cụ HS 3’ II)Kiểm tra cũ : Hoạt động HS Cho HS đọc đoạn văn tả ngoại hình -2 HS đọc đoạn văn viết người em thường gặp III / Bài : 1’ / Giới thiệu :Trong năm học trường tiểu học , em tổ -HS lắng nghe chức nhiều họp , văn ghi lại diễn biến kết luận họp để nhớ thực gọi biên Bài học hôm , giúp em hiểu biên họp / Hướng dẫn HS luyện tập: 14’ Bài tập 1: Cho HS đọc nội dung BT TaiLieu.VN Page 1 toàn văn biên đại hội chi đội 3’ -1 HS đọc , lớp theo dõi SGK Bài tập : Cho HS đọc yêu cầu tập 1HS đọc yêu cầu tập , lớp theo +GV : Mỗi em đọc lại biên , nhớ dõi nội dung biên ? Biên gồm có phần ? Trả lời câu hỏi -Cho HS làm trả lời câu -HS trao đổi theo cặp trả lời câu hỏi hỏi -1 số HS phát biểu ,lớp nhận xét -GV nhận xét chốt lại / Phần ghi nhớ : - Cho HS đọc ghi nhớ SGK 16’ ( GV treo bảng phụ có ghi phần ghi nhớ ) - HS đọc ghi nhớ HS đọc , lớp theo dõi SGK 4/ Phần luyện tập : Bài tập 1:Cho HS đọc tập * Giáo dục kĩ sống: Phân tích mẫu Ra định / giải vấn đề ( hiểu trường hợp cần lập biên bản, trường hợp không cần lập biên bản) -HS trao đổi theo nhóm trả lời -Cho HS trao đổi nhóm đơi để trả lời câu hỏi câu hỏi trường hợp cần lập biên trường hợp không cần lập biên -1 số HS phát biểu ,lớp nhận xét Vì ? -Cho HS trao đổi ý kiến , trao đổi -1 HS lên bảng thực tranh luận 2’ -GV dán tờ phiếu viết nội dung -HS lắng nghe tập , cho khoanh tròn trường hợp cần ghi biên -HS làm việc cá nhân nêu ý kiến -GV kết luận Bài tập :GV nêu yêu cầu tập TaiLieu.VN Page -Cho HS suy nghĩ đặt tên cho biên tập / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học -Học thuộc ghi nhớ , nhớ lại nội -HS lắng nghe dung 1cuộc họp tổ ( lớp) để chuẩn bị ghi biên tiết TLV tới Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... SGK 4/ Phần luyện tập : Bài tập 1:Cho HS đọc tập * Giáo dục kĩ sống: Phân tích mẫu Ra định / giải vấn đề ( hiểu trường hợp cần lập biên bản, trường hợp không cần lập biên bản) -HS trao đổi theo... toàn văn biên đại hội chi đội 3’ -1 HS đọc , lớp theo dõi SGK Bài tập : Cho HS đọc yêu cầu tập 1HS đọc yêu cầu tập , lớp theo +GV : Mỗi em đọc lại biên , nhớ dõi nội dung biên ? Biên gồm có... khoanh tròn trường hợp cần ghi biên -HS làm việc cá nhân nêu ý kiến -GV kết luận Bài tập :GV nêu yêu cầu tập TaiLieu.VN Page -Cho HS suy nghĩ đặt tên cho biên tập / Củng cố dặn dò : -Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn