Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:35

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I.Mục đích yêu cầu: -Đọc lưu lốt, diễn cảm tồn với giọng tâm tình nhẹ nhàng -Hiểu ý nghĩa ca dao: Lao động vất vả ruộng đồng người nông dân mang lại sống ấm no, hạnh phúc cho người II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ SGK TRanh, ảnh cảnh cấy cày(nếu có) III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại Ngu Công xã Trịnh Tường, trả lời câu hỏi đọc Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó: cơng lênh, tấc đất, tấc vàng, … -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho ) Giải nghĩa từ khó : cơng lênh, tấc đất, -GV đọc mẫu HS hoạt động theo nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài: Bài 1,2,3 Cả lớp đọc thầm theo Câu SGK ? +vất vả :cày đồng buổi trưa, mồ hôi TaiLieu.VN Page mưa ruộng cày dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần +sự lo lắng: trông nhiều bề, trông cho chân cứng, đá mềm; trời yên bể lặng yên lòng + công lênh … Bài Câu 2SGK ? cơm vàng +a) Ai ơi,……… Bài 1,2,3 Câu 3SGK ? …….bấy nhiêu b) Trơng cho …… ……… lòng c) Ai ơi…………… HĐ3: Luyện đọc diễn cảm ……….muôn phần -Từ ý HS nêu cách đọc -Luyện đọc theo nhóm -Gọi HS đọc bài-kết hợp HTL Lớp NX sửa sai -Em nêu ý ? ý mục I HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học - Về nhà HTL ca dao TaiLieu.VN Page ... đọc bài-kết hợp HTL Lớp NX sửa sai -Em nêu ý ? ý mục I HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học - Về nhà HTL ca dao TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcCa dao về lao động sản xuất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn