Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

3 78 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:38

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I- MỤC TIÊU HS hiểu biên họp ; thể thức biên bản, nội dung, tác dụng biên ; - Xác định trường hợp cần ghi biên bản; biết đặt tên cho biên cần lập II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung cần ghi nhớ học : phần biên họp - Một tờ phiếu viết nội dung BT2 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học A-BÀI CŨ - Gọi hs đọc đoạn văn tả ngoại hình - HS( Thanh, An) lên thực người em thường gắp viết lại theo yêu cầu, HS khác nhận xét - Nhận xét, ghi điểm B- BÀI MỚI : 1- Giới thiệu : - Nghe 2- Phần nhận xét Bài : Đọc yêu cầu nội dung -2 hs đọc yêu cầu nội dung BT1 Cả lớp theo dõi SGK Bài : Đọc yêu cầu nội dung -3 hs đọc nối tiếp yêu cầu BT2 HS đọc lướt Biên họp chi đội, trao đổi bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi BT2 -3 đại diện nhãm B, A trình bày (miệng) kết trao đổi trước lớp - Chi đội ghi biên họp để TaiLieu.VN Page a)Chi đội lớp 5A ghi biên để làm ? nhớ việc xảy ra, ý kiến người, điều thống nhằm thực điều thống nhất, xem xét cần thiết +Giống : có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn +Khác : biên khơng có tên nơi nhận (kính gửi) ; thời gian, địa điểm ghi biên ghi phần nội dung + Giống : có tên, chữ kí người có trách nhiệm + Khác : biên họp có b)Cách mở đầu biên có điểm giống, chữ kí (của chủ tịch thư kí), điểm khác cách mở đầu đơn ? khơng có lời cảm ơn đơn -Thời gian, địa điểm họp; thành phần tham dự; chủ tọa, thư kí; nội dung họp (diễn biến, tóm tắt ý kiến, kết luận họp); chữ kí chủ tịch thư kí + Cách kết thúc biên có điểm giống , điểm khác cách kết thúc đơn ? c)Nêu tóm tắt điều ghi vào biên ? -GV nhận xét , kết luận : TaiLieu.VN Page 3-Phần ghi nhớ -Hs đọc ghi nhớ SGK 4-Phần luyện tập Bài tập : Đọc yêu cầu nội dung - HS nối tiếp đọc Cả lớp đọc thầm nội dung bài, suy nghĩ, trao đổi bạn * Trường hợp cần ghi biên -Trường hợp cần ghi biên bản, trường a)Đại hội chi đội hợp khơng cần ? Vì ? c)Bàn giao tài sản e)Xử lí vi phạm Luật giao thơng g)Xử lí việc xây dựng nhà trái phép * Trường hợp không cần ghi biên b)Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan di tích lịch sử d)Đêm liên hoan văn nghệ - Gv kết luận : a,c,e,g trường hợp cần ghi biên Bài tập : Đọc yêu cầu - Cho HS tù lµm bµi -Hs suy nghĩ nối tiếp nêu ưu tiên cho HS nhóm B - Gọi HS trình bày - HS khỏc nhn xột - GV nhận xét, bổ sung 5-Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học Dặn hs ghi nhớ thể thức - Nghe, thực trình bày biên họp, để chuẩn bị ghi biên họp tiết tới TaiLieu.VN Page ... khỏc nhận xét - GV nhận xét, bổ sung 5- Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học Dặn hs ghi nhớ thể thức - Nghe, thực trình bày biên họp, để chuẩn bị ghi biên họp tiết tới TaiLieu.VN Page ... nơi nhận (kính gửi) ; thời gian, địa điểm ghi biên ghi phần nội dung + Giống : có tên, chữ kí người có trách nhiệm + Khác : biên họp có b)Cách mở đầu biên có điểm giống, chữ kí (của chủ tịch thư... ơn đơn -Thời gian, địa điểm họp; thành phần tham dự; chủ tọa, thư kí; nội dung họp (diễn biến, tóm tắt ý kiến, kết luận họp) ; chữ kí chủ tịch thư kí + Cách kết thúc biên có điểm giống , điểm khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn