Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con

3 54 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:32

Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe – viết) NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON A/ MỤC TIÊU: - Nghe viết xác, trình bày tả Người mẹ 51 đứa - Làm tập ơn mơ hình cấu tạo vần Hiểu tiếng bắt vần với B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ - Kẻ sẵn lên bảng lớp BT2 D/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học I/ Kiểm tra cũ: Về nhà xây - HS thực theo yêu cầu - Yêu cầu HS tiết trước viết sai tả viết lại GV, HS khác theo dõi, nhận xét từ sai - Nhận xét II/ Bài mới: - Giới thiệu theo mục tiêu học - HS lắng nghe Hướng dẫn học sinh nghe viết a Tìm hiểu nội dung - GV đọc mẫu - HS đọc thầm + Bài văn cho em biết điều gì? - Bài viết nói người mẹ nhân hậu Mẹ hy sinh hạnh phúc riêng để cưu mang, đùm bọc 51 đứa trẻ mồ côi b Luyện viết từ khó: - HS nêu: Quảng Ngãi, cưu mang, ni dưỡng, bận rộn… - Em tìm nêu từ khó viết TaiLieu.VN Page - HS phân tích, phân biệt giải nghĩa - Em nêu chữ số cần viết bài? - HS đọc – viết nháp - HS nêu c Học sinh viết tả - GV nhắc nhở học sinh trước viết: tư thế, - Nghe, thực cách cầm bút, cách trình bày tả - GV đọc cho học sinh viết - HS nghe - viết - GV đọc lại tồn tả lượt - HS sốt d Chấm chữa - GV đọc lại bài, chậm, nhấn mạnh từ khó - HS dò theo chấm bài, chữa lỗi - HS thống kê số lỗi - GV chấm, chữa – 10 - HS cặp đổi sốt lỗi cho - GV nhận xét chung Hướng dẫn học sinh làm tập tả Mục tiêu 2: Làm tập ơn mơ hình cấu tạo vần Hiểu tiếng bắt vần với Bài tập 2a: - Bài 2a yêu cầu gì? - HS đọc tập - GV: Em phân tích cấu tạo tiếng - HS nêu yêu cầu BT câu thơ ghi vào bảng - HS làm vào tập GV nhận xét chốt lại kết - HS lên bảng sửa - HS nhận xét Bài tập 2b: TaiLieu.VN Page - Em nêu yêu cầu BT 2b - HS nêu yêu cầu BT - Cả lớp làm vào - HS nhận xét sửa GV: Trong thơ lục bát, tiếng thứ dòng sáu, - Nghe bắt vần với tiếng thứ dòng tám 3/ Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học Tuyên dương HS - HS lắng nghe - Yêu cầu học sinh ghi nhớ mơ hình cấu tạo vần - Thực - Chuẩn bị tiết sau: Ơn tập cuối kì TaiLieu.VN Page ... tả Mục tiêu 2: Làm tập ơn mơ hình cấu tạo vần Hiểu tiếng bắt vần với Bài tập 2a: - Bài 2a yêu cầu gì? - HS đọc tập - GV: Em phân tích cấu tạo tiếng - HS nêu yêu cầu BT câu thơ ghi vào bảng -... HS nêu yêu cầu BT - Cả lớp làm vào - HS nhận xét sửa GV: Trong thơ lục bát, tiếng thứ dòng sáu, - Nghe bắt vần với tiếng thứ dòng tám 3/ Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học Tuyên dương HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn