Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănLàm viên bản một vụ việc

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:36

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Làm biên vụ việc I Mục đích yêu cầu: -HS nhận giống nhau, khác nội dungvà cách trình bàygiữa biên bảncuộc họp với biên vụ việc -Biết làm biên vụ việc, II Đồ dùng học tập: Tranh vẽ SGK III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc đoạn văn tả hoạt đọng em bé 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học Lớp đọc thầm theo HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Cả lớp đọc thầm lần - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? +Giống nhau: - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết -Ghi lại diễn biến để làm chứng -Phần MĐ:có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên -Phần chính:thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, diễn biến việc -Phần kết: ghi tên, chữ kí người có trách nhiệm +Khác nhau: -Nội dung biên họp có báo TaiLieu.VN Page cáo, phát biểu, Bài 2: - Gọi HS đọc đề tập số 2, xác định yêu cầu ? -Nội dung biên mèo vằn ăn hối lộ nhà Chuột có lời khai người có mặt Gọi HS nhắc lại …… Gọi HS đọc gợi ý SGK HS làm VBT HS làm việc cá nhân Lớp NX,bổ sung Gọi HS trình bày Bình hay HĐ3 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... 2: - Gọi HS đọc đề tập số 2, xác định yêu cầu ? -Nội dung biên mèo vằn ăn hối lộ nhà Chuột có lời khai người có mặt Gọi HS nhắc lại …… Gọi HS đọc gợi ý SGK HS làm VBT HS làm việc cá nhân Lớp NX,bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănLàm viên bản một vụ việc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập làm vănLàm viên bản một vụ việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn