Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết)

1 74 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:37

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN : TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra viết ) I Mục tiêu: - Viết văn tả người hoàn chỉnh, thể quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa cho nội dung kiểm tra - Bảng phụ viết sẵn đề kiểm tra (SGV) III Các hoạt động dạy hoc: Giới thiệu Dạy mới: a) Hướng dẫn HS làm kiểm tra - GV mở bảng phụ - y/c HS viết hoàn chỉnh văn - GV giải đáp thắc mắc HS (Nếu có) - HS đọc nối tiếp đề kiểm tra b) HS làm kiểm tra - vài HS nêu đề chọn c) Thu chấm Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học - HS làm Bài sau: Làm biên vụ việc TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănTả người (Kiểm tra viết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn