Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:31

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC I.Mục đích yêu cầu -Biết kể câu chuyện (mẩu chuyện )đã nghe hay đọc ca ngợi hồ bình, chống chiến tranh -Trao đổi với bạn nội dung ý nghĩa , câu chuyện -Rèn kỹ nghe : nghe bạn kể ,NX lời kể bạn II Đồ dùng học tập: Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hồ bình II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Em kể đoạn câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai mà em thích 2.Dạy HĐ1:Giới thiệu : GV nêu mục đích y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện -Gọi 1HS đọc đề bài-GV gạch chân HS đọc thầm theo y/c đề ca ngợi hồ bình,chống chiến tranh - Gọi HS đọc gợi ý1,2 SGK HS đọc thầm theo Lưu ý :chỉ khơng tìm câu chuyện ngồi kể câu chuyện SGK -Em giới thiệu câu chuyện mình? VD: Câu chuyện ba nàng cơng chúa thông minh, tài giỏi giúp vua cha đuổi giặc ngoại xâm khỏi đất nước HĐ3: HS tập kể chuyện TaiLieu.VN Page -Tổ chức hoạt động nhóm đơi Tập kể câu chuyện nhóm Tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu - Gọi đại diện nhóm kể chuyện Nhóm khác NX nội dung ,cách thể HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà kể cho người nhà nghe -Đọc trước đề tiết KC tuần TaiLieu.VN Page ... nhóm đơi Tập kể câu chuyện nhóm Tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu - Gọi đại diện nhóm kể chuyện Nhóm khác NX nội dung ,cách thể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà kể cho người... thể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà kể cho người nhà nghe -Đọc trước đề tiết KC tuần TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn