Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết)

2 74 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:37

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI (kiểm tra viết) I Mục đích yêu cầu: HS viết văn tả người hoàn chỉnh, thể kết quan sát chân thực có cách diễn đạt chảy II Đồ dùng học tập: Tranh ảnh người… III Hoạt động dạy học giới thiệu bài: SGV tr312 Hướng dẫn HS làm KT: Một HS đọc đề KT trongGK GV nhắc nhở HS làm củng cố, dặn dò : Về nhà đọc trước nội dung tiết TLV tuần sau Làm biên họp ...3 HS làm củng cố, dặn dò : Về nhà đọc trước nội dung tiết TLV tuần sau Làm biên họp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn