Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:32

-GV đọc rõ câu cho HS viết ( Mỗi câu nháp lần -GV đọc toàn cho HS soát lỗi + Cho HS dùng SGK bút chì tự rà sốt lỗi -Chấm chữa : +GV chọn chấm 10 HS +Cho HS đổi chéo để chấm -HS viết tả - HS soát lỗi -2 HS ngồi gần đổi chéo để chấm -GV rút nhận xét nêu hướng khắc -HS lắng nghe phục lỗi tả cho lớp / Hướng dẫn HS làm tập : * Bài tập 2a : Treo bảng phụ -1 HS nêu yêu cầu tập 9’ -1 HS nêu yêu cầu tập -GV nhắc lại yêu cầu giải thích cách làm -HS lắng nghe theo yêu cầu tập -Cho HS làm tập 2a vào -GV cho HS lên bảng trình bày bảng -HS làm tập 2a vào phụ -Trình bày kết bảng phụ, lớp nhận xét -GV nhận xét chấm chữa * Bài tập 2b: -Cho HS đọc yêu cầu tập -HS lắng nghe 2b -HS nêu yêu cầu , lớp theo dõi SGK -GV nhắc lại yêu cầu tập 2b : -HS trả lời miệng : Xôi – đôi + Tìm tiếng bắt vần với -HS lắng nghe -GV chốt lại lời giải + GV nói thêm : Trong thơ lục bát tiếng thứ dòng bắt vần với tiếng dòng IV/ Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học 2’ -HS lắng nghe -Về nhà ghi nhớ tượng tả TaiLieu.VN Page -Ôn lại tập học để tiết sau ôn cuối HK I Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... : -HS trả lời miệng : Xôi – đôi + Tìm tiếng bắt vần với -HS lắng nghe -GV chốt lại lời giải + GV nói thêm : Trong thơ lục bát tiếng thứ dòng bắt vần với tiếng dòng IV/ Củng cố dặn dò : -Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Chính tảNghe,viết: Người mẹ của 51 đứa con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn